УВАГА! ПІД ЧАС ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В ПІДРОЗДІЛАХ ДМС НЕ НАДАЮТЬСЯ!

Пам’ятка відвідувачам органів ДМС з питань отримання адміністративних послуг

Пам’ятка відвідувачам органів ДМС з питань отримання адміністративних послуг

Державна міграційна служба України (ДМС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

Відповідно до пункту 5 Положення про Державну міграційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 360, ДМС забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією
в апараті ДМС, її територіальних органах та територіальних підрозділах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) викривачем є фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, вчинених іншою особою, якщо така інформація стала їй відома
у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю
у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.

ДМС співпрацює з особами, які добросовісно повідомили про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону працівниками ДМС під час надання адміністративних послуг.

Якщо Вам стали відомі факти порушення вимог Закону працівниками апарату ДМС, її територіальних органів/підрозділів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДМС, за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені, Ви можете повідомити про виявлені факти визначеними каналами зв’язку
з Відділом з питань запобігання та виявлення корупції ДМС України.

За можливості рекомендуємо Вам здійснити фіксацію відповідних фактів щодо порушень Закону засобами фото- та аудіотехніки. Зафіксовані факти додавати до опису проблеми та надсилати на поштову адресу: 01025, м. Київ, вул. Володимирська, 9, або в електронному вигляді на адресу електронної пошти: аntikorupcija@dmsu.gov.ua.

Дякуємо за співпрацю.