Розмір шрифту
Отримувачі послуги

Юридичні особи

Підстави для отримання послуги

Послуга надається за бажанням особи

Як отримати послугу
 • зібрати необхідні документи;
 • звернутися до територіального органу або підрозділу ДМС України за місцем реєстрації юридичної особи;
 • подати клопотання та необхідні документи;
 • отримати запрошення іноземцям та особам без громадянства на отримання візових документів для в’їзду в Україну.
Вартість послуги та пільги
 • державне мито (відповідно до пункту 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито»);
 • вартість послуги, визначена розділом І переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 № 795.

Від сплати мита звільняються: громадяни, віднесені до категорії 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи; інваліди І та ІІ групи.

Подача заяви

Заява подається особисто

Необхідні документи
 • клопотання юридичної особи (Наказ МВС від 15.11.2013 № 1104 «Про затвердження Порядку оформлення запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візи для в’їзду в Україну);
 • копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 • копію розпорядчого документа (наказу, витягу з протоколу, доручення) про призначення працівників, які відповідають за оформлення документів іноземцям та особам без громадянства, засвідчену в установленому законодавством порядку;
 • паспортний документ (після пред’явлення повертається) та копію його сторінок з особистими даними керівника юридичної особи чи уповноваженої особи;
 • копію сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними особи, що запрошується, з перекладом українською мовою, засвідченим у встановленому порядку;
 • інформацію, що підтверджує наявність достатнього фінансового забезпечення для покриття витрат, пов’язаних з перебуванням іноземця та особи без громадянства на території України.

У разі необхідності керівник підприємства, установи чи організації або уповноважена ним особа може надати інші документи, що підтверджують відсутність перешкод для оформлення запрошення.

Термін розгляду заяви

Не перевищує 20 днів з дня звернення. Дострокове оформлення – у термін, що не перевищує 10 робочих днів.

Підстави для відмови у наданні послуги

Відсутність одного з документів, що включені до вищевказаного переліку

Строк звернення до ДМС України та відповідальність у разі його порушення

Не передбачено

Акти законодавства, що регулюють надання послуги: