УВАГА! ПІД ЧАС ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В ПІДРОЗДІЛАХ ДМС НЕ НАДАЮТЬСЯ!

Проект наказу МВС «Про затвердження Умов оплати праці працівників центрів соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, Державної міграційної служби України»

Проект наказу МВС «Про затвердження Умов оплати праці працівників центрів соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, Державної міграційної служби України»

Проект розроблено Державною міграційною службою України за власною ініціативою з урахуванням положень постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»,
від 13 лютого 2019 р. № 84 «Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298».

Метою прийняття проекту є необхідність нормативного врегулювання оплати праці працівників центрів соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, Державної міграційної служби України.

Проектом пропонується затвердити умови оплати праці працівників центрів соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, Державної міграційної служби України, а також визначити схеми: тарифних розрядів посад керівних працівників; тарифних розрядів посад (професій) професіоналів, фахівців, керівників інших структурних підрозділів і технічних службовців; тарифних розрядів посад (професій) робітників вказаних установ.

Прийняття проекту дозволить нормативно врегулювати умови оплати праці працівників центрів соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, Державної міграційної служби України та здійснювати подальші заходи із забезпечення їх функціонування.

Зауваження та пропозиції до проекту від заінтересованих центральних органів виконавчої влади, інших юридичних і фізичних осіб приймаються упродовж тридцяти днів з дати його оприлюднення на поштову адресу - 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 9, Державна міграційна служба України та електронну адресу: shpyniak@dmsu.gov.ua.

 

Додатково:

08.04.2019