Конкурсний відбір на посаду Генерального директора Державної науково-виробничої корпорації «Київський інститут автоматики»

Конкурсний відбір на посаду Генерального директора Державної науково-виробничої корпорації «Київський інститут автоматики»

Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777 Державна міграційна служба України оголошує конкурсний відбір на посаду Генерального директора Державної науково-виробничої корпорації «Київський інститут автоматики», що належать до сфери управління Державної міграційної служби України.

Назва підприємства – Державна науково-виробнича корпорація «Київський інститут автоматики» (далі – Корпорація);

Місцезнаходження підприємства – вулиця Нагірна, 22, Київ, 04107

Основні напрями діяльності Підприємства:

 • Корпорація розробляє комплекс заходів – спільні проекти, реалізація яких здійснюється як на території України, так і за її межами.
 • Корпорація формує взаємовідносини та укладає договори (контракти) із замовниками на реалізацію в рамках спільних проектів кінцевої продукції та надання послуг. При цьому учасники Корпорації виступають як субвиконавці на підставі договорів, укладених між учасниками та корпорацією.
 • Розроблення стратегії з питань науково-технічного забезпечення.
 • Формування технічної політики у сфері застосування сучасних інформаційних технологій.
 • Здійснення інших видів діяльності, передбачених статутом Корпорації.

Вимоги до осіб, що виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки

Претендент повинен мати:

 • вищу освіту, зокрема, але не виключно, в галузях знань “Управління та адміністрування”, “Виробництво та технології”, “Публічне управління та адміністрування”, “Міжнародні відносини”, “Право”
 • стаж роботи на посадах керівників – не менше п’яти років;
 • відсутність адміністративних стягнень за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Повинен знати:

 • принципи корпоративного управління, бюджетування та стратегічного планування;
 • перспективи та тенденції розвитку відповідної галузі;
 • основи економіки, менеджменту, маркетингу, етики ділового спілкування та ведення переговорів.

 Перелік документів, що подається претендентом особисто та/або надсилається електронною поштою:

заяву про участь у конкурсному відборі;

копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство;

копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи. Така інформація має містити точний період роботи; назви посад; обов’язки, які виконувалися на зазначених посадах; кількість працівників, що перебували у підпорядкуванні;

копію документа про вищу освіту;

біографічну довідку (резюме);

конкурсну пропозицію;

згоду на обробку персональних даних;

інші документи на його розсуд (у разі наявності).

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

 

Вимоги до конкурсної пропозиції:

 • Конкурсна пропозиція має бути представлена у друкованому та/або електронному вигляді (презентації Microsoft Power Point обсягом до 10 слайдів).
 • Конкурсна пропозиція, що розробляється на підставі фактичних показників фінансово-господарської діяльності, може містити проект стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу, в якому передбачаються:
 • детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року;
 • заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також заходи з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;
 • обсяг відрахування коштів до бюджетів;
 • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;
 • пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності;
 • інші пропозиції з удосконалення діяльності підприємства.

Інформація для підготовки конкурсних пропозицій (фінансово-економічні звіти) розміщена на офіційному веб-сайті Державної міграційної служби України в рубриці «Діяльність» підрубриці «Відкриті дані».

 

Заяви щодо участі у конкурсному відборі приймаються протягом 15 календарних днів після оприлюднення оголошення (до 15.00 год. 29.11.2021).

Адреса, за якою приймаються заяви про участь у конкурсному відборі: м. Київ, вул. Анни-Ахматової, 13 «Е», телефон для довідок 365-32-36.

Адреса електронної пошти для листування: personal@dmsu.gov.ua.

Телефони для довідок з питань фінансово-економічного стану підприємства: 280-41-83.

Конкурсний відбір починається 30 листопада 2021 року та закінчується 13 грудня 2021 року.

Конкурсний відбір буде проведено за адресою: м. Київ, вул. Анни-Ахматової, 13 «Е», з урахуванням встановлених протиепідемічних обмежень.

Результати конкурсного відбору будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Державної міграційної служби України до 15 грудня 2021 року.

 

 

Додатково: наказ ДМС від  08.11.2021 №175 "Про проведення конкурсного відбору Генерального директора ДНВК "КІА"