Антикорупційна програма Державної міграційної служби України на 2018 рік

Антикорупційна програма Державної міграційної служби України на 2018 рік

Розробник – Державна міграційна служба України.

Стислий виклад змісту проекту.

Антикорупційну програму Державної міграційної служби України на 2017 рік (далі Антикорупційна програма) розроблено Відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» та затверджено наказом ДМС від 24.04.2018 № 67 «Про затвердження Антикорупційної програми Державної міграційної служби України на 2018 рік».

Антикорупційна програма визначає засади і вимоги, скеровані
на запобігання корупції та дотримання норм антикорупційного законодавства
і поширюється на всіх посадових та службових осіб Державної міграційної служби України.

Антикорупційна програма ДМС розроблена з метою підтримки законодавчих ініціатив щодо побудови стратегічно нової політики держави
в напрямі здійснення антикорупційної діяльності.

Впровадженням Антикорупційної програми насамперед переслідує такі основні цілі:

 • формування належної правосвідомості та поведінки посадових осіб ДМС при здійсненні службової діяльності;
 • впровадження механізмів прозорості, доброчесності та підвищення рівня довіри громадян до професійної діяльності посадових осіб ДМС.
 • надання працівникам ДМС методичної та консультаційної допомоги
  з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;
 • проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;
 • підвищення рівня знань та формування усвідомлення і розуміння посадовими особами ДМС їхніх дій в напрямі дотримання принципів і вимог антикорупційної програми та основних положень антикорупційного законодавства;
 • зниження корупційних ризиків під час здійснення службової діяльності працівниками ДМС тощо.

Антикорупційною програмою також визначено шляхи та способи розв’язання проблемних питань в напрямку запобігання та виявлення корупції.

Можливі наслідки впровадження в життя кожного альтернативного рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін.

Виконання Антикорупційної програми надасть можливість:

 • забезпечення дотримання прав і свобод людини і громадянина, неупередженості, відкритості та доброчесності в діяльності ДМС;
 • забезпечення здійснення ефективних заходів в напрямку запобігання і протидії корупції в апараті ДМС, її територіальних органах та територіальних підрозділах, підприємствах і установах, які належать до сфери управління ДМС;
 • запровадження передових інформаційних технологій у діяльності ДМС, надання високоякісних послуг для громадян України, іноземців та осіб без громадянства, а також приведення стандартів діяльності ДМС у відповідність з європейськими вимогами;
 • зниження кількості корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень з боку посадових осіб ДМС під час здійснення останніми службової діяльності;
 • запровадження на належному рівні фахової підготовки працівників ДМС, спрямованої на забезпечення розвитку нових спроможностей та зниження корупційних ризиків;
 • прозорість, доступність та підконтрольність рішень і дій посадових осіб ДМС громадянському суспільству;
 • належне матеріальне забезпечення працівників ДМС та підвищення престижу роботи в ДМС;
 • підвищення рівня довіри суспільства до діяльності ДМС;
 • ліквідація або мінімізація умов та причин, що сприяють дії ідентифікованих та появі нових корупційних ризиків у сфері діяльності ДМС.

Виконання Антикорупційної програми не потребує додаткових витрат   з Державного бюджету України.

Інформація про спосіб оприлюднення акта і відповідного аналізу регуляторного впливу.

Наказ ДМС від 24.04.2018 № 67 «Про затвердження Антикорупційної програми Державної міграційної служби України на 2018 рік» розміщено за цим посиланням.

 

 

Електронна адреса для надсилання пропозицій та зауважень і номер телефону, за яким надаються консультації з громадськістю – зауваження та пропозиції приймаються у період з 21.05.2018 по 30.05.2018 на електронну адресу: antikorupcija@dmsu.gov.ua, тел.: (044) 486-05-73.

Засідання щодо розгляду та обговорення пропозицій та зауважень до Антикорупційної програми Державної міграційної служби України на 2018 рік заплановано на 30.05.2018 о 9.00 за адресою: вул. Володимирська, 9, каб. 2.

 

Додатково:

21.05.2018