Розмір шрифту

Інформація про стан виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 №605-р

(станом на 01 січня 2016 року)

Частина 1

Частина 2

 

До пункту 3.3

Розробити і затвердити навчальні програми з вивчення української мови як іноземної, історії, культури, державного устрою України, законодавства з питань праці, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення для біженців та осіб, які потребують додаткового захисту

Відповідно до затверджених програм поетапного вивчення української мови як іноземної (наказ Міністерства освіти і науки України від 24.06.2014

№ 750 «Про надання навчальній літературі грифів Міністерства освіти і науки України») робочими групами розроблено, розглянуто методичними комісіями Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України та схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах:

навчальну програму з вивчення курсу історії та культури, державного устрою України, основ законодавства з питань праці, освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення для біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, у тому числі й для дорослих;

адаптований курс «Українська мова як іноземна для біженців та шукачів притулку» (укл. Кобзар А. Ю., Барчук О. Г. та інші);

навчальний посібник «Комплект робочих зошитів з української мови для біженців та шукачів притулку» (укл. Кобзар А. Ю.).

З метою ефективного навчання біженців членами робочої групи - викладачами Благодійного фонду «Рокада» розроблено Рекомендації щодо організації навчального процесу для викладачів української мови як іноземної, які будуть працювати з біженцями та шукачами притулку.

За інформацією Чернігівської облдержадміністрації викладачами кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського підготовлено навчальну програму з української мови (300 годин), яка містить розділи з історії української мови, мовознавства, практичної стилістики, історичної граматики, діалектології, основ комунікативної лінгвістики, практикуму з української мови, основ культури мовлення, методики викладання української мови (автор Баран Г.В.). На основі цієї програми підготовлено варіативні програми та створено науково-методичний комплекс (автори Баран Г.В., Молочко С.Р., Євтушенко Н.М.), який використовується для запровадження курсів вивчення державної мови та надолуження шкільних знань для дітей мігрантів і біженців з метою їх інтеграції у навчальний процес.

До пункту 3.4, 4.3

Розробити і затвердити типову індивідуальну програму інтеграції біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, в українське суспільство.

 

Розробити програму інтеграції осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство, передбачивши в ній роз'яснення основних принципів функціонування українського суспільства, норм поведінки, а також базовий (розмовний) курс української мови

ДМС продовжується робота з розроблення проекту типової індивідуальної програми інтеграції біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, в українське суспільство. Вивчається досвід Республіки Молдови щодо інтеграції зазначеної категорії іноземців з метою його можливого використання при підготовці особистих інтеграційних планів. Робота з цього питання буде активізована після внесення змін до Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» та законодавчого урегулювання питань, пов'язаних з інтеграцією осіб, які отримали захист в Україні.

До пункту 4.1

Розробити типову програму навчання державних службовців та працівників правоохоронних органів з питань інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство.

У березні 2015 року Ректором Національної академії внутрішніх справ України затверджено, за погодженням з ДМС, навчально-тематичний план підвищення кваліфікації (спеціалізації) державних службовців із питань інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство. Наразі укладена Угода між ДМС та Інститутом післядипломної підготовки Національної академії внутрішніх справ України з метою організації проведення такого навчання. У звітному періоді навчання не проводилось у зв’язку з відсутністю коштів.

До пункту 4.2

 

Розробити вимоги до матеріально-побутового забезпечення біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, що проживають у пунктах тимчасового розміщення біженців, з урахуванням міжнародного досвіду у сфері притулку, захисту біженців та осіб, які потребують додаткового захисту

Для матеріально-побутового забезпечення біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, що проживають у пунктах тимчасового розміщення біженців розроблено проект наказу МВС «Про затвердження вимог до матеріально-побутового забезпечення біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, що проживають у пунктах тимчасового розміщення біженців», який надіслано до МВС для опрацювання.

До пункту 4.4

Розробити кваліфікаційні вимоги та порядок визначення рівня володіння українською мовою особами, які подають клопотання про прийняття до громадянства України

Враховуючи актуальність питання щодо розробки кваліфікаційних вимог та порядку визначення рівня володіння українською мовою, які подають клопотання про прийняття до громадянства України, авторським колективом Київського національного університету імені Тараса Шевченка розроблено Загальноосвітній стандарт з української мови як іноземної, розглянуто та схвалено колегією Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 (протокол № 3/3-19). Наказом Міністерства освіти і науки України

від 24.06.2014 № 750 «Про надання навчальній літературі грифів Міністерства освіти і науки України» затверджено Загальноосвітній стандарт з української мови як іноземної (рівні: А1, А2; В1, В2; С1) з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».

До пункту 4.6

Розробити методичний посібник з питань роботи з дітьми, розлученими із сім'єю, які подали заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та яких визнано біженцями та особами, які потребують додаткового захисту, з урахуванням міжнародного досвіду у сфері притулку, захисту біженців та осіб, які потребують додаткового захисту

За інформацією Міністерства освіти і науки України робоча група у складі спеціалістів Інституту модернізації освіти та Благодійного фонду «Рокада» продовжує роботу над розробкою методичного посібника.

До пункту 4.7

Розробити програму проведення тренінгів для співробітників центру прийому та перебування дітей-біженців і дітей, яких визнано особами, які потребують додаткового захисту, та дітей, розлучених із сім'єю, які подали заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, а також центру прийому та перебування одиноких матерів та одиноких вагітних жінок із числа біженців та осіб, які потребують додаткового захисту

Заходи з розроблення програм проведення вказаних тренінгів буде розпочато після започаткування діяльності таких центрів на базі ПТРБ у м. Яготині Київської області.

До пункту 4.8

Розробити методику надання допомоги біженцям та особам, які потребують додаткового захисту, що перебувають у складних життєвих обставинах

За інформацією Міністерства соціальної політики України реформування системи надання соціальних послуг є пріоритетним напрямом діяльності Міністерства. Для впровадження реформи соціальних послуг протягом 2012-2015 років прийнято 40 нормативно-правових актів, якими зокрема  затверджено базовий перелік соціальних послуг, критерії діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, порядок надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати, порядок здійснення соціального замовлення та методику оцінки конкурсних пропозицій, методичні рекомендації з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, інформування населення, визначення вартості соціальних послуг. Затверджено 13 державних стандартів соціальних послуг (денного догляду, надання притулку бездомним особам, надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми, соціальної інтеграції та реінтеграції бездомних осіб, догляду вдома, підтриманого проживання бездомних осіб, соціальної адаптації, соціальної профілактики, консультування, представництва інтересів, паліативного/хоспісного догляду). Для запровадження системної роботи з надання соціальних послуг та з метою усунення законодавчих та технологічних проблем, розроблено нову редакцію Закону України «Про соціальні послуги», який подано до Верховної Ради України (реєстр. № 3143 від 18.09.2015). Прийняття законопроекту дасть можливість забезпечити доступність послуг та прозорість процесу надання соціальних послуг, захист прав отримувачів; адресність соціальних послуг; сприяння створенню ринку соціальних послуг, підтримка недержавних організацій; удосконалення управління системою в умовах децентралізації та оптимізація видатків; єдині підходи в організації роботи системи для різних цільових груп отримувачів; децентралізацію сфери соціальних послуг

До пункту 5

 

Розробити та видати навчальні посібники з питань вивчення української мови як іноземної, історії, культури, державного устрою України, законодавства з питань праці, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення для біженців та осіб, які потребують додаткового захисту

За інформацією Міністерства освіти і науки України створено робочу групу, яка працює над розробкою методичного посібника з питань роботи з дітьми, розлученими із сім’єю, а також навчальних посібників з питань вивчення української мови як іноземної, історії, культури, традицій для біженців та осіб, які потребують додаткового захисту. При складанні Державного бюджету України на 2016 рік Міністерством освіти і науки України передбачені бюджетні асигнування для Інституту модернізації освіти, необхідні для виконання цього пункту плану заходів.

До пункту 6.1

 

Опрацювати питання щодо визначення шляхів забезпечення потреб ДМС та її територіальних органів у послугах перекладачів та із збирання, проведення аналізу інформації про країни походження біженців та осіб, які потребують додаткового захисту

Відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 11 березня 2013 року № 228 «Про затвердження Порядку ведення Державною міграційною службою України Довідково-інформаційного реєстру перекладачів» (далі – Порядок), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 травня 2013 року за № 801/23333, у ДМС створено Довідково-інформаційний реєстр перекладачів, який представляє собою веб-сторінку офіційного веб-сайту Державної міграційної служби України та містить відомості про перекладачів, які можуть залучатися органами державної влади для надання послуг перекладу під час розгляду заяв та проведення співбесід з біженцями та іншими категоріями мігрантів, під час здійснення їх затримання, забезпечення надання їм правової допомоги, розгляду адміністративними судами справ щодо біженців та видворення з України іноземців та осіб без громадянства, здійснення досудового розслідування та розгляду судами кримінальних проваджень і справ про адміністративні правопорушення, вчинені біженцями та іншими категоріями мігрантів на території України.

Згідно з Порядком, ДМС здійснює інформаційне наповнення та супроводження Реєстру перекладачів, вживає заходів із захисту та обробки відомостей про перекладачів, а також забезпечує захист таких відомостей від незаконної обробки, у тому числі від незаконного доступу до них. Станом на

31 грудня 2015 року у Реєстрі перекладачів зареєстровано 63 перекладача; отримано 1040 запити від органів державної влади на доступ до Реєстру перекладачів, із них: надано доступ до Реєстру – 668; відмовлено в реєстрації у зв'язку з невідповідністю вимогам Порядку – 320.

У рамках проекту Представництва УВКБ ООН в Україні «Ініціатива якості систем надання притулку в країнах Східної Європи та Південного Кавказу» здійснено запуск російськомовної версії сайту Refworld – електронної бази даних, що містить документи, присвячені правам людини і тематиці біженців, яка регулярно доповнюється публікаціями з понад 60 компетентних джерел. База покриває потреби ДМС в релевантній інформації та активно використовується працівниками територіальних органів ДМС при пошуку інформації по країнах походження шукачів захисту. 

До пункту 7.2

Утворити в установленому порядку центри соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в мм. Києві, Харкові, Вінниці

ДМС підготовлено проект наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Типового положення про Центр соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, Державної міграційної служби України», який зареєстровано в МВС за № 1586 від 17.12.2015 року. Вказаний наказ листом МВС від 17.12.2015 № 42479/Тх направлено на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

На основі інформації, наданої регіональними відділеннями Фонду державного майна України, а також міністерствами та іншими центральними  органами виконавчої влади, які уповноважені управляти державним майном, Фондом державного майна України сформовано перелік вільних приміщень, які можуть бути використані для розташування центрів соціальної інтеграції біженців та осіб які потребують додаткового захисту, які листом від 16.12.2015 року № 10-16-22834 надіслано на адресу ДМС.

До пунктів 7.3, 7.4

Утворити в установленому порядку центр прийому та перебування дітей-біженців і дітей, яких визнано особами, які потребують додаткового захисту, та дітей, розлучених із сім'єю, які подали заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, на базі пункту тимчасового розміщення біженців у м. Яготині Київської області.

До пункту 7.5 Утворити в установленому порядку центр прийому та перебування одиноких матерів та одиноких вагітних жінок із числа біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, на базі пункту тимчасового розміщення біженців у м. Яготині Київської області.

Утворення вказаних центрів буде здійснюватися після завершення реконструкції та введення в експлуатацію ПТРБ у м. Яготині Київської області.

До пункту 8.3

Провести навчання працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство із залученням міжнародної технічної допомоги, зокрема інструментів TAIEX, TWINNING

Навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб апарату ДМС та територіальних органів ДМС здійснюється на базі Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка в рамках навчально-методичної програми «Міграційні процеси в Україні». 

Крім цього, у березні 2015 року Ректором Національної академії внутрішніх справ України затверджено, за погодженням з ДМС, навчально-тематичний план підвищення кваліфікації (спеціалізації) державних службовців із питань інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство. Наразі укладена Угода між ДМС та Інститутом післядипломної підготовки Національної академії внутрішніх справ України з метою організації проведення такого навчання. У звітному періоді навчання не проводилось у зв’язку із відсутністю коштів.

За інформацією Національного агенства України з питань державної служби станом на кінець грудня 2015 року ДМС України було подано три пропозиції щодо навчання працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство. Зазначені пропозиції включені до проекту плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках ТАІЕХ на І півріччя 2016 року.

03-04 грудня 2015 року відбувся міжнародний семінар у м. Мінськ, (Республіка Білорусь) у рамках ТАІЕХ на тему: «Процедури щодо надання притулку та умови прийому біженців і шукачів притулку», у якому взяли участь представники ДМС України та Адміністрації Держприкордонслужби України.

До пункту 8.4

Провести аналіз рівня підготовки дітей-біженців з урахуванням вимог, визначених законодавством щодо дошкільної підготовки дітей.

За інформацією Закарпатської облдержадміністрації аналіз рівня підготовки дітей-біженців з урахуванням вимог, визначених законодавством щодо дошкільної підготовки дітей, здійснюється на базі навчальних закладів міст Мукачеве та Перечина. Фахівцями управління освіти готуються висновки щодо сформованості мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6 (7) років життя, відповідності їх повноцінного психофізичного та особистісного розвитку, психологічної готовності до навчання в школі, що відповідають Державним стандартам дошкільної освіти України.

До пункту 8.5

Провести просвітницьку роботу з працевлаштування біженців та осіб, які потребують додаткового захисту

За інформацією Державної служби зайнятості (Центральний апарат) у відповідності до Закону України «Про зайнятість населення» біженцям та особам, які потребують додаткового захисту, забезпечено надання повного комплексу інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних послуг у разі їх звернення до центрів зайнятості та/або перебування їх на обліку.

Регіональними центрами зайнятості організовано проведення серед даної категорії осіб просвітницької роботи з працевлаштування, ознайомлення з законодавством про зайнятість, послугами центрів зайнятості, актуальними вакансіями, елементами техніки пошуку роботи тощо. Окрім того, біженцям пропонуються індивідуальні профконсультації. 

За оперативною інформацією регіональних центрів зайнятості протягом січня-грудня 2015 року 310 біженців були залучені до 16 групових заходів (Закарпатська, Запорізька, Одеська та Харківська області), у тому числі 3 виїзні заходи до Пунктів тимчасового розміщення біженців в Закарпатській та Одеській областях.

Під час інформаційно-консультаційних заходів з роботодавцями висвітлюються правові аспекти працевлаштування біженців та осіб, які потребують додаткового захисту. В Одеській області проведено 38 семінарів з роботодавцями на тему: «Інформування роботодавців з питань щодо особливостей працевлаштування біженців та осіб, які потребують додаткового захисту» за участю 152 осіб.

За інформацією Закарпатського обласного центру зайнятості у звітному періоді з метою визначення професійно-кваліфікаційного рівня та побажань у пошуку роботи представники Мукачівського міського центру зайнятості спільно з членами комісії із соціально-побутових питань провели анкетування серед осіб, розміщених у ПТРБ у Закарпатській області.

До пункту 10.2

Урегулювати питання щодо забезпечення доступності медичної допомоги для біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, та у разі потреби внести зміни до нормативно-правових актів

Права та обов’язки у сфері охорони здоров’я біженців та осіб, які потребують додаткового захисту регламентовані статтею 11 Закону України «Про Основи законодавства України про охорону здоров’я». Медична допомога біженцям та особам, які потребують додаткового захисту, надається у відповідності до Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають або тимчасово перебувають на території України, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2014 № 121. Важкохворим пацієнтам за сприяння громадських організацій – виконавчих партнерів УВКБ ООН забезпечується фінансова підтримка у лікуванні та придбанні необхідних дороговартісних медичних препаратів.

