Розмір шрифту

 

 

1 Керівництво
1.1 Голова Державної міграційної служби України України
1.2 Перший заступник Голови Державної міграційної служби
1.3 Заступник Голови Державної міграційної служби України
2 Департамент організаційного забезпечення:
2.1 Відділ забезпечення діяльності керівництва ДМС
2.2 Сектор контролю
2.3 Відділ документального забезпечення та архівної роботи 
2.4 Відділ перспективного планування та інформаційно-аналітичного забезпечення
2.5 Відділ опрацювання звернень громадян та інформаційних запитів
3 Департамент інформатизації, телекомунікацій та захисту інформації:
3.1 Відділ інформатизації
3.2 Відділ телекомунікацій та технічного забезпечення
3.3 Відділ «Головний обчислювальний центр»
3.4 Сектор супроводження функціонування ЄДДР
3.5 Відділ захисту інформації
4 Департамент з питань громадянства, паспортизації та реєстрації:
4.1 Відділ реєстрації та еміграції
4.2 Відділ паспортизації та роботи з громадянами з тимчасово окупованої території України
4.3 Відділ по роботі з ЄДДР
4.4 Відділ з питань громадянства
4.5 Сектор перевірок належності до громадянства
5 Департамент у справах іноземців та осіб без громадянства:
5.1 Відділ з питань тимчасового та постійного проживання іноземців та осіб без громадянства
5.2 Відділ організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення
5.3 Сектор збору та аналізу інформації по країнах походження 
5.4 Відділ по роботі з шукачами захисту
5.5 Сектор організації та аналізу адміністративного провадження
5.6 Відділ організації діяльності пунктів тимчасового розміщення біженців та пунктів тимчасового перебування іноземців
5.7 Сектор соціальної інтеграції
5.8 Сектор з питань документування та обліку осіб, які отримали захист в Україні
6 Управління міжнародних зв'язків
6.1 Відділ міжнародно-договірного забезпечення
6.2 Відділ міжнародного співробітництва та організаційно-протокольного забезпечення
7 Управління кадрової роботи та державної служби:
7.1 Відділ по роботі з кадрами апарату та організаційно-методичної роботи
7.2 Відділ керівних кадрів територіальних органів та державних установ
7.3 Сектор організації підвищення кваліфікації
8 Управління юридичного забезпечення
8.1 Відділ нормативно-правового забезпечення
8.2 Відділ юридичного забезпечення господарської діяльності
8.3 Відділ представництва в судах
9 Управління фінансового забезпечення та бухгалтерської служби:
9.1 Відділ бухгалтерського обліку
9.2 Відділ фінансового забезпечення та бюджетного планування
9.3 Сектор звітності та аналізу використання бюджетних зобов'язань
10 Управління ресурсно-господарського забезпечення та капітального будівництва:
10.1 Відділ ресурсного забезпечення та державних закупівель
10.2 Відділ господарського забезпечення
10.3 Сектор капітального будівництва
11 Прес-служба (на правах сектору)
12 Режимно-секретний сектор
13 Відділ внутрішнього аудиту
14 Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
15 Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи
16 Головний спеціаліст з цивільного захисту, охорони праці та пожежної безпеки
17 Головний спеціаліст з питань захисту персональних даних