Розмір шрифту
ПІБ та посада представника Назва установи
 
Голова Ради
 
  ЛІБАНОВА Елла Марленівна – директор, академік НАНУ Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи
 
Члени Ради
 
1 АМІРГУСЕЙНОВ Олег Вікторович – заступник директора Департаменту продажів Компанія «БМС Консалтінг»
2 БАЛАКІРЄВА Ольга Миколаївна – Голова правління – завідуюча відділом моніторингу соціально-економічних трансформацій Інституту економіки та прогнозування НАН України Український інститут соціальних досліджень ім. Олександра Яременка
3 БИКОВ Валерій Юхимович – директор, доктор технічних наук, професор, академік АПН України Інститут інформаційних технологій і засобів навчання АПН України
4 ГАНЧЕВ Олександр Іванович – керівник Центру Центр міграційних досліджень Національної академії зв’язку ім. О.С. Попова
5 ГЕРАСИМЕНКО Оксана Олександрівна – доцент кафедри управління персоналом і економіки праці Київський Національний Економічний Університет ім. Вадима Гетьмана
6 ЖОВНІР Світлана Михайлівна – науковий співробітник відділу соціально-економічних проблем праці, кандидат географічних наук Інститут економіки та прогнозування НАН України
7 КІР’ЯН Тетяна Михайлівна – директор Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики та НАН України
8 КРИВОНОС Юрій Георгійовичзаступник директора Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова
9 КУФТЕРІН Сергій Петрович – представник компанії Директор з продажів корпорації «Міратех»
10 МАЙОРОВА Марина Віталіївна – спеціаліст з програм Представництво Міжнародної організації з міграції в Україні
11 МАЛИНОВСЬКА Олена Анатоліївна – радник Дирекції при НІСД Національний інститут стратегічних досліджень при Президенті України
12 ОЛІЙНИК Сергій Олексійович - Голова Всеукраїнська профспілка працівників-мігрантів в Україні та за її межами
13 ПЕРВУШИН Андрій Леонідович – генеральний директор Публічне акціонерне товариство «КП ОТІ»
14 ПЛЕЧКО Дмитро Геннадійович – радник з правових питань Регіональне представництво УВКБ ООН Білорусії, Молдові та Україні
15 ПОЗНЯК Олексій Володимирович – завідувач відділу міграційних досліджень Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи
16 САДОВА Уляна Ярославівна – завідувач відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону, доктор економічних наук, професор Інститут регіональних досліджень НАН України
17 СТЕЛЬМАХ Олександр Васильович – заступник керівника Служби розпорядника Державного реєстру виборців Центральна виборча комісія
18 ТРОЯН Павло Іванович – директор Департаменту прогнозування та розвитку інформаційного суспільства Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України
19 ШЕВЦОВ Андрій Олександрович – директор Державного центру захисту інформаційних ресурсів Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України
20 ЯКИМЕНКО Юрій Віленович – директор політико-правових програм Український центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова