Розмір шрифту
Підстави для отримання послуги

Виїзд громадянина України на постійне проживання до іншої держави.

Як отримати послугу
 • подати до територіального органу або підрозділу ДМС за зареєстрованим місцем проживання необхідні документи;
 • перевірити правильність внесення персональних даних до заяви, та засвідчити власним підписом у заяві правильність даних;
 • у разі прийняття позитивного рішення - звернутись до відповідного органу реєстрації для здійснення зняття з реєстрації місця проживання;
 • звернутися до територіального органу або підрозділу ДМС, здати паспорт громадянина України ( у формі книжечки ) з відміткою про зняття з реєстрації місця проживання та отримати відповідну відмітку у паспорті громадянина України для виїзду за кордон.
Вартість послуги та пільги

Вартість послуг -  195,31 грн;

Пільги відсутні.

Подача заяви
 • Особисто;
 • законним представником.
Необхідні документи
 • заява
 • три фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра
 • паспорт громадянина України ( для осіб, які досягли шістнадцятирічного віку та постійно проживають в Україні );
 • свідоцтво про народження ( для осіб, які не досягли 16-річного віку);
 • довідка про реєстрацію місця проживання ( для осіб, які не досягли 16-річного віку та громадян України, які мають паспорт громадянина України у формі картки);
 • документ, що засвідчує особу законного представника;
 • документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законним представником є один із батьків (усиновлювачів);
 • паспорт громадянина України для виїзду за кордон ( у разі наявності )*;
 • довідка про сплату податку з доходів фізичних осіб платником податку - резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, або про відсутність податкових забов'язань;
 • документи, що підтверджують внесення встановленої законодавством плати;
 • засвідчені в установленому порядку заяви батьків, які залишаються в Україні ( або копія рішення суду про позбавлення батьківських прав чи визання їх безвісно відсутніми), а в разі наявності неповнолітніх дітей, які залишаються в Україні, також від їх законних представників - про відсутність у них вимог щодо стягнення аліментних платежів або засвідчену в установленому порядку копію постанови державного виконавця про закінчення виконавчного впровадження, якщо стягнення аліментів проводилося за рішенням суду. У разі смерті зазначених осіб заявник подає копії відповідних свідоцтв, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану. У разі неможливості подання свідоцтва про смерть батьків чи рішення суду про визнання їх безвісно відсутніми заявник віком понад 65 років подає засвідчену в установленому порядку заяву з мотивованим викладенням причин. Зазначені в цьому підпункті документи не подаються в разі виїзду до держав, з якими Україною укладено договори про правову допомогу в цивільних, сімейних та кримінальних справах;
 • нотаріально засвідчена згода дитини віком від 14 до 18 років на виїзд за кордон на постійне місце проживання;
 • копія рішення суду, завірена у встановленому порядку, - за відсутності згоди одного із законних представників на виїзд за кордон на постійне проживання особи, яка не досягла 18-річного віку, або особи, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;
 • *Подаються оригінали та копії документів, зазначених в абзацах 3 - 7 цього пункту.

Термін розгляду заяви

Розгляд заяви здійснюється у срок до трьох місяців з дня її подання.

Результат отримання послуги

Проставлення штампу про оформлення виїзду за кордон на постійне проживання до паспорту громадянина України для виїзду за кордон та внесення відповідної інформації до безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт громадянина України у формі картки ( за наявності ).

Строк дії документу, що є результатом отримання послуги

6 місяців.

Підстави для відмови у наданні послуги
 • обізнаність  з  відомостями,  які становлять   державну таємницю,  -  до закінчення терміну, встановленого статтею 12 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України";
 • стосовно особи у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжний захід, за умовами якого їй заборонено виїжджати за кордон, - до закінчення кримінального провадження або скасування відповідних обмежень;
 • особу засуджено за вчинення кримінального правопорушення - до відбуття покарання або звільнення від покарання;
 • особа ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на неї судовим рішенням, - до виконання зобов'язань;
 • особа перебуває під адміністративним наглядом Національної поліції - до припинення нагляду.
Строк звернення до ДМС України та відповідальність у разі його порушення

Не передбачено

Акти законодавства, що регулюють надання послуги

*Відповідно до положень Закону Україи "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" отримання послуги з оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання можливе одночасно з оформленням паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюється в будь-якому територіальному підрозділі ДМС незалежно від зареєстрованого місця проживання.