До пункту 11.1

Сприяти збереженню національно-культурної самобутності біженців та осіб, які потребують додаткового захисту

Спільно з Мукачівською міською радою, службою у справах дітей, МФОЗНС «Регіон Карпат-NEEKA» у ПТРБ у Закарпатській області традиційно були організовані заходи зі святкування Дня захисту дітей та Всесвітнього дня біженців, під час проведення яких для дітей було організовано різні атракції, спортивні змагання, конкурси та солодкий стіл. Крім цього, 20 листопада

2015 року проведені заходи з нагоди святкування Всесвітнього дня дитини, а також організовано екскурсію до Мукачівського замку.

Питання щодо збереження національно-культурної самобутності, задоволення релігійних, мовних потреб, у тому числі шукачів захисту в Україні, протягом звітного періоду висвітлювались у ряді інформаційних та аналітичних програм Закарпатської ОДТРК «Тиса». До тематичного спектру щорічного Міжнародного фестивалю теле- та радіопрограм, який проводиться на Закарпатті, тематика правового захисту біженців, збереження їх національної самобутності, попередження ксенофобії, впровадження толерантного ставлення до представників інших національностей введені, як такі, що їх висвітлюють у конкурсних програмах.

МФОЗНС «Регіон Карпат-NEEKA» разом з студентами Мукачівського державного університету продовжує реалізацію проекту «Україна – моя друга Батьківщина».

18 грудня 2015 року адміністрацією ПТРБ у м. Одеса для мешканців установи організовано святкування Дня Святого Миколая та виставку дитячих малюнків на тему: «Зимовий вернісаж». У святкуванні взяли участь педагоги Іллічівського дитячого центру розвитку дитини «Софія». Під час свята діти, мешканці ПТРБ, декламували вірші та отримали гостинці та іграшки.

Адміністрацією ПТРБ у м. Одеса напередодні Нового року проведено роботу з відповідними організаціями, установами та підприємствами м. Одеса з метою можливого забезпечення мешканців ПТРБ подарунками на новорічні свята. Так, від представників Одеського Афганського землятства мешканці ПТРБ отримали Новорічну ялинку, а керівництво ВАТ «Одеський припортовий завод, ППО ТОВ «Іллічівський морський торговельний порт», ДП «Іллічівський морський торговельний порт» забезпечило дітей ПТРБ новорічними подарунками.

До пункту 11.2-11.3

 

Сприяти працевлаштуванню біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, що зареєстровані в установленому порядку в державній службі зайнятості, з урахуванням їх професійного досвіду та освітньо-кваліфікаційного рівня.

Сприяти забезпеченню реалізації прав біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, на соціальний захист у разі безробіття

Державною службою зайнятості відповідно до чинного законодавства про зайнятість населення та страхування на випадок безробіття надаються консультаційні послуги з питань працевлаштування усім категоріям громадян, у тому числі біженцям та особам, які потребують додаткового захисту.

У разі звернення, зазначеним особам надається повна інформація про стан ринку праці і підприємства, що мають потребу в кадрах, перелік професій (спеціальностей), що користуються попитом на ринку праці та відповідні рекомендації щодо пошуку роботи, роз’яснюються питання чинного законодавства про зайнятість населення та соціального страхування на випадок безробіття.

Також особи, яким надано захист в Україні, мають можливість самостійно здійснювати підбір роботи засобами Інтернет-порталу державної служби зайнятості «Труд» (www.trud.gov.ua), на якому розміщена та постійно актуалізується загальнодержавна база вакансій.

Протягом січня-грудня 2015 року послугами Державної служби зайнятості скористалися 4 особи, 2 – мали статус безробітного (Запорізька та Одеська ОСЗ), дві особи – перебувають на обліку (Київська МСЗ та Полтавська ОСЗ).

