Склад Науково-експертної ради з питань діяльності ДМС України

Склад Науково-експертної ради з питань діяльності ДМС України

ПІБ Назва установи
ЛІБАНОВА Елла Марленівна Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи (Голова Ради)
АМІРГУСЕЙНОВ Олег Вікторович Компанія «БМС Консалтінг»
БАЛАКІРЄВА Ольга Миколаївна Український інститут соціальних досліджень ім. Олександра Яременка
БИКОВ Валерій Юхимович Інститут інформаційних технологій і засобів навчання АПН України
ГАНЧЕВ Олександр Іванович Центр міграційних досліджень Національної академії зв’язку ім. О.С. Попова
ГЕРАСИМЕНКО Оксана Олександрівна Київський Національний Економічний Університет ім. Вадима Гетьмана
ЖОВНІР Світлана Михайлівна Інститут економіки та прогнозування НАН України
КІР’ЯН Тетяна Михайлівна Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики та НАН України
КРИВОНОС Юрій Георгійович Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова
КУФТЕРІН Сергій Петрович Корпорація «Міратех»
МАЙОРОВА Марина Віталіївна Представництво Міжнародної організації з міграції в Україні
МАЛИНОВСЬКА Олена Анатоліївна Національний інститут стратегічних досліджень при Президенті України
ОЛІЙНИК Сергій Олексійович Всеукраїнська профспілка працівників-мігрантів в Україні та за її межами
ПЕРВУШИН Андрій Леонідович Публічне акціонерне товариство «КП ОТІ»
ПЛЕЧКО Дмитро Геннадійович Регіональне представництво УВКБ ООН Білорусії, Молдові та Україні
ПОЗНЯК Олексій Володимирович Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи
САДОВА Уляна Ярославівна Інститут регіональних досліджень НАН України
СТЕЛЬМАХ Олександр Васильович Центральна виборча комісія
ТРОЯН Павло Іванович Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України
ШЕВЦОВ Андрій Олександрович Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України
ЯКИМЕНКО Юрій Віленович Український центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова