Розмір шрифту
1 Керівництво
1.1 Голова Державної міграційної служби України України
1.2 Перший заступник Голови Державної міграційної служби України
1.3 Заступник Голови Державної міграційної служби України
2 Департамент організаційного забезпечення:
2.1 Управління інформаційно-аналітичного забезпечення та взаємодії з територіальними органами
2.1.1 Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення та взаємодії з територіальними органами
2.1.2 Відділ аналізу та вирішення проблемних питань діяльності ДМС
2.1.3 Відділ планування та контролю
2.2 Управління організаційної роботи
2.2.1 Відділ документального забезпечення та архівної роботи
2.2.2 Відділ забезпечення діяльності керівництва ДМС
2.2.3 Відділ опрацювання звернень громадян та інформаційних запитів
3 Департамент інформатизації, телекомунікацій та захисту інформації:
3.1 Відділ інформатизації
3.2 Відділ телекомунікацій та технічного забезпечення
3.3 Відділ «Головний обчислювальний центр»
3.4 Сектор супроводження функціонування ЄДДР
3.5 Відділ захисту інформації
4 Департамент з питань громадянства, паспортизації та реєстрації:
4.1 Відділ реєстрації та еміграції
4.2 Відділ паспортизації та роботи з громадянами з тимчасово окупованої території України
4.3 Відділ по роботі з ЄДДР
4.4 Відділ з питань громадянства
4.5 Відділ перевірок належності до громадянства України та взаємодії з органами влади
5 Департамент у справах іноземців та осіб без громадянства:
5.1 Відділ з питань тимчасового та постійного проживання іноземців та осіб без громадянства
5.2 Відділ організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення
5.3 Сектор збору та аналізу інформації по країнах походження 
5.4 Відділ по роботі з шукачами захисту
5.5 Сектор організації та аналізу адміністративного провадження
5.6 Відділ організації діяльності пунктів тимчасового розміщення біженців та пунктів тимчасового перебування іноземців
5.7 Сектор соціальної інтеграції
5.8 Сектор з питань документування та обліку осіб, які отримали захист в Україні
6 Управління міжнародних зв'язків
6.1 Відділ міжнародно-договірного забезпечення
6.2 Відділ міжнародного співробітництва та організаційно-протокольного забезпечення
7 Управління персоналу
7.1 Відділ управління персоналом апарату ДМС
7.2 Відділ управління керівних кадрів територіальних органів та підвідомчих установ
7.3 Відділ планування кар'єри, розвитку та оцінювання персоналу
8 Управління юридичного забезпечення
8.1 Відділ нормативно-правового забезпечення
8.2 Відділ юридичного забезпечення господарської діяльності
8.3 Відділ представництва в судах
9 Управління фінансового забезпечення та бухгалтерської служби
9.1 Відділ бухгалтерського обліку
9.2 Відділ фінансового забезпечення та бюджетного планування
9.3 Відділ консолідованої звітності та методології бухгалтерського обліку
10 Управління ресурсно-господарського забезпечення та капітального будівництва
10.1 Відділ ресурсного забезпечення, державних закупівель та цправління державним майном
10.2 Відділ господарського забезпечення
10.3 Сектор капітального будівництва
11 Прес-служба (на правах відділу)
12 Відділ з питань запобігання та виявлення корупції
13 Відділ внутрішнього аудиту
14 Режимно-секретний сектор
15 Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи
16 Головний спеціаліст з питань захисту персональних даних