Розмір шрифту

Стан реалізації Плану дій з лібералізації ЄС візового режиму для України

Імплементація Угоди між Україною та ЄС про реадмісію осіб

 

І. Стан реалізації Плану дій з лібералізації ЄС візового режиму для України

ДМС забезпечується виконання вимог Плану дій та рекомендацій експертів ЄС:

у сфері «безпеки документів»:

- по мірі видачі громадянам України паспортів громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним носієм біометричної ідентифікації розпочато вилучення з обігу документів, що не відповідають стандартам ІКАО;

- забезпечується оперативне надання Укрбюро Інтерполу і Адміністрації Державної прикордонної служби інформації про втрачені або викрадені паспорти громадянина України для виїзду за кордон;

- забезпечується захист персональних даних під час оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм;

у сфері «управління міграцією»:

- розроблено Міграційний профіль України за 2014 рік, опублікований на офіційному веб-сайті ДМС;

- наказом ДМС від 29.05.2015 № 64 створено «Контактний аналітичний центр ДМС з моніторингу міграційних процесів».

- спільним наказом МВС, МЗС, МОН, Мінсоцполітики, Служби зовнішньої розвідки, СБУ від 29.04.2015 № 494/132/467/497/141/281 затверджено Методику аналізу ризиків з метою протидії нелегальній міграції (зареєстровано в Мін’юсті 21.05.2015 № 587/27032).

- розроблено спеціалізовану навчальну програму «Англійська мова для професійного спілкування у сфері міграційних процесів», яка погоджена з Нацдержслужбою;

у сфері «притулку»:

- ДМС здійснюються послідовні кроки виконання рекомендацій експертів ЄС у сфері “Притулок”;

- іноземцям, які звертаються із заявами про отримання захисту в Україні, працівниками територіальних органів ДМС надається первинна безоплатна правова допомога.

З метою підвищення ефективності надання вторинної безоплатної правової допомоги ДМС ініціативно запропоновано Міністерству юстиції надання консультацій для працівників Центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги в частині: користування довідково-інформаційним реєстром перекладачів, ознайомлення із законодавством у сфері біженців.

- Як вже було зазначено, ДМС приділяється увага навчанню працівників ДМС та працівників установ, які належать до сфери її управління, іноземним мовам. Так, до спеціалізованої програми по вивченню іноземної мови будуть залучені і працівники пунктів тимчасового розміщення біженців.

З метою запровадження єдиного автоматизованого процесу процедури визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, продовжується удосконалення електронної підсистеми “Біженці” бази “Іноземці”.

З метою прийняття обґрунтованого та неупередженого рішення за заявою про звернення за захистом в Україні, працівниками ДМС забезпечено використання оновленої інформації по країнах походження, яка міститься на ресурсі «Refworld» та систематично оновлюється офісом УВКБ ООН.

Для облаштування у відповідності до європейських стандартів пунктів тимчасового розміщення біженців та тимчасового перебування іноземців і осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні,  до Мінекономрозвитку і МЗС надіслано пропозиції щодо залучення міжнародної технічної допомоги на загальну суму близько 63 мільйонів гривень.

 

ІІ. Імплементація Угоди про реадмісію осіб

На виконання Угоди між Україною та ЄС «Про реадмісію осіб» триває діалог стосовно опрацювання текстів Імплементаційних протоколів з 11 країниами ЄС (країни Бенілюксу, Португалія, Кіпр, Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Мальта та Італія).

Крім цього, опрацьовуються тексти Угоди про реадмісію осіб та Імплементаційних протоколів до неї з іншими європейськими країнами: Швейцарською Конфедерацією та Сербією.

08.04.2015 Верховною Радою України ратифіковано Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Ісландії про реадмісію осіб.

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 № 394 затверджено Правила оформлення і видачі посвідчення особи на повернення та його форми (розроблено ДМС).

МВС, ДМС та Адміністрацією Держприкордонслужби розроблено наказ МВС України від 16.02.2015 № 158 «Про затвердження Інструкції про порядок реалізації компетентними та уповноваженими органами України міжнародних угод України про реадмісію осіб», зареєстровано в Мін’юсті за № 260/26705 від 05.03.2015 (опубліковано в Офіційному Віснику України від 03.04.2015 № 24), що на виконання чинних міжнародних угод у згаданій сфері визначає чіткий алгоритм спільних дій стосовно практичної реалізації таких угод.

Загалом українською стороною у повному обсязі вичерпно та своєчасно виконуються запити про реадмісію за стандартною процедурою, що надходять з країн ЄС в рамках Угоди.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 № 1018-р було затверджено новий склад Української частини Спільного комітету з питань реадмісії (далі – СРК), чергове Восьме засідання якого успішно проведено 06.05.2015 у форматі відео-конференції у приміщенні Представництва ЄС в м. Києві.

Європейська сторона зазначила, що Україною виконання Угоди в цілому здійснюється на належному рівні.

У 2014 році до ДМС України надійшло 237 запити про реадмісію, усі виконано. Погоджено реадмісію 155 громадян України та 4 іноземців, які мали посвідки на постійне проживання в Україні. Відмовлено в реадмісії 78 осіб.

87 – з Польщі, погоджено – 74, відмовлено – 13;

55 – з Німеччини, погоджено – 23, відмовлено – 32;

44 – з Нідерландів, погоджено – 26, відмовлено – 18;

30 – з Швеції, погоджено – 23, відмовлено – 7;

14 – з Швейцарії, погоджено – 6, відмовлено – 8;

6 – з Норвегії, погоджено – 5, відмовлено – 1;

1 – з Естонії, який погоджено.

За 6 місяців 2015 року до ДМС України надійшло 182 запити про реадмісію. По 182 виконаним запитам погоджено реадмісію 140 громадян України та одного іноземця, який мав дозвіл на проживання в Україні. Відмовлено на 41 запит стосовно 41 особи.

70 запитів надіслала Республіка Польща стосовно 70 осіб. 63 запити
були погоджені на реадмісію стосовно 63 громадян України. Відмовлено
на 7 запитів стосовно 7 осіб.

33 запити надійшло від Королівства Швеція стосовно 33 осіб. 18 запитів були погоджені на реадмісію стосовно 18 громадян України.

32 запити надійшли з Королівства Нідерланди стосовно 32 осіб. 25 запитів були погоджені на реадмісію стосовно 25 громадян України.
Відмовлено на 7 запитів стосовно 7 осіб.

19 запитів надійшли від Федеративної Республіки Німеччина стосовно 19 осіб. 19 запитів були погоджені на реадмісію стосовно
19 громадян України.

15 запитів надійшли з Російської Федерації стосовно 15 осіб. 8 запитів були погоджені на реадмісію стосовно 8 громадян України. Відмовлено на 7 запитів стосовно 7 осіб.

8 запитів надійшли з Швейцарської Конфедерації стосовно 8 осіб. 5 запитів були погоджені на реадмісію стосовно 4 громадян України та одного іноземця, який мав дозвіл на проживання в Україні. Відмовлено на 1 запит стосовно 1 особи. В порядку реадмісії був повернутий 1 іноземець в Україну.

3 запити надійшли від Королівства Норвегія стосовно 3 осіб. 3 запити були погоджені на реадмісію стосовно 3 громадян України.

2 запити надійшли з Румунії стосовно 2 осіб.

 

Управління кордонами, питання міграції та надання притулку

І. Протидія нелегальній міграції

Одним із пріоритетних напрямів діяльності ДМС у 2014-2015 роках є протидія незаконній міграції – як важлива складова управління міграційними процесами на території держави.

Основним шляхом досягнення цієї мети є забезпечення інституційної спроможності ДМС в напрямках протидії нелегальній міграції, у тому числі виконання ДМС практичних заходів у сфері протидії нелегальній міграції.

Після ліквідації міліції міграційного контролю МВС України в цій діяльності утворився певний вакуум. З метою усунення цього недоліку у ІІ кварталі 2014 року в структурі апарату ДМС утворено відділ протидії нелегальній міграції (у складі Департаменту у справах іноземців та осіб без громадянства) та ужито заходів щодо зміни структури територіальних органів, у якій передбачено утворення та функціонування підрозділів міграційного контролю, на які, власне, й покладаються функції щодо протидії незаконній міграції.

Зусилля ДМС зосереджені на вирішенні двох основних питань – це кадрове забезпечення діяльності щодо протидії нелегальній міграції, а також нормативне забезпечення цієї діяльності.

27 травня 2015 року Урядом України схвалено рішення про збільшення граничної чисельності працівників ДМС на 500 осіб (набуває чинності з 01.01.16) для боротьби з нелегальною міграцією в країні.

У зв’язку з цим сьогодні здійснюється оцінка потреб територіальних органів у сфері боротьби з нелегальною міграцією з урахуванням інтенсивності міграційних потоків в регіонах та кількості зареєстрованих іноземців та готуються необхідні бюджетні пропозиції на 2016 рік.

З метою удосконалення законодавчої бази щодо протидії нелегальній міграції наразі ДМС розроблено та розробляється низка проектів законодавчих та відомчих нормативно-правових актів:

- проект Закону України про внесення змін до КУпАП у контексті посилення відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень міграційного законодавства (ст.ст. 203-2061 КУпАП);

- проект наказу МВС України "Про внесення змін до Інструкції про порядок прийняття Державною міграційною службою України та її територіальними органами рішень про заборону в'їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства, затвердженої наказом МВС України від 17.12.2013
№ 1235» (надіслано на додаткове погодження до ЦОВВ, після чого буде надісланий до Мін’юсту на державну реєстрацію).

На виконання пункту 2 Доручення Міністра внутрішніх справ України від 19.01.2015 № 1355/Ав та відповідно до наказу ДМС від 26.02.2015 № 24 у період з 10 до 24 березня ДМС були проведені цільові профілактичні заходи під умовною назвою «Мігрант».

До проведення вказаних заходів були залучені працівники МВС, АДПСУ та СБУ.

У результаті проведених заходів було виявлено 812 нелегальних мігрантів, стосовно 713 з них прийнято рішення про примусове повернення, 34 іноземці примусово видворено, 107 іноземцям заборонено в’їзд в Україну строком на 3 роки, 17 нелегальних мігрантів розміщено до ПТПІ з метою забезпечення подальшого їх примусового видворення з України, 69 іноземцям скорочено строк тимчасового перебування в Україні.

Відповідно до КУпАП до адміністративної відповідальності притягнуто 2 490 правопорушників, у т.ч. за ст. 203 – 1 843, ст. 204 – 50, ст. 205 – 577, ст. 206 – 20.

На правопорушників накладено штрафів на суму понад 1,2 млн. грн., стягнено штрафів на суму понад 1 млн. грн.

Усього ж впродовж 6 місяців 2015 року територіальними органами і територіальними підрозділами ДМС було виявлено 2110 нелегальних мігрантів (у 2014 – 1079), стосовно 1726 іноземців-порушників прийнято рішення про примусове повернення (у 2014 – 573), стосовно 85 іноземців, за поданням територіальних підрозділів ДМС, судом прийняті рішення про примусове видворення за межі України (у 2014 – 33), 53 іноземців поміщено до ПТПІ для організації підготовки їх примусового видворення (у 2014 – 6), 255 іноземцям заборонено в’їзд в державу строком на 3 роки (у 2014 – 126).

Відповідно до КУпАП до адміністративної відповідальності притягнуто 8036 порушників (у 2014 – 5867), у тому числі за ст. 203 – 6128 (у 2014 – 4782), за ст. 204 – 96 (у 2014 – 64), за ст. 205 – 1754 (у 2014 – 1001), за ст. 206 – 58,
(у 2014 – 20).

Скорочено термін перебування в державі 93 іноземним громадянам
(у 2014 – 25).

 

ІІІ. Біженці: практична імплементація Конвенції ООН про статус біженців 1951 року та Протоколу щодо статусу біженців 1967 року

З метою удосконалення процедури розгляду заяв іноземців та осіб без громадянства видано наказ МВС від 27.03.2015 № 338 (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 20 квітня 2015 р. за № 442/26887), яким внесено зміни до Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрати і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, затверджених наказом МВС від 07.09.2011 № 649, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.10.2011 за № 1146/19884.

Основні зміни стосувалися:

-                     Довідка про звернення за захистом видається терміном на 6 місяців, у разі оскарження - на 3 місяці;

-                     Скасовано доручення ДМС для територіальних підрозділів щодо продовження строку дії довідки про звернення за захистом;

-                     Передбачено процедуру повторного розгляду заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, на виконання рішення суду;

-                     Передбачено можливість залучення перекладача для проведення співбесіди з заявником шляхом відео-конференцзв’язку.

Коротка  статистична довідка щодо

шукачів захисту, біженців та осіб, які потребують додаткового захисту

за 2012, 2013, 2014 та 6 місяців 2015 року

№з/п

Статистичні показники

2012

2013

2014

6 міс.

2015

1.

Звернень за захистом

1573

1093

1173

486

2.

Визнано  біженцями

63

75

105

19

3.

Визнано особами, які потребують додаткового захисту

89

141

222

55

4.

Проживає біженців

2554

2578

2534

2540

5.

Проживає осіб, які потребують додаткового захисту

89

218

479

539

 

IV. Забезпечення належних умов тримання нелегальних мігрантів та розміщення шукачів захисту, біженців та осіб, які потребують додаткового захисту

Упродовж 6 місяців 2015 року у Волинському та Чернігівському ПТПІ утримувалося 287 осіб, з них чоловіків - 249, жінок - 18, дітей - 20.

Найбільше утримувалося іноземців з Афганістану – 83, Бангладеш – 28, В’єтнаму – 21, Грузії – 13, Сомалі та Узбекистану по – 9, Палестини, Непалу та Гвінеї по – 8, Шрі-Ланки – 31.

Матеріально-побутове забезпечення іноземців та осіб без громадянства у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, а також медична допомога здійснюється відповідно до спільного наказу МВС, МОЗ, АДПС від 17.04.2012 № 336/268/254 «Про матеріально-побутове і медичне забезпечення іноземців та осіб без громадянства, що утримуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, і пунктах тимчасового тримання та спеціально обладнаних приміщеннях».

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2015 №144 затверджено норми харчування іноземців та осіб без громадянства, що розміщуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, пунктах тимчасового розміщення біженців Державної міграційної служби.

Здійснюються заходи щодо завершення реконструкції першого пускового комплексу пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, в с. Розсудів Ріпкинського району Чернігівської області. Для проведення реконструкції  передбачено 8,9 млн.грн. на 2015 рік. На сьогодні здійснюються заходи щодо забезпечення корегування проектно-кошторисної документації.

На даний час завершено будівництво пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, у Миколаївській області, яке здійснювалося в рамках реалізації проекту „Консультаційна допомога зі створення центрів затримання та тимчасового утримання нелегальних мігрантів в Україні - РЕАДМІТ 1”. Зараз МВС здійснює  підготовку документації для передачі об’єкта до сфери  управління ДМС.

На сьогодні функціонують пункти тимчасового розміщення біженців (далі – ПТРБ) у м. Одеса та у Закарпатській області.

Сьогодні у ПТРБ у Закарпатській області та ПТРБ у
м. Одеса було розміщено 204 іноземця, з них: чоловіків - 100, жінок - 39, дітей - 65. З них: ПТРБ у м. Одеса – 124 іноземця (чоловіків – 64, жінок – 24, дітей – 36; ПТРБ у Закарпатській області – 80 іноземців (чоловіків – 36, жінок – 15, дітей – 29).

Продовжується реконструкція ПТРБ у м. Яготин Київської області. Для проведення робіт  із введення в експлуатацію першої черги будівництва ПТРБ за бюджетною програмою за КПКВ 1004020 «Забезпечення виконання завдань та функцій у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб» на 2015 рік передбачено кошти в сумі 15,8 млн. грн. Згідно із затвердженим Планом асигнувань, фінансування робіт з реконструкції розпочнеться з вересня 2015 року.

ПТРБ зареєстрований юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, ДМС затверджено штатний розпис.

З метою підвищення спроможності України в розміщенні іноземців та осіб без громадянства, які звернулися за захистом в Україні та забезпечення їх в умов проживання, що відповідали б стандартам ЄС, підготовлено проектну пропозицію на отримання міжнародної технічної допомоги для  завершення реконструкції пункту тимчасового розміщення біженців у м. Яготин Київської області та введення його в експлуатацію в сумі близько 17 млн. грн.

З метою підвищення спроможності України щодо тимчасового розміщення іноземців та осіб без громадянства, які звернулися за захистом в Україні та забезпечення їх належними умовами проживання, підготовлено проектну пропозицію щодо залучення допомоги для завершення капітального ремонту гуртожитку пункту тимчасового розміщення біженців у м. Одеса на суму близько 10 млн. грн.

 

Біометричні документи

На виконання Національного плану заходів з виконання другої фази Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для громадян України, затвердженого розпорядженням КМУ 20.08.2014 №_805-р, та рекомендацій експертів ЄС ДМС розроблено низку проектів нормативних актів, які дозволяють наблизити запровадження безвізового режиму з ЄС та забезпечують виконання Україною взятих на себе зобов’язань перед ЄС, зокрема:

постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, які затверджують:

- Зразок бланка, Технічний опис та Порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорту громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм, його тимчасового затримання та вилучення – постанова від 07.05.2014 № 152;

- Зразок бланка, Технічний опис та Порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм, його тимчасового затримання та вилучення – постанова від 07.05.2014 № 153 (розробляються зміни щодо видачі з 01.01.2016);

- Зразок бланка, Технічний опис та Порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення проїзного документу біженця з безконтактним електронним носієм – постанова від 07.05.2014 № 154 (розробляються зміни щодо видачі з 01.01.2017);

- План заходів із запровадження документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, у які імплантовано безконтактний електронний носій, і створення національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства на 2014-2017 роки – розпорядження від 20.08.2014 №_780-р;

- Порядок отримання, вилучення з Єдиного державного демографічного реєстру та знищення відбитків пальців рук особи – постанова від 26.11.2014 №_669;

наказом МВС затверджено Інструкцію про порядок реалізації компетентними та уповноваженими органами України міжнародних угод про реадмісію осіб від 16.02.2015 № 158 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 05.03.2015 №_260/26705).

У рамках виконання заходів з розбудови Єдиного державного демографічного реєстру ДМС розпочато роботу щодо створення його інфраструктури та складових частин відповідних відомчих інформаційних систем:

- створено захищені канали зв’язку між апаратом ДМС і всіма його територіальними органами в областях і місті Києві;

- з 12 січня в усіх обласних центрах та місті Києві, а з 20 лютого у територіальних підрозділах ДМС введено в експлуатацію 610 автоматизованих робочих місць для оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм. Станом на початок липня 2015 року прийнято близько 1 млн. заяв громадян на оформлення закордонних паспортів;

- створено автоматизовану інформаційну систему «Біженці» та завершується її удосконалення;

- проведено процедуру закупівлі послуг з розроблення програмного комплексу для запровадження документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи спеціальний статус особи, в які імплантовано безконтактний електронний носій, та забезпечення реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання або місця перебування, переможець – ДП «Українські спеціальні системи». Реалізація цієї закупівлі дозволить зокрема забезпечити процедуру оформлення і видачі в дипломатичних установах Україні за кордоном документів, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну, з безконтактним електронним носієм відповідно до стандартів ІКАО.

 

Становище внутрішньо переміщених осіб

Щодо забезпечення прав громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України

Питання забезпечення прав громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України, регулюються Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

Згідно з частиною другою статті 6 цього Закону оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території, ДМС здійснює у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.

Порядок оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території України (далі – Порядок), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2014 року  № 289.

Відповідно до Порядку оформлення і видача паспорта громадянина України та тимчасового посвідчення громадянина України здійснюються територіальними підрозділами ДМС за місцем звернення громадянина або його представника на материковій частині України.

У разі коли документи подаються представником громадянина, він повинен пред’явити свій паспорт громадянина України та документ, що засвідчує його повноваження (довіреність, яка посвідчується в установленому законодавством порядку), або документ, що підтверджує його повноваження як законного представника (крім випадків, коли законним представником є один із батьків).

Порядком визначені скорочені строки для оформлення і видачі паспорта громадянина України громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території України (в порівнянні зі строками, встановленими законодавством для всіх інших громадян України):

вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки після досягнення громадянином 25- і 45-річного віку проводиться у день звернення особи (замість п’ятиденного строку);

оформлення і видача паспорта громадянина України після досягнення  16-річного віку та обмін паспорта здійснюються у десятиденний строк (замість місячного строку).

Крім того, згідно з частиною четвертою статті 6 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» ДМС за зверненням громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, за місцем їх перебування має оформляти і видавати довідки, що підтверджують місце їх перебування, зразок та порядок видачі якої та зразок письмової заяви, яка подається громадянином для одержання довідки, затверджуються МВС.

Відповідно до цього положення Закону видано наказ Міністерства внутрішніх справ України від 26 вересня 2014 року № 997 «Про затвердження зразка та Порядку видачі довідки, що підтверджує місцеперебування громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, та зразка письмової заяви».

Щодо забезпечення прав громадян України, які переселилися з тимчасово окупованій території України

22 листопада 2014 року набрав чинності Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (далі – Закон), яким, зокрема, регулюються питання забезпечення прав громадян України, які переселилися з тимчасово окупованій території України.

Законом визначено повноваження Державної міграційної служби України з питань забезпечення прав і свобод таких осіб.

Зокрема, відповідно до вимог статті 6 та пункту 5 статті 11 Закону з метою забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб на отримання документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, ДМС забезпечує документування таких осіб за місцем їх звернення.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 11 Закону ДМС здійснює реєстрацію місця перебування внутрішньо переміщеної особи відповідно до статті 5 цього Закону (шляхом проставляння у довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи відмітки про реєстрацію місця проживання) та вносити відомості про це до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

В контексті порушеного питання також варто зазначити, що 18 березня 2015 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України                    від 04.03.2015 №79 «Деякі питання оформлення і видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції», якою внесено зміни до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509. Реалізація положень цього підзаконного нормативно-правового акту напряму пов’язується з оформленням довідки про взяття на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або районів проведення антитерористичної операції, проведенням перевірки відомостей про фактичне місце проживання осіб та у разі підтвердження таких відомостей проставляння на зворотному боці довідки відмітки про реєстрацію місця проживання.

За весь час внутрішньо переміщеним особам з Донецької та Луганської областей надано 394 тис. адміністративних послуг ДМС, а з Криму – 50,4 тис. У довідках органів соціального захисту про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи органами міграційної служби проставлено відміток про реєстрацію місця перебування – відповідно 569,1 тис. та 6,1 тис.

Принагідно надсилаємо інформацію станом на 03.07.2015 про кількість окремих адміністративних послуг, наданих територіальними органами ДМС особам, які  переміщуються з тимчасово окупованої території України.

 

ДМС України