Розмір шрифту
  1. Відділ підбору та розстановки кадрів
  2. Відділ аналізу і взаємодії з територіальними органами
  3. Сектор запобігання та виявлення корупції

Завдання:

  • Реалізація в апараті ДМС, її територіальних органах та територіальних підрозділах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління (далі – підпорядковані установи), державної політики у сфері державної служби, з питань кадрової роботи та антикорупційної політики.
  • Створення у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, ефективної системи прогнозування потреб, пошуку, добору та навчання персоналу державної служби і просування по службі на основі обґрунтованих, об’єктивних критеріїв з урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду, формування кадрового резерву на відповідні посади.
  • Забезпечення в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контролю за їх реалізацією в апараті ДМС, її територіальних органах та територіальних підрозділах, підпорядкованих установах.
  • Здійснення аналітичного, організаційного та методичного забезпечення управління персоналом в ДМС.
  • Документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження і припинення, та трудових відносин.
  •  Участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері.