• Органи влади
  • Партнери
  • facebook

Загальні положення

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямований на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України"
Закон України "Про державну службу"
Закон України "Про центральні органи виконавчої влади"
Закон України "Про інформацію"
Закон України "Про доступ до публічної інформації"
Закон України "Про звернення громадян"
Закон України "Про захист персональних даних"
Указ Президента України від 09.12.2010 № 1085/2010"Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади"
Указ Президента України від 30.05.2011 № 622/2011 "Про Концепцію державної міграційної політики"
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 563 "Про затвердження Типового положення про територіальні органи міністерства та іншого центрального органу"
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.11.2016 №770 "Деякі питання адміністративних послуг у сфері міграції"
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 658 "Про утворення територіальних органів Державної міграційної служби"
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 360 «Про затвердження Положення про Державну міграційну службу України»
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. N 1058-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної міграційної політики"
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 669 «Про затвердження Порядку отримання, вилучення з Єдиного державного демографічного реєстру та знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи
Розпорядження КМУ від 20.08.2014 №780 "Про затвердження плану заходів із запровадження документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, у які імплантовано безконтактний електронний носій, і створення наці
Розпорядження КМУ від 23 грудня 2015 р. № 1411-р "Про схвалення Концепції здійснення першочергових заходів з реформування Державної міграційної служби"
Розпорядження КМУ від 23 грудня 2015 р. № 1428-р "Про схвалення Концепції створення національної системи ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 №931 "Про визначення адміністратора Єдиного державного демографічного реєстру"
Наказ МВС України від 26.11.2014 № 1279 "Про затвердження зразка заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру"