УВАГА! ПІД ЧАС ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В ПІДРОЗДІЛАХ ДМС НЕ НАДАЮТЬСЯ!

Співробітництво з Урядом Швейцарської Конфедерації у рамках проекту «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади (EGAP)

Співробітництво з Урядом Швейцарської Конфедерації у рамках проекту «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади (EGAP)

Донор: Уряд Швейцарської Конфедерації через Швейцарську агенцію з розвитку і співробітництва.

Виконавець: Міжнародний благодійний фонд «Фонд Східна Європа»; InnovaBridge Foundation (Швейцарська Конфедерація).

Строк реалізації: 01.05.2015-31.03.2019.

Цілі проекту: покращення якості надання адміністративних послуг, підвищення ефективності роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, широке залучення громадян до процесів місцевого управління, зменшення корупційних ризиків та підвищення рівня довіри до органів влади.

У рамках проекту були розроблені технічні вимоги до програмного забезпечення модулю попередньої обробки електронної черги, а також ДМС отримано програмне забезпечення модулю автоматизованої попередньої обробки персональних даних під час оформлення документів у підрозділах ДМС.

Також у ДМС запроваджено он-лайн сервіс попереднього заповнення громадянами України на офіційному веб-сайті ДМС окремих полів для подальшого формування заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру для оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Разом з цим у рамках проекту експертами благодійного фонду «Фонд Східна Європа» надавалася експертна підтримка ДМС для запровадження он-лайн сервісу «Перевірка недійсних документів», який було запущено в квітні 2017 року.

Загалом, реалізація проекту EGAP сприяла покращенню доступу та підвищенню якості послуг, що надаються громадянам України ДМС із використанням інструментів електронного урядування, скороченню часу надання адміністративних послуг ДМС в електронному вигляді та підвищенню прозорості, мінімізації корупційних ризиків та забезпеченню рівних можливостей в отриманні адміністративних послуг ДМС в електронному вигляді для громадян України та іноземців.