УВАГА! ПІД ЧАС ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В ПІДРОЗДІЛАХ ДМС НЕ НАДАЮТЬСЯ!

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Типового положення про пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні»

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Типового положення про пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні»

Державною міграційною службою розроблено проект постанови з метою  правового врегулювання строків утримання іноземців та осіб без громадянства в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні (далі – ПТПІ) та приведення їх у відповідність із Законом України від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» (далі – закон), визначення категорії осіб та підстав для передачі їх територіальним органам ДМС та Держприкордонслужби або звільнення з ПТПІ, посилення впливу адміністрації ПТПІ на організацію їх роботи.

Так, проєктом пропонується внесення змін до пунктів 5, 11, 12, 14, 15, 20 Типового положення про пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні та викладення їх в новій редакції зазначивши, зокрема про таке:

у зв’язку з прийняттям Закону, змінено строки затримання іноземців та осіб без громадянства в ПТПІ, з дванадцяти місяців на вісімнадцять місяців, та строки подачі адміністративних позовів про продовження строку затримання з трьох місяців на шість місяців;

виключено норму щодо залучення іноземців та осіб без громадянства, розміщених в ПТПІ до виконання робіт у майстернях або на промисловій базі, чи згідно з трудовими договорами на підприємствах в установах та організаціях, оскільки її положення не корелюються з нормами законодавства щодо працевлаштування іноземців та осіб без громадянства в Україні;

унормовано обставини та умови за яких може здійснюватися передача іноземців та осіб без громадянства, які утримуються в ПТПІ територіальному органу ДМС або Держприкордонслужби, а також їх звільнення з ПТПІ;

визначено повноваження адміністрації ПТПІ щодо професійного навчання працівників ПТПІ, забезпечення організації роботи з охорони та супроводження затриманих осіб, здійснення контролю за дотриманням трудового законодавства, дисципліни, законності, виконання посадових обов’язків.

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови юридичних і фізичних осіб приймаються упродовж п’ятнадцяти днів з дати його оприлюднення на поштову адресу - 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 9, Державна міграційна  служба України та на електронну  адресу: sirenko@dmsu.gov.ua .

Додатково:

23.03.2020