Розмір шрифту

Інформація про стан виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 №605-р

(станом на 01 січня 2016 року)

Частина 1

Частина 2

 

До пункту 2.1

Забезпечити систематичне проведення з міграційними органами іноземних держав, міжнародними організаціями та громадськими об'єднаннями консультацій щодо вивчення та поширення міжнародного досвіду у сфері притулку, захисту біженців та осіб, які потребують додаткового захисту

До пунктів 2.2

Забезпечити обмін з іноземними державами та міжнародними організаціями інформацією про досвід роботи з біженцями та особами, які потребують додаткового захисту

За інформацією Міністерства закордонних справ України Постійне представництво України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві систематично проводило з розташованими в Женеві міжнародними організаціями, насамперед з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), Міжнародною організацією з міграції (МОМ), Управлінням з координації гуманітарних питань та Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, консультації щодо надання сприяння у поширенні міжнародного досвіду у сфері притулку та захисту осіб, які його потребують, на внутрішньо переміщених осіб в нашій державі. При цьому з вказаними міжнародними організаціями на регулярній основі здійснювався обмін наявною інформацією, як у ході цільових зустрічей, що сприяли поглибленню співробітництва на відповідних напрямках, так і в рамках заходів по лінії згаданих організацій.

Крім цього, дипломатичними представництвами України за кордоном проводяться регулярні зустрічі з представниками відповідних відомств країн акредитації, до компетенції яких належать питання у сфері міграції, притулку, захисту прав біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.

Так, у контексті двостороннього співробітництва з австрійською стороною Посольство України в Республіці Австрія підтримує постійні робочі контакти з МВС Австрії, якому безпосередньо підпорядковується Федеральна служба у справах іноземців та притулку. Відбувається обмін інформацією з питань надання притулку. Зокрема, Посольство отримує інформацію щодо кількісних показників громадян України – шукачів притулку на території Австрії. У ході зустрічей з представниками міграційних органів Австрії, а також у робочому порядку, австрійській стороні передається отримана від МЗС інформація щодо змін у національному законодавстві України у міграційній сфері, у питаннях щодо надання притулку, перетину державного кордону України тощо.

Посольством України в Естонській Республіці забезпечується постійна взаємодія з Департаментом поліції та прикордонної охорони Естонії. Естонська сторона підтверджує готовність до проведення в Естонії консультацій з представниками компетентних органів України для перейняття досвіду українською стороною у сфері притулку, захисту біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.

Протягом звітного періоду Посольство України в Ірландії провело низку зустрічей з представниками управління у справах інтеграції мігрантів при Міністерстві юстиції та рівності Ірландії з метою вивчення та обміну досвідом двох країн щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, та актуальних питань міграційних процесів у країнах. Посольство також брало участь у заходах, організованих представництвом Міжнародної організації міграції в Ірландії, яка виконує важливу роль в інтеграції осіб, які потребують додаткового захисту в країні, надає консультативну допомогу, виділяє кошти та сприяє, у разі потреби, поверненню в країну походження.

Посольством України в Республіці Молдова постійно вивчається досвід країни перебування у міграційній сфері та підтримуються робочі зв’язки з представниками Бюро з питань міграції та біженців при МВС Молдови.

Посольством України в США було налагоджено співробітництво з Агентством США з міжнародного розвитку, зокрема, з Офісом іноземної кризової допомоги та Офісом програми «Продовольство заради миру», а також Бюро з питань населення, біженців та міграції Державного департаменту США. Державним департаментом США через механізми Міжнародного Комітету Червоного Хреста, Міжнародної організації з міграції, Фонду ООН у галузі народонаселення та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців протягом звітного періоду на реалізацію гуманітарних проектів в Україні виділено понад 36 млн. дол. США.

Посольством України в Туреччині на постійній основі відслідковується практика країни перебування з врегулювання проблемних питань, які стосуються біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.

Співробітниками Посольства України у Федеративній Республіці Німеччина  підтримувалися робочі контакти з представниками департаменту «М» (питання міграції та інтеграції) Федерального МВС ФРН та Федерального відомства з питань міграції та біженців в рамках прогресу України у виконанні Плану заходів з лібералізації ЄС візового режиму для України, в ході яких також обговорювалися можливості співробітництва та обміну інформацією в сфері притулку.

Посольством України в Чеській Республіці на регулярній основі проводяться зустрічі з керівниками відповідних департаментів Управління міграції та притулку МВС Чехії, МЗС, а також представниками національних та міжнародних організацій, які працюють у сфері міграційної тематики та роботи з біженцями. Чеська сторона висловлює готовність до проведення двосторонніх консультацій представників міграційних служб України та Чехії, в ході яких можливо було б обговорити також питання міграційних ризиків та вивчити досвід роботи сторін у сфері притулку, захисту біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.

До пункту 2.3

Забезпечити участь представників центральних органів виконавчої влади в міжнародних семінарах, засіданнях за круглим столом, конференціях, тренінгах і робочих зустрічах з питань притулку, захисту біженців та осіб, які потребують додаткового захисту

Протягом ІІ півріччя 2015 року продовжувалося співробітництво ДМС з Представництвом МОМ в Україні, Представництвом УВКБ ООН в Україні, Міжнародним центром з розвитку міграційної політики та іншими міжнародними організаціями, а також було забезпечено участь представників ДМС у таких заходах міжнародного характеру:

22-26 вересня 2015 року (м. Тбілісі, Грузія) – участь провідного спеціаліста відділу по роботі з шукачами захисту Департаменту у справах іноземців та осіб без громадянства (ДСІОБГ) Налбандян Л.А. у першому семінарі Пілотного проекту 7 «Якісне прийняття рішень у процесі надання притулку – стійке навчання з використання контенту юриспруденції»;

21-22 жовтня 2015 року (м. Київ, Україна) – участь директора Департаменту у справах іноземців та осіб без громадянства Науменко Н.М. та завідувача сектору соціальної інтеграції ДСІОБГ Шпиняк Л.В. у черговому засіданні панелі з питань міграції та притулку ініціативи ЄС «Східне партнерство» на тему: «Неповнолітні шукачі притулку без супроводу дорослих»;

12-13 листопада 2015 року (м. Київ, Україна) – участь директора ДСІОБГ Науменко Н.М. у семінарі та тему: «Найкраща практика у сфері захисту прав мігрантів та їх інтеграції» в рамках TAIEX за участю португальських експертів;

19 листопада 2015 року (м. Київ, Україна) – участь директора ДСІОБГ Науменко Н.М. у круглому столі з питань інтеграції біженців в Україні, організованому Представництвом ХАЙЕС в Україні;

2-5 грудня 2015 року (м. Мінськ, Республіка Білорусь) – участь заступника директора Департаменту – начальника відділу по роботі з шукачами захисту ДСІОБГ Синявського П.М. у Регіональному семінарі на тему: «Процедури щодо надання притулку та умови прийому біженців та шукачів притулку» в рамках TAIEX;

13-17 грудня 2015 року (м. Стокгольм, Королівство Швеція) – участь директора ДСІОБГ Науменко Н.М. у міжнародній конференції з нагоди офіційного відкриття Фази 2 проекту «Ініціатива підвищення якості систем надання притулку в країнах Східної Європи та Південного Кавказу».

18 листопада 2015 року представники УДМС України у Вінницькій області взяли участь у семінарі «Застосування Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод у справах про видворення, екстрадицію та відмову в наданні захисту шукачам притулку», організованому в рамках проекту «Адвокація та підвищення спроможності у сфері міграції» Українською Гельсінською спілкою з прав людини та Державною міграційною службою України за підтримки Європейського Союзу, Представництв УВКБ ООН та ХАЙЕС в Україні.

30 вересня 2015 року представники ГУДМС в Одеській області спільно з громадською організацією «Десяте квітня», виконавчим партнером УВКБ ООН, взяли участь у тренінгу на тему: «Процедури та критерії визначення статусу біженця/додаткового захисту».

До пункту 2.4

Забезпечити формування толерантного ставлення до біженців та осіб, які потребують додаткового захисту

Міністерством культури України у другому півріччі 2015 року здійснено ряд організаційно-практичних заходів, спрямованих на гармонізацію міжетнічних відносин в Україні, запобігання проявам расової й етнічної дискримінації, нетерпимого ставлення до осіб за ознаками раси, етнічного походження, мовними або релігійними ознаками.

За інформацією Вінницької облдержадміністрації у місцевих засобах масової інформації працюють рубрики, в яких подаються тематичні матеріали з метою формування толерантного ставлення місцевого населення до біженців та осіб, які потребують додаткового захисту. Обласні, міські та районні комунальні друковані ЗМІ, постійно висвітлюють різні матеріали на цю тему. Також інформація постійно подається у новинах обласної телерадіокомпанії «ВІНТЕРА», ІТА «ВІТА», кабельній мережі ТРК «Еверест», в радіопередачах обласного радіо, радіо «Хвиля» та радіостанції «місто над Бугом». Відповідні інформації розміщені в інтернет-виданнях «Вінниця-інфо», «Вінниця ОК», «Тут все».

За інформацією Хмельницької облдержадміністрації з метою забезпечення формування толерантного ставлення до біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в установах культури області, а саме бібліотеках та музеях області проведено круглі столи, юридичні години, правові діалоги, віртуальні мандрівки, прес-огляди, дні біженця в Україні та інші заходи на теми: «Правова допомога біженцям та шукачам притулку», «Толерантність і екстремізм – два полюси суспільства», «Україна – європейський вибір»; «Основні права і свободи біженців і громадян, які потребують додаткового захисту», «Біженці: особливості правового статусу», «Толерантність як фактор свободи та безпеки», «Україна – єдина країна», «Міжнародні стандарти прав людини», «Сучасний стан захисту прав біженців в Україні», «Особливості міграційних процесів в Україні», «Проблеми міграційної політики в Україні», «Права людини в Україні: ставлення до мігрантів та біженців», «Допомога країн світу біженцям»; «Міжнародна підтримка біженців», «Надання соціальних послуг сім’ям з дітьми, які мають статус біженців», «Пізнати себе – зрозуміти іншого», були організовані виставки - огляди літератури з даної теми.

За інформацією Харківської облдержадміністрації у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах за участю представників громадських організацій систематично проводилися навчальні семінари, інформаційно-просвітницька та попереджувально-профілактична робота серед учнівської молоді щодо толерантного ставлення до біженців, запобігання проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації. З метою попередження конфліктів на етнічному ґрунті у навчальних закладах проводилися засідання «круглих столів», виховні години, бесіди тощо. Крім того, у вищих мистецьких навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації, підпорядкованих Департаменту культури і туризму Харківської облдержадміністрації, протягом ІІ півріччя

2015 року проведено виховні години морально-правового спрямування за темами «Бережімо собори наших душ», «Етика відносин», «Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах», «Права та свободи громадянина України».

За інформацією Сумської облдержадміністрації міськими, міськрайонними та районними управліннями юстиції Сумської області до Всесвітнього дня біженців по загальноосвітнім закладам прочитані лекції на теми: «Сучасні біженці України – хто вони?», «Подолання ксенофобії до біженців в сучасному суспільстві», «У футболу немає кольору шкіри».

12 листопада 2015 року на запрошення громадської організації «Віра.Надія.Любов» мешканці Пункту тимчасового розміщення в м. Одеса взяли участь у заході, присвяченому Міжнародному дню толерантності – офіційному відкритті фотовиставки «Ми різні – ми рівні», яке відбулося у Арт-клубі «EXIT» (м. Одеса). У рамках святкування Міжнародного дня толерантності персоналом ПТРБ у м. Одеса в житловому приміщенні установи оформлено фотовиставку для мешканців ПТРБ та проведено бесіду-діалог: «Про терпиме ставлення до людей, які відрізняються один від одного зовнішнім виглядом, соціальним станом, мовою, статтю, поведінкою і цінностями».

До абзацу 1 пункту 2.5

Забезпечити підготовку фахівців з української мови як іноземної, історії, культури, державного устрою України

Міністерство освіти і науки України (лист від 22.07.2015 № 1/12-5103) рекомендувало Київському національному університету імені Тараса Шевченка, Харківському національному університету імені В.Н. Каразіна, Одеському національному університету імені І.І.Мечникова, Ужгородському національному університету, які здійснюють підготовку фахівців з української мови як іноземної, включити до навчальних планів та програм спеціальний курс з питань особливостей викладання мови для біженців та осіб, які потребують додаткового захисту. Також рекомендовано вищим навчальним закладам розглянути можливість проведення тренінгів для студентів з числа біженців та осіб, які потребують додатково захисту, використавши досвід Школи соціальної педагогіки Києво-Могилянської академії. Крім того, обласними інститутами післядипломної освіти організовано підготовку фахівців з української мови як іноземної за програмою курсової підготовки вчителів. 

