Розмір шрифту
  1. Відділ інформатизації та інформаційного забезпечення
  2. Відділ телекомунікацій та технічного забезпечення
  3. Відділ експлуатації програмно-технічних комплексів, інформаційно-телекомунікаційних систем та обробки інформації
  4. Відділ захисту інформації

Завдання:

  • організовує та здійснює координацію робіт зі створення, удосконалення, розвитку та забезпечення функціонування Єдиного державного демографічного реєстру, Національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, відомчої інформаційної системи ДМС – Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами, захищеної телекомунікаційної мережі ДМС, а також інших інформаційно-телекомунікаційних систем (далі – ІТС) ДМС та інформаційних ресурсів;
  • організовує заходи з надання в установленому порядку доступу посадових осіб ДМС, інших органів державної влади до інформації, що зберігається у базах даних ІТС ДМС, забезпечує контроль за дотриманням порядку доступу та обробки інформації в них;
  • організовує та забезпечує електронну взаємодію ІТС ДМС з інформаційними та інформаційно-телекомунікаційними системами органів державної влади, підприємств, установ та організацій, у тому числі міжнародних (міждержавних);
  • організовує захист інформації в ІТС ДМС та об’єктах інформаційної діяльності, здійснює контроль за його станом;
  • запроваджує в діяльність ДМС сучасні зразки технічних засобів телекомунікацій, засобів інформатизації та захисту інформації, програмних та технічних засобів біометричної верифікації та ідентифікації осіб.