Розмір шрифту
Підстави для отримання послуги

Виїзд громадянина України на постійне проживання до іншої держави.

Отримання послуги можливе одночасно з оформленням паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у разі його відсутності)

Як отримати послугу
 • подати до територіального органу або підрозділу ДМС необхідні документи;
 • перевірити правильність внесення персональних даних про себе до заяви, звертаючи при цьому особливу увагу на правильність написання транслітерації свого прізвища та імені, та засвідчити власним підписом у заяві-анкеті правильність таких даних;
 • звернутися до територіального органу або підрозділу ДМС та отримати відповідну відмітку у паспорті громадянина України для виїзду за кордон.
Вартість послуги та пільги

Вартість послуг -  195,31 грн.

Подача заяви
 • Особисто;
 • через законних представників.
Необхідні документи
 • заява, в якій зазначаються відомості про заявника: прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), телефон;
 • платіжний документ (квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції про оплату вартості цієї адміністративної послуги та бланка паспорта;
 • паспорт громадянина України, а для особи, яка не досягла 16 років, - свідоцтво про народження (після прийняття документів повертаються одержувачеві послуги);
 • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті;
 • військовий квиток або документ, що його замінює (для чоловіків від 18 до 25 років, які відслужили строкову військову службу), або довідка відповідного військового комісаріату щодо можливості виїзду з України (для чоловіків віком від 18 до 25 років, які підлягають призову на строкову військову службу);
 • для дітей віком від 14 до 16 років їх письмова згода завірена нотаріально.
Термін розгляду заяви

Три місяці

Результат отримання послуги

Видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон із внесеними відомостями про отримання дозволу на виїзд на постійне місце проживання за межі України

Строк дії документу, що є результатом отримання послуги

Внесення даних не змінює термін дії паспорта

Підстави для відмови у наданні послуги
 • обізнаність  з  відомостями,  що  становлять   державну таємницю,  -  до закінчення строку,  встановленого Законом України "Про державну таємницю;
 • діють   неврегульовані   аліментні,   договірні   чи  інші невиконані  обов'язання,   -   до   виконання   обов'язань   або розв'язання спору  за  погодженням  сторін у передбачених законом випадках,  чи забезпечення  зобов'язань  заставою,  якщо  інше  не передбачено міжнародним договором України;
 • порушено кримінальну справу,  - до закінчення провадження у справі;
 • засудження  за  вчинення  злочину,  -   до   відбуття покарання або звільнення від покарання;
 • ухилення  від виконання зобов'язань,  покладених на нього  судовим рішенням, рішенням іншого органу (посадової особи), - до виконання зобов'язань;
 • свідоме сповіщення про себе неправдиві відомості,  - до з'ясування причин і наслідків подання неправдивих відомостей;
 • підлягає  призову на строкову військову службу,  - до вирішення питання про відстрочку від призову;
 • щодо громадянина подано цивільний позов до суду, - до закінчення провадження у справі;
 • перебування   під  адміністративним  наглядом  органів внутрішніх справ, - до припинення нагляду.
Строк звернення до ДМС України та відповідальність у разі його порушення

Не передбачено

Акти законодавства, що регулюють надання послуги