До абзацу 2 пункту 2.5

Забезпечити підготовку медичного персоналу для роботи з дітьми, розлученими із сім'єю, які подали заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту

За інформацією Міністерства охорони здоров’я України (лист від 02.07.2015 № 04.0110-19/1050-15,(8/88)/20830) забезпечено підготовку медичних працівників для роботи з дітьми, розлученими із сім'єю, які подали заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, лікарями – при проходженні курсів підвищення кваліфікації на базі інституту післядипломної освіти та середнім медичним персоналом – на базі медичних коледжів.

До пункту 2.6

Забезпечити розбудову мережі пунктів тимчасового розміщення біженців у регіонах їх найбільшої концентрації

Протягом 2015 року уживалися заходи з метою внесення зміни до розпису асигнувань в частині наближення фінансування на липень – вересень 2015 року, для забезпечення своєчасного введення в експлуатацію першої черги реконструкції ПТРБ у м. Яготині, Київської області (далі – ПТРБ).

Для завершення реконструкції ПТРБ у м. Яготині, Київської області у

2015 році додатково виділено 15 млн. грн. Всього на реконструкцію ПТРБ передбачено 30089,500 тис. грн.

У жовтні 2015 року здійснено коригування проектно-кошторисної документації для завершення реконструкції першої черги ПТРБ та забезпечено проведення її експертизи.

Забезпечено внесення змін до календарного графіку виконання робіт та підготовлено документи щодо надання дозволу МВС на попередню оплату у встановленому порядку.

Крім того, вжито заходів з погодження проекту зовнішніх мереж об’єктів енергетичного господарства, а саме:

  • отримано погодження прокладки кабельної траси з ПАТ «Укртелеком» у відповідності з порядком пролягання кабелів Укртелекому та кабелів 10 Кв зовнішніх мереж;
  • отримано лист – погодження з «Київоблавтодор» на прокладання траси кабельної лінії 10 Кв вздовж автомобільної лінії;
  • подано документи ДП «Київоблстандартметрологія» на проведення метрологічної експертизи технічного завдання локального устаткування збору і обробки даних (ЛУЗОД).

Станом на 31 грудня 2015 року роботи з реконструкції першої черги ПТРБ завершено, тривають роботи з усунення дефектів.

До пункту 2.7

Забезпечити реалізацію проекту надання медичної, психосоціальної допомоги біженцям та особам, які потребують додаткового захисту

Медична допомога біженцям та особам, які потребують додаткового захисту, надається у відповідності до Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають або тимчасово перебувають на території України, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2014 № 121.

Працівниками медичної частини Пунктів тимчасового розміщення біженців у Закарпатській області та м. Одеса проводиться обстеження стану здоров’я неповнолітніх та дорослих мешканців ПТРБ, надається первинна медична допомога. При потребі організовується обстеження окремих осіб у спеціалізованих лікарів та забезпечується стаціонарне лікування, при цьому працівники часто супроводжують хворих до медичних закладів. Згідно з призначеннями лікаря працівники ПТРБ видають лікарські засоби та здійснюють нагляд за перебігом стану пацієнтів. З 17 жовтня 2013 року діє договір «Про спільну діяльність між ПТРБ у Закарпатській області та відділом охорони здоров’я Перечинської райдержадміністрації». За сприяння Благодійної організації «Комітет медичної допомоги в Закарпатті» організовано допомогу біженцям, які тимчасово проживають у ПТРБ та за його межами, а саме: медичне консультування, діагностика, оплата проведення аналізів, медичних препаратів та призначеного лікування, допомога в реабілітації, надання соціальної допомоги у вигляді продуктових пакетів та засобів гігієни тощо.

За сприяння обласного управління охорони здоров’я Сумської облдержадміністрації громадянину Сирії, який визнаний особою, яка потребує додаткового захисту, забезпечено надання постійної медичної допомоги з приводу лікування цукрового діабету; а дитині, яка визнана особою, яка потребує додаткового захисту, надано медичне лікування в умовах стаціонару.

Крім цього, важкохворим пацієнтам за сприяння громадських організацій – виконавчих партнерів УВКБ ООН забезпечується фінансова підтримка у лікуванні та придбанні необхідних дороговартісних медичних препаратів.

