Видача паспорта громадянина України замість втраченого або викраденого паспорта громадянина України,…

Видача паспорта громадянина України замість втраченого або викраденого паспорта громадянина України, оформленого у формі картки

Підстави для отримання послуги

Втрата або викрадення паспорта громадянина України у формі картки

Як отримати послугу

 • Зібрати необхідні документи.
 • Звернутися до будь-якого центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), центру обслуговування громадян «Паспортний сервіс» ДП «Документ» (далі – уповноважені суб’єкти), територіального органу / територіального підрозділу ДМС (тобто, незалежно від місця проживання).

У разі прийняття документів від особи, яка не може пересуватися самостійно у зв'язку з тривалим розладом здоров'я, за зверненням такої особи або її законного представника, оформленим у письмовій формі, здійснюється виїзд працівника територіального підрозділу ДМС за місцем проживання особи.

Особа, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу, подає документи для оформлення замість втраченого або викраденого паспорта через уповноважену особу до територіального підрозділу ДМС за місцем розташування адміністрації відповідної установи або закладу (далі – уповноважена особа).

Вартість послуги та пільги

 • Розмір адміністративного збору за оформлення та видачу паспорта у строк не пізніше, ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети, складає 279 грн. (зазначена сума включає: вартість адміністративної послуги - 87 грн., вартість бланка паспорта - 192 грн.).
 • Розмір адміністративного збору за оформлення та видачу паспорта у строк не пізніше, ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети, складає 366 грн. (зазначена сума включає: вартість адміністративної послуги - 174 грн., вартість бланка паспорта - 192 грн.).
 • Державне мито у сумі 34 грн.

Органи місцевого самоврядування можуть звільняти окремі категорії осіб від оплати вартості адміністративної послуги за оформлення замість втрачених або викрадених паспортів, а також приймати рішення про компенсацію таким категоріям осіб вартості адміністративної послуги за оформлення замість втрачених або викрадених паспортів, вартості бланка документа, його персоналізації (пункт 4 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 14 липня 2016 року № 1474-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальних статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України»).

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 «Про державне мито» від сплати державного мита звільняються:

 • громадяни, віднесені до першої та другої категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • громадяни, віднесені до третьої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення не менше трьох років;
 • громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;
 • інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
 • інваліди I та II групи.

Оформлення замість втраченого або викраденого здійснюється:

 • Особі, на підставі заяви-анкети, поданої нею особисто.
 • Особі, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, на підставі заяви-анкети одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників.
 • Особі, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу, через уповноважену особу адміністрації відповідної установи чи закладу.

Необхідні документи

 • витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта на території України);
 • документ, що посвідчує особу законного представника / уповноваженої особи, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника / уповноваженої особи;
 • документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати;
 • одну фотокартку розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування із застосуванням засобів Реєстру - для оформлення паспорта особі, яка не може пересуватися самостійно у зв'язку з тривалим розладом здоров'я, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров'я, оформленим в установленому порядку, або особі, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу (в разі потреби). Фотокартка повинна відповідати вимогам рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO) Doc 9303;
 • документи, що підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації до безконтактного електронного носія та у паспорт:
  • про місце проживання - довідку органу реєстрації встановленого зразка (за наявності);
  • про шлюб і розірвання шлюбу - свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт (подається у разі зміни даних після видачі втраченого/викраденого паспорта);
  • про зміну імені - свідоцтво про зміну імені, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт (подається у разі зміни даних після видачі втраченого/викраденого паспорта);
  • довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або повідомлення про відмову від його прийняття (за наявності);

Паспорт видається

 • не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання;
 • не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його термінового отримання.

Увага! У разі проведення процедури встановлення особи строк проведення такої процедури не повинен перевищувати двох місяців.

Видача паспорта

Видача паспорта здійснюється органом, який прийняв документи для його оформлення.

У разі отримання паспорта законним представником / уповноваженою особою подається документ, що посвідчує їх особу та підтверджує громадянство.

У разі неотримання паспорта протягом одного місяця з дня його надходження до уповноваженого суб’єкта паспорт разом із заявою-анкетою та доданими до неї документами повертаються на підставі акта приймання-передачі відповідному територіальному підрозділу ДМС для зберігання.

Якщо заявник не отримав паспорт протягом шести місяців з дня його оформлення, працівник територіального підрозділу ДМС письмово попереджає заявника про знищення паспорта в разі його неотримання протягом року з дня його оформлення.

У разі неотримання протягом року паспорта він знищується в установленому законодавством порядку.

Строк дії документа, що є результатом отримання послуги

Паспорт оформляється особам, які не досягли 18-річного віку, на чотири роки, а особам, які досягли 18-річного віку, - на кожні 10 років.

Підстави для відмови в оформленні та видачі паспорта

Територіальний підрозділ ДМС має право відмовити особі в оформленні або видачі паспорта, якщо:

 1. особа не є громадянином України;
 2. дані, отримані з баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують надану заявником інформацію;
 3. за видачею паспорта звернувся законний представник, який не має документально підтверджених повноважень на отримання паспорта;
 4. особа подала не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі паспорта.
  1. У рішенні про відмову в оформленні чи видачі паспорта, яке доводиться до відома заявника в порядку і строки, встановлені законодавством, зазначаються підстави відмови.

   У разі подання заяви-анкети через уповноваженого суб’єкта територіальний підрозділ ДМС надсилає письмове повідомлення про прийняте рішення до уповноваженого суб’єкта для подальшого вручення заявнику.

   Заявник має право повторно звернутися до територіального підрозділу ДМС або уповноваженого суб’єкта у разі зміни або усунення обставин, у зв'язку з якими йому було відмовлено в оформленні чи видачі паспорта.

   Акти законодавства, що регулюють питання надання послуги