Загальні положення

Доступ до публічної інформації регламентується Законом України «Про доступ до публічної інформації»

Реалізація прав громадян на доступ до публічної інформації забезпечується Сектором опрацювання звернень громадян та інформаційних запитів Управління документального забезпечення Державної міграційної служби України.

Надання публічної інформації Державною міграційною службою України здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно із законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Письмовий запит подається в довільній формі.

Нормативно-правові акти