До пункту 2.8

Забезпечити проведення для одиноких матерів та одиноких вагітних жінок із числа біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, консультацій щодо надання медичної та юридичної допомоги, особливостей їх соціальної реабілітації

За інформацією Управління охорони здоров'я Закарпатської облдержадміністрації вживаються заходи щодо забезпечення доступності медичної допомоги для біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, враховуючі мовні, ментальні та релігійні особливості цієї категорії громадян. Медичними установами, жіночими консультаціями надаються послуги відповідно до затверджених правил. Ужгородським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді відповідно до графіку роботи створено належні умови для надання безкоштовних та конфіденційних соціальних послуг, у т.ч. юридичних. Проводиться відповідна робота щодо забезпечення для одиноких матерів та одиноких вагітних жінок консультацій щодо надання медичної допомоги з урахуванням особливостей їх соціальної реабілітації. На кінець 2015 року у м. Мукачеве під наглядом дільничної служби обласної дитячої лікарні перебуває 4 одиноких матері та один одинокий батько, дружина якого померла під час пологів. Дільничним педіатром та медичними сестрами їм надається повний об’єм інформації щодо догляду та лікування їхніх дітей. Також консультування одиноких матерів проводиться у кабінеті здорової дитини, який функціонує на базі обласної дитячої лікарні. Управління соціального захисту населення м. Мукачева постійно надає соціальні послуги одиноким вагітним жінкам, медичні сестри проводять заняття з питань ведення здорового способу життя.

Крім цього, за підтримки Міжнародний Фонд охорони здоров'я та захисту довкілля (МФОЗНС) «Регіон Карпат - NEEKA», виконавчого партнера УВКБ ООН та з залученням представників Всеукраїнської організації «Жіночий Консорціум України» для одиноких матерів, вагітних жінок із числа біженців та осіб, які отримали додатковий захист в Україні, жінок - шукачів притулку було проведено програму підтримки репродуктивного здоров’я та обговорено тему «Роль жінки у суспільстві».

Міністерство соціальної політики України інформує про те, що надання соціальних послуг різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, в тому числі і одиноким матерям і вагітним жінкам, забезпечують центри соціальних служб для сім′ї, дітей та молоді.

Станом на 01 грудня 2015 року в Україні функціонує 691 центр соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді: 25 регіональних, 463 районних, 138 міських, 31 районних у містах та 34 сільських, селищних.

Також надання соціальних послуг вагітним жінкам та матерям з дітьми віком від народження до 18 місяців, які опинилися в складних життєвих обставинах, здійснюють соціальні центри матері та дитини.

Станом на 01 грудня 2015 року в Україні функціонує 17 соціальних центрів матері та дитини: у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях.

Соціальні центри матері та дитини забезпечують тимчасове проживання вагітних жінок та матерів з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, а також надання їм психологічних, соціально-педагогічних, правових, соціально-економічних, соціально-медичних, соціально-побутових та інформаційних послуг.

До пункту 2.9

 

Забезпечити функціонування адаптаційних курсів для біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, на базі навчальних закладів та державних центрів соціальної інтеграції та курсів з вивчення української мови, історії, культури, державного устрою України, законодавства з питань праці, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення для біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, згідно із затвердженими програмами

За інформацією Міністерства освіти і науки України (МОН) функціонування адаптаційних курсів та курсів з вивчення української мови, історії, культури, державного устрою України, законодавства з питань праці, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту для біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, буде можливим після визначення Міністерством фінансів України бюджетної програми, за якою буде забезпечено фінансування таких курсів.

За інформацією місцевих органів управління освітою в усіх адміністративно-територіальних одиницях України з урахуванням місця проживання біженців сформований перелік навчальних закладів, на базі яких запровадженні або можуть бути запровадженні курси з вивчення української мови. Фінансування таких курсів здійснюватиметься з місцевих бюджетів.

З метою належного виконання Плану заходів, МОН надіслано лист

від 08.09.2015 № 1/9-428 до департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міських державних адміністрацій про необхідність інформування громадськості про можливість отримання біженцями та особами, які отримали міжнародний захист, доступу до освіти шляхом розміщення на офіційних сайтах органів управлінь освіти відповідної інформації, врахувавши виконання Плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 року, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.06.2013 № 794 на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 № 605-р.

Упродовж звітного періоду за фінансової підтримки Представництва УВКБ ООН в Україні громадськими організаціями-виконавчими партнерами УВКБ ООН проводилися курси української мови для шукачів захисту, біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, у чотирьох регіонах України: м. Київ, м. Біла Церква, м. Одеса та Закарпатська область. За інформацією Представництва УВКБ ООН в Україні у 2015 році 183 особи навчалися на зазначених курсах, із них 93 особи отримали сертифікати про закінчення курсів, а решта продовжують навчання в поточному році.

