Розмір шрифту
 1. Відділ бухгалтерського обліку та звітності
 2. Відділ фінансового забезпечення та бюджетного планування.

Завдання:

 • Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності ДМС та складення фінансової та бюджетної звітності.
 • Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними ) ресурсами.
 • Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.
 • Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.
 • Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.
 • Складання бюджетного запиту і прогнозних показників на плановий рік, здійснення захисту прогнозних показників проекту бюджету на плановий рік.
 • Організація фінансового забезпечення територіальних органів та підвідомчих установ, що належать до сфери управління ДМС.
 • Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності,  фінансування за бюджетними програмами в розрізі економічної класифікації  видатків територіальних органів та установ, що належать до сфери управління ДМС.
 • Здійснення методичного керівництва складання фінансової та бюджетної (бухгалтерської) звітності територіальних органів, підприємств та установ, що належать до сфери управління ДМС.