Інформація для іноземців, які беруть участь в АТО

Інформація для іноземців, які беруть участь в АТО

Перебування іноземців в Україні регламентовано статтею 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства». Дуже важливо не порушувати визначені законом строки перебування в Україні, оскільки порушення міграційного законодавства є адміністративним правопорушенням і тягне за собою накладення штрафу відповідно до КУпАП.

Для того, щоб обчислити дозволений строк перебування на території України скористайтеся, будь-ласка сервісом: «МІГРАЦІЙНИЙ КАЛЬКУЛЯТОР».

Іноземці-військовослужбовці

Відповідно до ч. 18 статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», іноземці та особи без громадянства, які в установленому порядку уклали контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, вважаються такими, які на законних підставах тимчасово проживають на території України на період дії контракту про проходження військової служби у Збройних Силах України. Тимчасове проживання на території України таких іноземців та осіб без громадянства підтверджується військовим квитком рядового, сержантського і старшинського складу.

Звертатися до міграційної служби для оформлення будь-яких додаткових документів на тимчасове проживання в Україні у цьому випадку не потрібно.

Відповідно до п.9 част.2 ст.4 Закону України «Про імміграцію», особи,  які  прослужили  у  Збройних  Силах України три і більше років можуть отримати дозвіл на імміграцію. Детальніше про отримання дозволу на імміграцію: читати

Іноземці-волонтери

Відповідно до ч. 10 статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», іноземці, які прибули в Україну з метою участі в міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи участі в діяльності організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів відповідно до Закону України "Про волонтерську діяльність", інформація про які розміщена на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльност (дивитися перелік зареєстрованих організацій).

Для цієї категорії іноземців обов’язковим є оформлення посвідки на тимчасове проживання та реєстрація місця проживання в Україні.

Для оформлення посвідки необхідний лист організації, зареєстрованої на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики за цим посиланням: перелік

Лист-клопотання має бути адресованим територіальному органу ДМС України, відповідно до місця проживання іноземця, наприклад: Головне управління ДМС України у м. Києві.

Клопотання (подання) приймаючої сторони - звернення юридичної чи фізичної особи щодо оформлення іноземцеві та особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання з дотриманням вимог пункту 3.3 розділу ІІІ Тимчасового порядку, де зазначаються основні реквізити юридичної особи або дані фізичної особи, дані про іноземця чи особу без громадянства та підстави для отримання ним посвідки на тимчасове проживання з дотриманням вимог, передбачених частинами четвертою - чотирнадцятою статті 5 Закону України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, завірене печаткою та підписом керівника (для юридичної особи) чи підписом фізичної особи;

Для отримання детальної інформації про оформлення посвідки на тимчасове проживання, скористайтесь посиланням: читати

Важливо: протягом 10 днів з моменту отримання посвідки на тимчасове проживання іноземець повинен звернутися до територіального підрозділу ДМС за місцем проживання та зареєструвати місце проживання відповідно до законодавства України.

Детальніше про реєстрацію місця проживання: читати

Довідки з питань документування та реєстрації іноземних громадян, які беруть участь у АТО, можна отримати:

  • Заступник начальника відділу з питань тимчасового та постійного проживання іноземців та осіб без громадянства Чорноус Оксана Святославівна (тел. (044) 278-70-98);
  • Головний спеціаліст відділу з питань тимчасового та постійного проживання іноземців та осіб без громадянства Єсіпова Анна Анатоліївна (тел. (044) 278-70-98).

Громадянство України

Іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають визначні заслуги перед Україною, або прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України, можуть бути прийняті до громадянства України у спрощеному порядку відповідно до частини третьої статті 9 Закону України «Про громадянство України» (далі – Закон), надавши документи, передбачені пунктом 49 Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства та виконання прийнятих рішень затвердженого Указом Президента України від 27 березня 2001 року № 215 (далі – Порядок):

а) заяву про прийняття до громадянства України (у двох примірниках);

б) три фотокартки (розміром 35х45 мм);

в) зобов’язання припинити іноземне громадянство – для іноземців, або декларацію про відсутність іноземного громадянства – для осіб без громадянства;

г) подання на ім’я Президента України центрального органу виконавчої влади України про те, що особа має визначні заслуги перед Україною або що прийняття особи до громадянства України становить державний інтерес для України (перелік центральних органів виконавчої влади затверджено Указом Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085/2010).

Разом з цим, відповідно до пункту 491 Порядку разом із заявою про прийняття до громадянства України іноземець також подає документ (або документи – за наявності в іноземця громадянства кількох держав), виданий уповноваженим органом іноземної держави, про те, що особа на території іноземної держави не вчиняла тяжких або особливо тяжких злочинів, злочинів проти людства та не здійснювала геноцид.

Пунктом 5 Порядку передбачено, що під час подання заяви та інших документів з питань громадянства пред’являється документ, що посвідчує особу заявника, а також документ про проживання заявника на території України, та подаються копії таких документів.

Під час здійснення провадження за заявами про прийняття до громадянства України відповідно до пункту 102 Порядку матеріали про прийняття до громадянства України надсилаються до органів Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України, які у межах своєї компетенції перевіряють відсутність підстав, за наявності яких прийняття до громадянства України не допускається.

Телефони для консультацій

  • (044) 289-50-83
  • (044) 289-50-91