УВАГА! ПІД ЧАС ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В ПІДРОЗДІЛАХ ДМС НЕ НАДАЮТЬСЯ!

Проект Антикорупційної програми Державної міграційної служби України на 2023-2025 роки

Проект Антикорупційної програми Державної міграційної служби України на 2023-2025 роки

Інформаційне повідомлення про проведення публічного громадського обговорення Антикорупційної програми Державної міграційної служби України на 2023-2025 роки

 

Розробник – Державна міграційна служба України.

Стислий виклад змісту проекту.

Проект антикорупційної програми Державної міграційної служби України на 2023-2025 роки (далі - Програма) розроблено відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції».

Програма визначає засади і вимоги, скеровані на запобігання корупції та дотримання норм антикорупційного законодавства і поширюється на всіх посадових та службових осіб Державної міграційної служби України (далі – ДМС).

Програма ДМС розроблена з метою встановлення ймовірності вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень працівниками ДМС, встановлення причин, умов та наслідків можливого вчинення таких правопорушень, а також аналізу ефективності існуючих заходів контролю, спрямованих на запобігання реалізації корупційних ризиків.

Антикорупційна політика ДМС ґрунтується на таких стратегічних пріоритетних підходах:

1) дотримання стандартів доброчесності на публічній службі;

2) нетерпимість до корупції;

3) розвиток кадрового потенціалу;

4) ефективність та законність використання бюджетних коштів;

5) відкритість і прозорість процесів підготовки та прийняття публічних рішень;

6) пріоритетність додержання прав, свобод і інтересів фізичних та юридичних осіб;

7) створення механізмів партнерства з інститутами громадянського суспільства.

Програмою також визначено шляхи та способи розв’язання проблемних питань в напрямку запобігання та виявлення корупції.

Виконання Програми надасть можливість:

  • забезпечення дотримання прав і свобод фізичних осіб, неупередженості, відкритості та доброчесності в діяльності ДМС;
  • забезпечення здійснення ефективних заходів у напрямку запобігання і протидії корупції в апараті ДМС, її територіальних органах та територіальних підрозділах, підприємствах і установах, які належать до сфери управління ДМС;
  • запровадження передових інформаційних технологій у діяльності ДМС, надання високоякісних послуг для громадян України, іноземців та осіб без громадянства, а також приведення стандартів діяльності ДМС у відповідність з європейськими вимогами;
  • зниження кількості корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень з боку посадових осіб ДМС під час здійснення останніми службової діяльності;
  • запровадження на належному рівні фахової підготовки працівників ДМС, спрямованої на забезпечення розвитку нових спроможностей та зниження корупційних ризиків;
  • забезпечити прозорість, доступність та підконтрольність рішень і дій посадових осіб ДМС громадянському суспільству;
  • сформувати належне матеріальне забезпечення працівників ДМС та підвищення престижу роботи в ДМС;
  • підвищити рівень довіри суспільства до діяльності ДМС;
  • ліквідувати або мінімізувати умови та причини, що сприяють дії ідентифікованих та появі нових корупційних ризиків у сфері діяльності ДМС.


Виконання Програми не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

Публічне громадське обговорення проєкту Програми пройде у формі відеоконференції з використанням платформи Zoom 16 березня 2023 року об 11:00.

Порядок обговорення: тривалість виступу до 5 хвилин.

Для участі в обговоренні необхідно з 02 до 15 березня 2023 року зареєструватися, надіславши на електронну адресу: antikorupcija@dmsu.gov.ua,таку інформацію:

- прізвище, ім’я, по батькові;

- щодо бажання виступити під час круглого столу;

- представником яких інституту громадянського суспільства, засобу масової інформації чи органу влади, організації тощо ви є;

- викладену в довільній формі, про досвід в антикорупційній діяльності;

- про можливі зауваження та/або пропозиції до проєкту Програми.

Інформація для підключення до відео конференції (посилання, ідентифікатор конференції та код доступу) буде надіслана всім зареєстрованим учасникам додатково.

Консультації щодо винесеного на публічне громадське обговорення проєкту Програми надаються за номером телефону: (044) 365-30-72.

 

 

Додатки:

Звіт за результатами публічного громадського обговорення Антикорупційної програми Державної міграційної служби України на 2023-2025 роки

02.03.2023