УВАГА! ПІД ЧАС ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В ПІДРОЗДІЛАХ ДМС НЕ НАДАЮТЬСЯ!

Міграційний профіль

Планом дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для громадян України передбачалося забезпечення постійного моніторингу міграційної ситуації в Україні шляхом створення та регулярного оновлення «Міграційного профілю».

Розроблення таких документів започатковано згідно з Комунікацією Європейської Комісії від 1 вересня 2005 року "Про міграцію та розвиток" (COM2005/390) з метою збору інформації щодо ситуації у сферах, пов’язаних з міграційним контролем. Крім безпосередньо міграційної, збирається та аналізується також інформація в усіх сферах соціального життя, які можуть впливати на міграційні процеси, включно про ринки праці, рівень добробуту  населення, освіти, стан боротьби зі злочинністю, охорону громадського порядку тощо.

З 2005 року експертами ЄС підготовлено понад 70 міграційних профілів для країн світу. З їх опублікуванням Європейська Комісія та держави-члени ЄС отримали можливість об’єктивно оцінити міграційну ситуацію в цих країнах при розбудові візового діалогу з ними.

Саме на підставі міграційних профілів країн-кандидатів на вступ до ЄС робилися прогнози щодо можливого впливу на міграційну ситуацію в ЄС після їх вступу. Висновки відповідних документів щодо країн Західних Балкан мали серйозний вплив в Європейському Союзі при прийнятті рішення про запровадження безвізового режиму для громадян цих держав.

У рамках Празького процесу "Розбудова міграційних партнерств", який реалізовувався за фінансування Європейської Комісії при загальній координації Міжнародного центру з розвитку міграційної політики, протягом останніх кількох років здійснювався збір відповідної інформації щодо держав-членів ЄС, країн постачання нелегальних мігрантів до Європи та транзитних країн, які беруть участь у цьому проекті (всього 50 країн).

На підставі аналізу зібраної інформації було підготовлено проект міграційного профілю України, який був затверджений під час чергової Європейської міністерської конференції з питань міграції у жовтні 2011 року.

З 2014 року Державна міграційна служба України самостійно за власної ініціативи здійснює збір, узагальнення та аналіз статистичної інформації з усіх сфер діяльності, які можуть впливати на стан міграційних процесів у державі.

Результатом цієї роботи стає опублікування щороку «Міграційного профілю України» на офіційному веб-сайті ДМС.