Розмір шрифту
 1. Відділ з питань тимчасового та постійного проживання  іноземців і осіб без громадянства
 2. Відділ з питань ідентифікації та реадмісії
 3. Відділ протидії нелегальній міграції
 4. Відділ організації діяльності пунктів тимчасового розміщення біженців та пунктів тимчасового перебування іноземців
 5. Відділ по роботі з шукачами захисту
 6. Сектор з питань документування та обліку осіб, які отримали захист в Україні
 7. Сектор соціальної інтеграції

Завдання:

 • вносить пропозиції щодо формування та реалізує державну політику у сфері біженців, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, а також реадмісії, імміграції, створення для іноземців та осіб без громадянства умов для свободи пересування, вільного вибору місця проживання, вільного залишення території України, за винятком обмежень, що встановлені законом;
 • організовує роботу з надання дозволу на імміграцію, відмову в його наданні та скасування такого дозволу, оформлення та видачі іноземним громадянам посвідки на постійне/тимчасове проживання в Україні;
 • забезпечує функціонування, організацію та контроль за діяльністю пунктів тимчасового розміщення біженців, пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні;
 • організовує роботу щодо виконання угод про реадмісію осіб, проводить роботу з їх укладання.