Відповідно до пункту 1.2. Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13 квітня 2012 року № 320, паспорт громадянина України видається територіальними підрозділами ДМС за місцем проживання кожному громадянинові України після досягнення 16-річного віку, а надалі в разі необхідності обмінюється, видається замість утраченого, викраденого або зіпсованого. Оформлення вперше паспорта здійснюються територіальним підрозділом ДМС лише за зареєстрованим місцем проживання особи. Оформлення замість втраченого або викраденого, обмін паспорта, який було оформлено із застосуванням засобів Реєстру(у формі картки), та його видача здійснюються територіальним підрозділом ДМС за місцем звернення особи чи її законного представника.

Так. Особа, яка досягла 16-річного віку (лише тільки одна категорія) та не має паспорта громадянина України і реєстрації місця проживання, може одночасно подати заяви про видачу паспорта та про реєстрацію місця проживання (пункт 1.5 Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13 квітня 2012 року № 320).

Відповідно до пункту 1.2. Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13 квітня 2012 року № 320, паспорт громадянина України видається територіальними підрозділами ДМС за місцем проживання. Особа, яка втратила паспорт після зняття з реєстрації попереднього місця проживання, до оформлення реєстрації нового місця проживання, подає документи до територіального підрозділу за фактичним місцем проживання, у разі зміни місця проживання в межах адміністративно-територіальної одиниці – за останнім місцем проживання (пункт 6.6 Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13 квітня 2012 року № 320). Оформлення замість втраченого або викраденого, обмін паспорта, який було оформлено із застосуванням засобів Реєстру (у формі картки), та його видача здійснюються територіальним підрозділом ДМС за місцем звернення особи чи її законного представника.

Громадяни України, які фактично проживають та мають зареєстроване місце проживання на непідконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей, з питань оформлення паспорта громадянина України можуть звертатися до найближчого територіального підрозділу ДМС в Донецькій та Луганській областях відповідно. Громадяни, які мають зареєстроване місце проживання на непідконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей, а також на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, проте фактично проживають на іншій території України та отримали довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб», з питань оформлення паспорта громадянина України можуть звертатися за місцем фактичного проживання (стаття 6 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»). Громадяни, які фактично проживають та мають зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованій території України (Автономна Республіка Крим та м. Севастополь) документуються територіальними підрозділами ДМС за місцем звернення громадянина або його представника відповідно до Порядку оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2014 року № 289.

У разі подання особою заяви про видачу паспорта громадянина України замість втраченого/викраденого до видачі паспорта територіальний підрозділ ДМС на підставі заяви видає громадянину тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України відповідно до розділу VII Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13 квітня 2012 року № 320. Строк дії тимчасового посвідчення – 1 місяць, у разі необхідності строк дії продовжується, але не більше ніж на 1 місяць.

Громадяни України, які виявили бажання отримати статус внутрішньо переміщеної особи відповідно до статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», але втратили паспорт, подають заяву про втрату паспорта до територіального підрозділу ДМС за місцем фактичного проживання та документуються тимчасовим посвідченням відповідно до розділу VII Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13 квітня 2012 року № 320. Відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України, є підставою для подання заяви та отримання довідки внутрішньо переміщеної особи. Відповідне рішення щодо документування паспортом або вклеювання фотокартки до паспорта приймається після надання особою даної довідки із зазначенням фактичного місця проживання під час подання документів для оформлення паспорта. Разом з тим, враховуючи, що на сьогодні в Україні дані про видані документи, що посвідчують особу громадянина України (крім паспортів для виїзду за кордон), та реєстраційні обліки ведуться на паперових носіях, особам, які проживають на тимчасово окупованій території Україні, оформлення і видача паспорта громадянина України замість утраченого/викраденого здійснюється за умови пред’явлення документів, які були підставою для видачі попереднього паспорта громадянина України, чи їх копій. Крім того, до розгляду може бути прийнято будь-які інші наявні документи з фотокартками особи, на ім’я якої оформляється паспорт.

Я не знайшов відповідь