Розмір шрифту
Країна Назва Угоди Примітки
Грузія Угода між Кабінетом Міністрів України і Виконавчою владою Грузії про приймання і передачу осіб (реадмісію), які знаходяться на територіях держав незаконно.

Дата підписання: 22.04.2003 р.

Дата ратифікації: 17.03.2004 р.

Дата набуття чинності: 26.05.2004 р.

Республіка Узбекистан Угода між Урядом України і Урядом Республіки Узбекистан про приймання та передачу осіб, які перебувають на території держав нелегально.

Дата підписання: 12.10.2000 р.

Дата ратифікації: 13.09.2001 р.

Дата набуття чинності: 20.08.2002 р.

Туркменістан Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Туркменістану про реадмісію осіб.

Дата підписання: 14.05.2001 р.

Дата ратифікації: 10.01.2002 р.

Дата набуття чинності: 20.02.2002 р.

Республіка Вірменія Від вірменської сторони отримано проекти Угоди та імплементаційного протоколу до неї. Продовжується робота, спрямована на укладання угоди про реадмісію та опрацювання проекту Імплементаційного протоколу.
Соціалістична Республіка В’єтнам Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Соціалістичної Республіки В’єтнам про реадмісію громадян обох держав.

Дата підписання: 25.09.2007 р.

Дата ратифікації: 03.09.2008 р.

Дата набуття чинності: 10.04.2009 р. Опрацьовується проект Протоколу Імплементації даної Угоди, отриманий від в’єтнамської сторони.

ЄС Угода між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб.

Дата підписання: 18.06.2007 р.

Дата ратифікації: 15.01.2008 р.

Дата набуття чинності: 1.01.2010 р.

Угорська Республіка Угода між Урядом України та Урядом Угорської Республіки про передачу і прийом осіб через спільний державний кордон.

Дата підписання: 26.02.1993 р.

Дата ратифікації: 28.05.1993 р.

Дата набуття чинності: 04.06.1994 р.  

Республіка Польща Угода між Урядом України та Урядом Республіки Польща про передачу-прийом осіб через спільний державний кордон.

Дата підписання: 24.05.1993 р.

Дата набуття чинності: 10.04.1994 р.

На вересень 2011 року заплановано проведення українсько-польських переговорів щодо проекту Виконавчого протоколу між КМУ та Урядом Республіки Польща про основи виконання Угоди між Україною та ЄС про реадмісію осіб.

Словацька Республіка Угода між Урядом України і Урядом Словацької Республіки про приймання і передавання осіб через спільний державний кордон. Дата підписання: 14.10.1993 р.
Дата набуття чинності: 28.03.1994 р.
Денонсовано: 04.10.2000 р. 27 квітня 2011 року в м. Києві проведено переговори з обговорення українсько-словацького проекту Іплементаційного протоколу про основи виконання Угоди між Україною та ЄС про реадмісію осіб . В ході консультацій було узгоджено усі положення проекту.
Республіка Молдова Угода між Урядом України і Урядом Республіки Молдова про приймання та передачу осіб через українсько-молдовський державний кордон.

Дата підписання: 11.03.1997 р.

Дата ратифікації: 11.09.1998 р.

Дата набуття чинності:23.12.1998 р.

Литовська Республіка Угода між Урядом України і Урядом Литовської Республіки про передачу і приймання осіб.

Дата підписання: 23.09.1996 р.

Дата ратифікації: 29.03.1997 р.

Латвійська Республіка Угода між Урядом України та Урядом Латвійської Республіки про передачу і приймання осіб.

Дата підписання: 24.07.1997 р.

Дата ратифікації: 10.02.1998 р.

Дата набуття чинності: 17.05.1998 р.

Республіка Болгарія Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Болгарія про приймання та передачу осіб, які перебувають на територіях держав нелегально.

Дата підписання: 04.09.2001 р.

Дата ратифікації: 07.03.2002 р.

Дата набуття чинності: 2.08.2002 р.

Швейцарська Федеральна Рада Угода між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про реадмісію осіб, які перебувають на територіях їх держав нелегально.

Дата підписання: 11.07.2003 р.

Дата ратифікації: 23.06.2004 р.

Дата набуття чинності: 01.10.2004 р.

Угода між Україною та Швейцарською Конфедерацією про реадмісію осіб, які незаконно перебувають на території держав.

На даний час сторонами погоджується текст Угоди та Імплементаційного протоколу до неї. Ця Угода буде застосовуватись з дати набрання чинності Імплементаційним протоколом до цієї Угоди. З цієї дати Угода між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про реадмісію осіб, які перебувають на територіях їх держав нелегально (від 11 липня 2003 року) припиняє свою дію.

Турецька Республіка Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про реадмісію осіб.

Дата підписання: 07.06.2005 р.

Дата ратифікації: 24.07.2006 р.

Дата набуття чинності: 19.11.2008 р.

Російська Федерація Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про реадмісію.

Дата підписання: 22.12.2006 р.

Дата ратифікації: 23.09.2008 р.

Дата набуття чинності: 21.11.2008 р. 7-8 липня 2011 року відбувся черговий раунд українсько-російських переговорів щодо проекту Виконавчого Протоколу про порядок реалізації Угоди.

Королівство Данія Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Данія про реадмісію осіб.

Дата підписання: 16.09.2007 р.

Дата ратифікації: 21.05.2008 р.

Дата набуття чинності: 01.03.2009 р.

Королівство Норвегія Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Норвегія про реадмісію осіб.

Дата підписання: 13.02.2008 р.

Дата ратифікації: 06.07.2011 р.

Дата набуття чинності: чинності не набула

Австрія

У травні 2011 року проведено двосторонні консультації з консульських питань та питань реадмісії. Текст проекту українсько-австрійського Імплементаційного проколу про порядок реалізації Угоди між Україною та ЄС про реадмісію осіб погоджено сторонами та готується до підписання.  

Королівство Бельгія

9-10 червня 2011 року було проведено двосторонні експертні переговори, в ході яких було узгоджено усі положення проекту Імплементаційного протоколу про порядок реалізації Угоди між Україною та ЄС про реадмісію осіб.

Українською Стороною було запропоновано провести в м. Києві переговори з обговорення положень проектів імплементаційних протоколів, що надійшли в період 2008-2010 років з Естонії, Мальти, Португалії, у будь-які терміни, які будуть запропоновані відповідними компетентними органами держав-членів ЄС і прийнятними для обох сторін.

Здійснюються заходи щодо вдосконалення реадмісійного простору, особливо з країнами – потенційними постачальниками нелегальних мігрантів (Бангладеш, Індія, Іран, Ірак, Шрі-Ланка, Китай, Афганістан), у зв’язку з чим ще у 2008 році було розроблено та надіслано дипломатичними каналами на адресу компетентних органів зазначених країн актуалізований проект угоди про реадмісію та проект виконавчого протоколу. Вирішується питання щодо запровадження діалогу в цій сфері із зазначеними країнами.

Продовжується робота, спрямована на укладання угод про реадмісію з країнами СНД: Азербайджаном, Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном і Білорусією, а також з однією із країн ризикової міграції – Ліваном.

Продовжується опрацювання проектів імплементаційних протоколів, отриманих з Республіки Білорусь та Ліванської Республіки