Контактний інформаційно-аналітичний центр з моніторингу міграційних процесів

Контактний інформаційно-аналітичний центр з моніторингу міграційних процесів

На виконання п. 11 Плану заходів з виконання рекомендацій ЄС, які містяться у п’ятій доповіді ЄК щодо прогресу України у виконанні Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму, затвердженого Прем’єр-міністром України 16.05.2015 (протокол наради в Кабінеті Міністрів України з питань виконання другої фази Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України від 16.05.2015 № 20609/0/1-15) у Державній міграційній службі України наказом від 29.05.2015 № 64 на базі Управління документального забезпечення, роботи зі зверненнями громадян та запитами на інформацію створено контактний інформаційно-аналітичний центр з моніторингу міграційних процесів (далі – Центр).

Метою діяльності Центру є забезпечення інформаційно-аналітичного моніторингу міграційних процесів.

Головними завданнями Центру є:

  • організація аналітичного та прогностичного супроводження міграційних процесів в Україні шляхом збору  статистичної, соціологічної та іншої інформації, яка може впливати на міграційні процеси, здійснення аналізу, комплексної оцінки і прогнозування на підставі інформації ДМС України та центральних органів виконавчої влади України;
  • всебічний аналіз усієї доступної інформації у сфері управління міграційними процесами;
  • підготовка та щотижневе опублікування на офіційному веб-сайті ДМС України інформації щодо міграційних ризиків, систематичне надання такої інформації центральним органам виконавчої влади України;
  • підготовка та щорічне опублікування на офіційному веб-сайті ДМС України результатів проведеної аналітичної роботи у вигляді Міграційного профілю України.

Центр для виконання покладених на нього завдань планує одержувати та опрацьовувати необхідну статистичну інформацію від структурних підрозділів апарату ДМС і територіальних органів ДМС та в межах компетенції одержувати відповідну інформацію від центральних органів виконавчої влади.

Згідно з планом роботи Центру ДМС підготовлено орієнтовний перелік показників, необхідних для моніторингу ризиків у сферах міграції, та визначені можливі джерела походження таких показників.

23 липня ц.р. зазначений перелік надіслано до заінтересованих центральних органів виконавчої влади України для опрацювання та погодження.