До пункту 2.10

Забезпечити функціонування та вдосконалення автоматизованої інформаційної системи «Біженці»

Розроблено СПЗ з удосконалення інформаційної підсистеми «Облік іноземців та біженців» та інтеграції локальних баз даних в територіальних органах для консолідації відомостей про іноземців, які накопичені Держкомнацрелігії.

З 17 серпня 2015 року територіальним органам ДМС, з урахуванням актуалізації відповідного інформаційного ресурсу, який накопичувався у локальних базах даних, розпочато надання доступу до функціональності підсистеми «Облік іноземців та біженців» в частині друку посвідки на тимчасове проживання та посвідки на постійне проживання. Права щодо друку посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, та проїзного документа особи, яка потребує додаткового захисту, надані уповноваженій посадовій особі Департаменту у справах іноземців та осіб без громадянства ДМС.

Завершено роботу з інтеграції персональних даних іноземців, які накопичені в територіальних органах ДМС до бази даних інформаційної підсистеми «Облік іноземців та біженців» Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами.

 

До пункту 2.11

Забезпечити здійснення заходів щодо оздоровлення дітей-біженців і дітей, яких визнано особами, які потребують додаткового захисту, зокрема тих, що розлучені із сім'єю, в санаторно-курортних дитячих закладах та таборах відпочинку

У період літніх канікул за підтримки МФОЗНС «Регіон Карпат - NEEKA» був проведений двотижневий літній табір для неповнолітніх «Дружня сім’я», а також, за участю волонтерів, студентів Мукачівського державного університету, персоналу МФОЗНС «Регіон Карпат - NEEKA» та адміністрації ПТРБ було організовано та проведено денний табір толерантності для дітей різних національностей. Програма була реалізована англійською та українською мовами, проведені спортивні та футбольні змагання. На базі Пийтерфолвівської дитячої школи мистецтв Виноградівського району працював міжнародний дитячий мистецький табір.

За інформацією УДМС в Чернігівській області двоє неповнолітніх шукачів притулку, розлучених із сім’єю, які перебували у Городнянській ЗОШ-інтернат І-ІІІ ступенів, влітку 2015 року були направлені на відпочинок у оздоровчий «Барвінок», що розташований в с. Бігач Мерського району Чернігівської області.

За підтримки та сприяння ГУ ДМС у Львівській області та департаментів і служб Львівської облдержадміністрації троє неповнолітніх осіб, які отримали захист в Україні, перебували на оздоровленні в Лікувально-оздоровчому комплексі «Ровесник» (Львівська область, Сокальський район, с. Комарів).

До пункту 2.12

Забезпечити взаємодію адміністрацій пунктів тимчасового розміщення біженців та відповідних центрів зайнятості щодо започаткування діяльності мобільного центру зайнятості з інформування біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, про вакансії в регіоні

Обласними центрами зайнятості налагоджена співпраця з територіальними органами ДМС України, адміністраціями ПТРБ щодо організації інформування зазначеної категорії осіб про актуальні вакансії, можливості працевлаштування за сприяння служби зайнятості, законодавства про зайнятість, зокрема шляхом проведення центрами зайнятості виїзних інформаційних заходів.

Інформаційно-консультаційні та профорієнтаційні послуги біженцям та особам, які потребують додаткового захисту, надаються державною службою зайнятості згідно з чинним законодавством. За оперативною інформацією регіональних центрів зайнятості, протягом 2015 року у Закарпатській та Одеській областях проведено виїзні акції до ПТРБ з використанням мобільних центрів зайнятості, в результаті яких 150 осіб були ознайомлені з послугами служби зайнятості та актуальними вакансіями в регіоні.