За сприяння МФОЗНС «Регіон Карпат – NEEKA» вирішено питання щодо навчання біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, на курсах водіїв з метою їх подальшого працевлаштування; громадянин Туреччини, визнаний особою, яка потребує додаткового захисту, працевлаштований на завод «ЕНО», м. Мукачеве; громадян Сирії, визнаний особою, яка потребує додаткового захисту, працевлаштований артистом камерного оркестру Закарпатської обласної філармонії. Одного громадянина Сирії із числа біженців працевлаштовано через Берегівський міський центр зайнятості населення.

Згідно з Порядком реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 198, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, яких визнано в Україні біженцями, або особами, що потребують додаткового захисту, яким надано притулок чи тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію в Україну, мають право на зайнятість на підставах і в порядку, встановлених для громадян України.

Право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги згідно статті 6 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» мають застраховані особи та молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби.

Якщо особи, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту відносяться до вищезазначених категорій, а саме застрахованих осіб чи молоді, то вони визнаються безробітними в установленому законодавством порядку і соціальні послуги та матеріальне забезпечення на випадок безробіття надаються їм відповідно до законодавства про зайнятість населення та соціальне страхування на випадок безробіття.

Зареєстровані безробітні незалежно від місця проживання та/або перебування безоплатно отримують в центрах зайнятості державної служби зайнятості соціальні послуги, передбачені законами України «Про зайнятість населення» і «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

До пункту 12

Здійснити заходи щодо підвищення рівня правової культури біженців та осіб, які потребують додаткового захисту

За інформацією Міністерства юстиції України з метою підвищення рівня правової культури біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, систематично висвітлюється необхідна інформація на офіційних веб-сайтах органів державної влади, що дозволяє забезпечити інформування широкого кола населення та підвищити рівень знань про права біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.

У рамках запланованих заходів на ІІ півріччя 2015 року управліннями юстиції проведено низку заходів інформаційного (семінари, «круглі столи», конференції, виставки), освітнього та виховного характеру за участю представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій у навчальних закладах, закладах культури, закладах для дітей і молоді (лекції, бесіди, зустрічі за «круглим столом», правові конкурси, ігри, вікторини, змагання тощо) на теми, спрямовані на підвищення рівня правової культури біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.

З метою надання безоплатної первинної правової допомоги громадянам при територіальних управліннях юстиції діє розгалужена система громадських приймалень. Загалом протягом ІІ півріччя 2015 року надано понад 100 тисяч консультацій та роз’яснень законодавства, в тому числі з питань захисту прав і свобод біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.

18 грудня 2015 року з метою реалізації Закону України «Про безоплатну правову допомогу» в частині захисту прав біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, та надання їм безоплатної правової допомоги за ініціативи УДМС в Хмельницькій області відбулась робоча зустріч завідувача сектору у справах біженців та соціальної інтеграції із директором Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. В ході зустрічі обговорювалисьправові послуги, які можуть отримати дані категорії осіб в місцевому центрі, куди необхідно звертатися для одержання безоплатної вторинної правової допомоги, а також перелік необхідних документів. Буклети та матеріали щодо отримання безоплатної допомоги розміщені на інформаційних стендах Управління. 24 грудня 2015 року спільним наказом №788/09/162 Головного управління юстиції у Хмельницькій області, Управління Державної міграційної служби України у Хмельницькій області затверджено План організації заходів, спрямованих на підвищення рівня правової культури біженців та осіб, які потребують додаткового захисту на 2016 рік.

Протягом 2015 року проведено дві робочих зустрічі представників ГУ ДМС в Одеській області з представниками Координаційного центру з надання правової допомоги, під час яких обговорювались питання співпраці та надання безкоштовної вторинної правової допомоги шукачам захисту, біженцям та особам, які потребують додаткового захисту. За ІІ півріччя 2015 року представники Координаційного центру з надання правової допомоги 22 рази відвідали ГУ ДМС в Одеській області та надали 132 консультації з питань оскарження рішень ДМС у судових інстанціях, працевлаштування тощо.

За інформацією Державної служби зайнятості (Центральний апарат) з метою підвищення рівня правової культури біженців спеціалістами служби зайнятості проводяться групові та масові заходи, інформаційні семінари, круглі столи, ярмарки вакансій тощо.

За потреби таким особам надаються індивідуальні консультації профільних фахівців центрів зайнятості щодо застосування норм чинного законодавства при працевлаштуванні. 

На інтернет-сторінках центрів зайнятості розміщується інформація щодо послуг особам, які отримали захист в Україні. Центрами зайнятості проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота з питань легального працевлаштування біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, шляхом висвітлення в засобах масової інформації відповідних матеріалів. Наприклад, на сайті Одеського ОЦЗ розміщено статті «Одещина святкує Всесвітній день біженця», «Сприяємо зайнятості біженця», «Відзначення Всесвітнього дня біженця».

Поза межами центрів зайнятості в інформаційних куточках ПТРБ, районних державних адміністраціях, міських, сільських та селищних радах, податкових інспекціях, управліннях праці та соціального захисту населення, управліннях Пенсійного фонду України тощо розміщується інформація щодо можливості отримання даною категорією осіб послуг державної служби зайнятості.

До пункту 13

Створити цикл тематичних теле- та радіопередач, забезпечити розміщення в електронних та друкованих засобах масової інформації відповідних матеріалів з метою формування толерантного ставлення до біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, підвищення рівня поінформованості суспільства

Держкомтелерадіо сприяє висвітленню заходів, присвячених питанням толерантного ставлення до біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в інформаційних та інформаційно-аналітичних програмах Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, Державної телерадіокомпанії «Всесвітня служба «українське телебачення і радіомовлення», обласних та регіональних державних телерадіокомпанії.

За інформацією Вінницької облдержадміністрації Вінницька ОДТРК «ВІНТЕРА» інформує громадськість щодо проблем біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в ефірах таких телепрограмм як «Телевізійні новини Вінниччини», «Новий день», «День за днем», у радіопрограмах «Життя Вінниччини», «Новини» та шляхом надання соціальної реклами. На обласному радіо, радіо «Хвиля», на міських телеканалах ІТА «ВІТА», ТРК «Вінниччина», ТРК «СМАРТ», кабельній мережі ТРК «Еверест» в радіопередачах обласного радіо, радіо «Хвиля» та радіостанції «місто над Бугом» всебічно інформується населення з метою формування толерантного ставлення до біженців та осіб, які потребують додаткового захисту. Відповідні інформації розміщені в інтернет-виданнях «Вінниця-інфо», «Вінниця ОК», «Тут все».

За інформацією Сумської облдержадміністрації друкованими та електронними засобами масової інформації області ведуться тематичні рубрики «Ми і люди навколо нас», «Суспільство», «Ми різні, але ми разом», «Країни», «Біженці», «Соціальний захист», «Турбота», «Милосердя», «Соціальна служба інформує», Сумською ОДТРК, ТРК «Відікон», ТК «Академ ТБ» транслюються тематичні програми, де надаються роз’яснення прав і свобод іноземців, в тому числі шукачів захисту, які перебувають на території області, порядок надання їм соціальної, медичної, юридичної допомоги, висвітлюється історична, культурно-просвітницька спадщина різних країн, життєдіяльність видатних представників різних національностей, які проживають в Україні, формується толерантне ставлення до біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.

За інформацією Полтавської облдержадміністрації інформаційні матеріали щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство, електронна версія щомісячної юридично-просвітницької газети „Правовий вісник” розміщені на веб-сайтах Головного територіального управління юстиції у Полтавській області та міськрайонних, міських, районних управлінь юстиції Полтавської області. Зазначена тематика висвітлювалася в районних засобах масової інформації, зокрема: «Полтавська Думка 2000» – «У світі майже 60 млн. біженців»; «Прапор перемоги» – «Допомога на проживання»; «Гадяцький вісник» – «Соціальне піклування». Крім того, зазначене питання порушувалося в інформаційних блоках телебачення та радіо філії Національної телекомпанії України «Полтавська регіональна дирекція «Лтава» («Полтавські телевізійні новини», «Телетижневик»), в «прямих ефірах» за участю керівництва облдержадміністрації («Виконавча влада: щоденні будні», «До Вас запитання»).