Розмір шрифту
  1. Відділ опрацювання службової кореспонденції та архівної роботи
  2. Відділ статистично-аналітичної роботи
  3. Сектор контролю
  4. Сектор опрацювання звернень громадян та інформаційних запитів

Завдання:

  • Встановлення єдиного порядку документування управлінської інформації і роботи з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем, методичне керівництво і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах апарату ДМС, організація архівного зберігання документів відповідно до встановлених правил,
  • Інформаційно-аналітичне (аналіз реалізації структурними підрозділами апарату та територіальними органами ДМС державної політики у сферах міграції) та інформаційно-статистичне (опрацювання, аналіз, систематизація та розповсюдження статистичної інформації) забезпечення діяльності ДМС.
  • Відстеження ходу виконання документів, здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами апарату та територіальними органами ДМС доручень органів вищого рівня та керівництва ДМС, аналіз стану виконання завдань, що перебувають на контролі, складання відповідних довідок для керівництва ДМС.
  • Забезпечення кваліфікованого, об'єктивного і своєчасного розгляду звернень громадян, що надійшли безпосередньо на адресу ДМС або через Урядовий контактний центр, а також одержаних під час особистого прийому громадян, надання відповідей на запити щодо доступу до публічної інформації.