Пам’ятка відвідувачам органів ДМС з питань отримання адміністративних послуг

Пам’ятка відвідувачам органів ДМС з питань отримання адміністративних послуг

Державна міграційна служба України (ДМС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

Відповідно до пункту 5 Положення про Державну міграційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 360, ДМС забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті ДМС, її територіальних органах та територіальних підрозділах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління.

У межах повноважень ДМС надаються адміністративні послуги безпосередньо та через центри надання адміністративних послуг (далі - ЦНАП).

Безпосереднє надання ДМС адміністративних послуг врегульовано Законом України «Про адміністративні послуги» та постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1098 «Деякі питання надання підрозділами

Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг». Через ЦНАП адміністративні послуги ДМС надаються відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг».

З метою контролю за дотриманням законності дій працівників ДМС під час надання адміністративних послуг визначено канали зв’язку з Відділом з питань запобігання та виявлення корупції ДМС України. За вказаними каналами будь-яка особа може звернутися до вказаного підрозділу ДМС з повідомленням про можливе порушення працівниками територіальних органів/підрозділів ДМС та на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління вимог Закону України «Про запобігання корупції».

З метою підвищення ефективності реалізації наданої каналами зв’язку інформації заявнику доцільно забезпечити фіксацію фактів невідповідностей засобами фото- та аудіотехніки. Зафіксовані факти додавати до опису проблеми та відсилати на поштову адресу: 01025, м. Київ, вул. Володимирська, 9, або в електронному вигляді на адресу електронної пошти: аntikorupcija@dmsu.gov.ua, grebenyuk@dmsu.gov.ua. Крім вказаного, необхідно фіксувати ПІБ посадових осіб ДМС, які припустили, на Вашу думку, неправомірні дії під час виконання своїх посадових обов’язків.

Дякуємо за співпрацю.