Звіт за результатами публічного громадського обговорення антикорупційної програми ДМС України

Звіт за результатами публічного громадського обговорення антикорупційної програми ДМС України

Найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення:

Державна міграційна служба України (ДМС).

Зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на обговорення:

Антикорупційна програма Державної міграційної служби України на 2018 рік (далі – Антикорупційна програма), розроблена відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», та затверджена наказом ДМС від 24.04.2018
№ 67 «Про затвердження Антикорупційної програми Державної міграційної служби України на 2018 рік».

Публічне громадське обговорення здійснювалося шляхом проведення засідання з громадськістю. Інформаційне повідомлення та матеріали було розміщено на офіційному веб-сайті ДМС у мережі Інтернет у розділі «Діяльність», підрозділ «Консультації з громадськістю», рубрика «Обговорення проектів НПА».

Зауваження та пропозиції приймалися в період з 21.05.2018 по 30.05.2018
на електронну адресу: antikorupcija@dmsu.gov.ua та за тел.: (044) 486-05-73.

Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні:

Засідання щодо розгляду та обговорення пропозицій і зауважень до Антикорупційної програми проводилося 30.05.2018 о 09.00 за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 9, кабінет № 2.

Представники громадськості не взяли участі в засіданні та обговоренні.

Інформація про пропозиції, що надійшли до органу виконавчої влади за результатами обговорення, із зазначенням автора кожної пропозиції:

Пропозиції та зауваження не надходили.

Інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості з обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень:

Пропозиції та зауваження не надходили.

Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення:

У зв’язку з відсутністю пропозицій та зауважень прийнято рішення залишити зміст Антикорупційної програми в редакції, затвердженій наказом ДМС від 24.04.2018 № 67 «Про затвердження Антикорупційної програми Державної міграційної служби України на 2018 рік».