Проект розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції Державної цільової програми створення системи застосування паспорта громадянина України у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, для забезпечення прав громадян України при укладанні...

Проект розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції Державної цільової програми створення системи застосування паспорта громадянина України у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, для забезпечення прав громадян України при укладанні...

Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової програми створення системи застосування паспорта громадянина України у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, для забезпечення прав громадян України при укладанні цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформленні доручень іншим особам для представництва перед третьою особою, посвідчення особи власника паспорта та підтвердження громадянства України на 2016-2018 роки»

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції Державної цільової програми створення системи застосування паспорта громадянина України у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, для забезпечення прав громадян України при укладанні цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформленні доручень іншим особам для представництва перед третьою особою, посвідчення особи власника паспорта та підтвердження громадянства України на 2016-2018 роки» (далі – проект) розроблено Державною міграційною службою України для обґрунтування розробки Державної цільової програми створення системи застосування паспорта громадянина України у формі картки.

Відповідно до Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» кожен громадянин України зобов’язаний отримати паспорт громадянина України в порядку, визначеному цим Законом.

Паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України на території України, виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, оформлюється та видається із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

Оформлення та видачу паспорта громадянина України у формі картки розпочато із січня 2016 року.

У той же час відсутність на сьогодні в Україні єдиної системи застосування паспорта громадянина України у формі картки, створення якої потребує інституційних змін центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх технічного переоснащення, не дає можливості громадянам України, які отримали паспорт громадянина України у формі картки, повною мірою реалізувати свої права при укладанні цивільно-правових угод, здійсненні банківських операцій, оформленні доручень іншим особам для представництва перед третьою особою, ідентифікації особи власника паспорта та підтвердженні громадянства України.

На сьогодні в Україні діє система застосування паспорта громадянина України, яка заснована на процедурах ідентифікації особи на підставі інформації, що внесена на відповідні сторінки документа, який виготовляється у формі книжечки, і яка не передбачає використання інформаційно-телекомунікаційних систем, спеціального програмного забезпечення, відповідного комп’ютерного та телекомунікаційного обладнання для зчитування інформації та автентифікації даних документа.

Запровадження паспорта громадянина України у формі картки не виключає використання паспорта громадянина України у формі книжечки. Законодавством не передбачено примусової заміни паспорта громадянина України старого зразка на документ нового зразка, а лише у випадку передбаченому законом (отримання вперше, на заміну втраченого (викраденого), необхідністю вклеювання фотокартки з настанням відповідного віку, за бажанням громадянина України). Оскільки термін дії паспорта громадянина України у формі книжечки не обмежений, то його заміна на документ нового зразка - тривалий процес. Таким чином, одночасно з функціонуванням існуючої системи застосування паспорта громадянина України виникає необхідність у запровадженні системи застосування паспорта громадянина України, яка має бути заснована на процедурах ідентифікації особи на підставі інформації, що внесена до безконтактного електронного носія, імплантованого в паспорт громадянина України, який виготовляється у формі картки.

Розв’язання вищезазначеної проблеми шляхом застосування управлінських рішень неможливо, оскільки її розв’язання потребує здійснення центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування комплексу взаємопов’язаних заходів, розподілу та оптимального використання державних та фінансових ресурсів для створення системи застосування паспорта громадянина України у формі картки, призначеної для забезпечити права громадян України при укладанні цивільно-правових угод, здійсненні банківських операцій, оформленні доручень іншим особам для представництва перед третьою особою, посвідчення особи власника паспорта та підтвердження громадянства України.

Реалізація проекту забезпечить розв’язання проблеми застосування паспорта громадянина України у формі картки для забезпечення права громадян України при укладанні цивільно-правових угод, здійсненні банківських операцій, оформленні доручень іншим особам для представництва перед третьою особою, посвідчення особи власника паспорта та підтвердження громадянства України.

Зауваження та пропозиції до проекту від заінтересованих центральних органів виконавчої влади, інших юридичних і фізичних осіб приймаються упродовж тридцяти днів з дати його оприлюднення на поштову адресу - 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 9, Державна міграційна служба України та електронну адресу: it@dmsu.gov.ua.

Документи:

01.09.2016