Посвідчення на повернення в Україну

Посвідчення на повернення в Україну

Оформлення посвідчення на повернення в Україну здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2022 р. № 1201 «Про реалізацію експериментального проекту щодо оформлення на території України посвідчення особи на повернення в Україну».

Підстави для отримання послуги

Посвідчення особи на повернення в Україну (далі - посвідчення) оформлюється громадянам України, а також особам, визнаним Україною особами без громадянства, або особам без громадянства, які постійно проживають в Україні, що примусово переміщені на територію держави, визнаної Україною державою-агресором або державою окупантом (далі - особи), на ім’я яких із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Реєстр) оформлено паспорт громадянина України та/або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або посвідку на постійне проживання, або посвідку на тимчасове проживання або стосовно яких прийнято рішення про визнання особою без громадянства чи наявна інформація про оформлення паспорта громадянина України, яка зафіксована у формі електронних даних у відомчій інформаційній системі ДМС (далі - відомча система ДМС), а також особам у віці до 18 років, стосовно яких відсутня інформація в Реєстрі або відомчій системі ДМС.

Як отримати послугу

Оформлення посвідчення особі (без її присутності) здійснюється ДМС на підставі звернення:

  • одного з батьків або іншого законного представника особи у віці до 18 років (далі - законний представник),
  • одного з батьків, подружжя, повнолітньої дитини, рідного (повнорідного, неповнорідного) брата/сестри (далі - член сім’ї),
  • офіційного звернення Мінреінтеграції.

 

  • зібрати необхідні документи;
  • звернутися до територіального органу ДМС;
  • подати необхідні документи;
  • отримати посвідчення

Увага! Для оформлення посвідчення законний представник або член сім’ї подає необхідні документи до територіального органу ДМС за місцем звернення.

 

Необхідні документи

Для оформлення посвідчення законний представник, член сім’ї подає до територіального органу ДМС за місцем звернення такі документи:

1) письмову заяву із зазначенням відомостей про особу, на ім’я якої оформляється посвідчення (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), у тому числі змінені, дата народження, місце народження, унікальний номер запису у Реєстрі (за наявності), зареєстроване/ задеклароване місце проживання тощо), а також обставин, які зумовлюють необхідність оформлення посвідчення, та способу подальшої передачі посвідчення такій особі;

2) свідоцтво про народження або документ про реєстрацію народження, видані компетентним органом іноземної держави і легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України (у тому числі його копія, засвідчена в установленому порядку), або е-свідоцтво про народження, або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження - у разі оформлення посвідчення особі у віці до 18 років, стосовно якої відсутня інформація в Реєстрі або відомчій системі ДМС.

У разі відсутності свідоцтва про народження такі відомості вносяться працівником ДМС на підставі інформації, зазначеної у письмовій заяві, яка в подальшому перевіряється працівником ДМС;

3) документ, що посвідчує особу законного представника, члена сім’ї, (документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон, е-посвідка на тимчасове проживання, е-посвідка на постійне проживання, єДокумент), та документ, що підтверджує повноваження особи (у разі подання документів законним представником) або факт родинних стосунків (у разі подання документів членом сім’ї).

У разі відсутності у законних представників, членів сім’ї документів, які підтверджують їх повноваження або факт родинних стосунків, такі відомості вносяться працівником ДМС на підставі інформації, зазначеної у письмовій заяві, яка в подальшому перевіряється працівником ДМС за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

4) дві кольорові фотокартки особи у віці до 18 років, стосовно якої відсутня інформація в Реєстрі або відомчій системі ДМС, розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (для вклеювання до посвідчення) та розміром 10 х 15 сантиметрів (для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування до відомчої системи ДМС) - у разі оформлення посвідчення особі у віці до 18 років, стосовно якої відсутня інформація в Реєстрі або відомчій системі ДМС.

Вартість послуги

Оформлення посвідчення здійснюється безоплатно.

Термін розгляду заяви

Розгляд заяви триває п’ять робочих днів з дня подання заяви-анкети (у разі звернення до ДМС).

Результат отримання послуги

  • видача посвідчення;
  • видача рішення про відмову в оформленні посвідчення.

Строк дії документа

Посвідчення оформляється строком дії до трьох місяців.

Підстави для відмови у наданні послуги

ДМС має право відмовити в оформленні посвідчення у разі, коли:

1) стосовно оформлення посвідчення звернувся законний представник або член сім’ї, повноваження якого щодо отримання посвідчення не підтверджено відомостями Державного реєстру актів цивільного стану громадян або документально;

2) документи та інформацію, необхідні для оформлення посвідчення, подано законним представником, членом сім’ї, Мінреінтеграції не в повному обсязі;

3) дані, отримані з відомчих інформаційних систем, баз даних Реєстру, відомчої системи ДМС, не підтверджують інформації, поданої законним представником, членом сім’ї, Мінреінтеграції, або її обсяг недостатній для ідентифікації особи.

Акти законодавства, що регулюють надання послуги