Протягом 2015 року у рамках співпраці з ПТРБ у Закарпатській області фахівцями місцевих підрозділів Закарпатського обласного центру зайнятості проведено:

  • 23 червня 2015 року для осіб, які визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, презентацію робітничих професій: опоряджувальник виробів з деревини, укладальник-пакувальник на ТОВ «Ено-Меблі,ЛТД» м. Мукачеве, в якій взяло участь 15 осіб.
  • 21 вересня 2015 року виїзну акцію Мобільного центру професійної орієнтації на території ПТРБ (м. Мукачеве). У ході проведення заходу особи, які визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, були проінформовані про послуги служби зайнятості, ринок праці міста та регіону, про перелік професій, які користуються попитом на ринку праці, престижем робітничих професій. В заході взяло участь 48 осіб.
  • 04 червня 2015 року та 01 жовтня 2015 року профорієнтаційний груповий захід у ПТРБ (м. Перечин) на тему: «Знайомство біженців з послугами служби зайнятості». Учасники були ознайомлені з послугами служби зайнятості, їх перевагами, зі станом сучасного ринку праці, можливостями започаткування власної справи тощо. У заході взяли участь 15 осіб.

До пункту 2.13

Забезпечити взаємодію із засобами масової інформації з метою формування толерантного ставлення до біженців та осіб, які потребують додаткового захисту

З метою формування толерантного ставлення до біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, ДМС та її територіальними органами налагоджено взаємодію з засобами масової інформації.

У звітному періоді начальник відділу інформаційного супроводження та зв’язків з громадськістю і засобами масової інформації Управління забезпечення діяльності керівництва Державної міграційної служби України та зв'язків з громадськістю Гунько С.О. надав коментарі Радіо «112 Свобода», інформаційному порталу «Еспресо.TV», ТРК «Київ», ТРК «Україна», телеканалу 112 Україна, телеканалу «СТБ», радіо «Київ», радіо «Свобода» стосовно надання статусу біженця в Україні та умов отримання українського громадянства, міграційної ситуації в Україні, Пункту тимчасового розміщення біженців у м. Яготині Київської області, перебування біженців на території України тощо та взяв участь в прямому ефірі «Громадського ТВ» стосовно проблем біженців в Україні.

За інформацією Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Закарпатської обласної державної адміністрації засоби масової інформації області протягом 2015 року висвітлювали заходи щодо інтеграції та допомоги біженцям і особам, які потребують додаткового захисту, публікуючи матеріали на дану тематику у рубриках «Актуально», «Заходи», «Інформуємо», «Інтеграція біженців».

Зокрема, електронні ЗМІ області опублікували інтерв’ю директора Пункту тимчасового розміщення біженців у Закарпатській області, яке він дав журналісту японського видання «The Asahi Shimbun» Ішіро Матсуо.

В обласній газеті «Закарпатська правда» функціонує рубрика «На часі», яка розповідає про долі шукачів притулку, які опинилися на Закарпатті, їх пошук свого місця в українському суспільстві.

Питання процедури отримання статусу біженця та особи, що потребує додаткового захисту, інтеграції цих категорій іноземців в українське суспільство регулярно висвітлювалися в телевізійних програм «Точка зору» (телеканал «М-студіо») та «На часі» (телеканал «21 канал»). Так, двічі ці питання висвітлювалися начальником ГУДМС України в Закарпатській області, три програми вийшли за участі начальника відділу по роботі з біженцями та соціальної інтеграції ГУДМС України в Закарпатській області.

У другому півріччі 2015 року також було розміщено 7 матеріалів з питань інтеграції біженців в українське суспільство в інтернет-виданнях «Карпатньюс», «7 днів», «Карпатський об’єктив», обласних газетах «РІО», «Панорама». Крім того, інформація з цього питання була оприлюднена у двох виступах в ефірах програм «Новини» Закарпатського обласного радіо та радіо «Тиса ФМ».

Інформаційні повідомлення з даної тематики постійно оприлюднюються телевізійними каналами Закарпатська ОДТРК «Тиса-1», ТРК «Даніо», ТРК «М-Студіо» та розміщуються на веб-сайтах: uzhgorod.in, zakarpattya.net.ua, karpatnews.in.ua, uzhgorod.net.ua, ua-reporter.com, mukachevo.net, goloskarpat.info тощо. Рубрики регулярно поповнюються матеріалами про заходи та довідковою інформацією.

До пункту 2.14

Забезпечити налагодження співробітництва з іноземними державами та міжнародними організаціями у сфері притулку, захисту біженців та осіб, які потребують додаткового захисту

Протягом ІІ півріччя 2015 року продовжувалося співробітництво ДМС з Представництвом МОМ в Україні, Представництвом УВКБ ООН в Україні, Міжнародним центром з розвитку міграційної політики та іншими міжнародними організаціями, а також було забезпечено участь представників ДМС у заходах міжнародного характеру. (Додатково інформація до зазначеного пункту у п.2.2).