УВАГА! ПІД ЧАС ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В ПІДРОЗДІЛАХ ДМС НЕ НАДАЮТЬСЯ!

Співробітництво з ЄС у рамках проекту «Посилення управління міграційними процесами та співпраця з питань реадмісії у Східній Європі (MIGRECO)»

Співробітництво з ЄС у рамках проекту «Посилення управління міграційними процесами та співпраця з питань реадмісії у Східній Європі (MIGRECO)»

Донор: Європейський Союз.

Виконавець: Міжнародна організація з міграції, в особі Представництва МОМ в Україні.

Строк реалізації: 01.02.2013-30.04.2015.

Мета проекту: покращення управління міграційними процесами та посилення співпраці з питань реадмісії в Україні, Молдові та Білорусі у відповідності до стандартів ЄС.

У рамках проекту ЄС та МОМ допомагали ДМС втілювати в життя законодавчі й адміністративні зміни, пов’язані з Планом дій з лібералізації ЄС візового режиму для України. Практична реалізація цих реформ була однією із передумов для запровадження ЄС безвізового режиму для громадян України. Задля цього, зокрема, було проведено оцінку прогалин чинного міграційного менеджменту та залучено довгострокового радника до ДМС.

З серпня 2013 року для ДМС надавалася експертна підтримка довгостроковим радником щодо шляхів зміцнення функціонування ДМС та розвитку можливостей в управлінні міграцією в Україні, реадмісії, плануванні, правової та нормативної бази.

Протягом цього часу радником було проаналізовано законодавчу базу України в сфері міграції та підготовлено 8 консультативних звітів, що містили коментарі та рекомендації щодо діючих правових актів та проектів, які розроблялися ДМС, перспектив розвитку міграційної політики. Зокрема, радником було розроблено проект Стратегії Державної міграційної політики України на період до 2025 року, який ліг в основу Стратегії, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 482-р «Про схвалення Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року».

Також довгостроковий радник долучався до підвищення кваліфікації працівників ДМС в Національному університеті імені Тараса Шевченка з питань міжнародних стандартів та європейських практик з управління міграцією.

У рамках проекту працівники ДМС взяли участь в ознайомчих візитах до Литовської Республіки, Королівства Нідерланди, Чорногорії, Республіки Молдова, Республіки Австрія та Республіки Польща, де мали можливість ознайомитися з досвідом зазначених країн щодо вирішення питань безпеки ідентифікаційних документів, контролю міграційних потоків, реалізації Планів дій щодо лібералізації візового режиму з ЄС, процесами розробки Національних стратегій у сфері міграції та притулку, інтеграції різних категорій мігрантів, а також протидії торгівлі людьми з компонентом розслідування.

Підготовлено «Глосарій у сфері міграції» з метою забезпечення загального розуміння основних термінів та виразів у сфері міграції, який було надіслано до всіх територіальних підрозділів ДМС, що сприяло покращенню співпраці, обміну інформацією, сумісності статистики та щоденного діалогу між міграційними органами всередині країни та міжнародній співпраці.

Також у рамках проекту Представництвом МОМ в Україні проведено 2 тренінги з практичних аспектів моніторингу виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України та 2 тренінги для працівників ДМС з питань захисту ідентифікаційних/первинних документів.

Організовано 4 регіональні форуми для встановлення діалогу та посилення потенціалу в питаннях інтеграції мігрантів.

У рамках проекту Волинським та Чернігівським ПТПІ отримано допомогу в вигляді продуктів харчування, гігієнічних засобів, побутової хімії, одягу, взуття, постільної білизни, спортивного інвентарю, канцелярської продукції, побутових електричних приладів, ліків, посуду тощо.

Водночас проект MIGRECO сприяв впровадженню в усіх регіонах України національного механізму взаємодії для допомоги постраждалим від торгівлі людьми, що передбачало поєднання зусиль державних і неурядових структур із ідентифікації постраждалих, надання їм необхідної допомоги, захисту їхніх прав та гарантування доступу до правосуддя.

Проект також сприяв зміцненню партнерства та практичній співпраці між відповідальними за питання міграції органами державної влади та українським громадянським суспільством задля підтримки відкритого й широкого діалогу з питань міграції та спільного реагування на міграційні виклики.