Розмір шрифту
  1. Відділ нормативно-експертної роботи
  2. Відділ правового забезпечення господарської діяльності
  3. Відділ представництва в судах

Завдання:

  • здійснює правове забезпечення діяльності ДМС та організаційно-методичне керівництво правовою роботою в системі ДМС;
  • здійснює в установленому порядку нормотворчу діяльність в ДМС;
  • проводить правову експертизу проектів нормативно-правових актів;
  • забезпечує захист і представництво інтересів ДМС в судах та інших державних органах під час розгляду правових питань і спорів;
  • проводить юридичне супроводження фінансово-господарської діяльності апарату ДМС.