Розмір шрифту

Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами від 14 червня 1994 року
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/998_012

 

Угода між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб від 18 червня 2007 року
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_851

 

Угода між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз від 18 червня 2007 року
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_850

 

Угода між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз від 23 липня 2012 року
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_b15

 

Угода між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств про заснування представництва Комісії Європейських Співтовариств в Україні та про його привілеї та імунітети від 17 вересня 1993 року
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_577

 

Рамкова угода між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств від 12 грудня 2006 року (прим. – щодо технічної допомоги)
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_763

 

Протокол до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами (УПС) про приєднання Чеської Республіки, Естонської Республіки, Республіки Кіпр, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Угорської Республіки, Республіки Мальта, Республіки Польща, Республіки Словенія та Словацької Республіки до УПС та внесення змін до УПС від 29 квітня 2004 року
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_521

 

Протокол до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами (УПС) про приєднання Республіки Болгарія та Румунії до УПС від 27 березня 2007 року
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_849

 

Протокол до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами про Рамкову угоду між Україною та Європейським Співтовариством про загальні принципи участі України в програмах Співтовариства від 22 листопада
2010 року
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_a41