УВАГА! ПІД ЧАС ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В ПІДРОЗДІЛАХ ДМС НЕ НАДАЮТЬСЯ!

Проєкт постанови КМУ «Про визнання такими, що втратили чинність, постанов Кабінету Міністрів України від 6 липня 1998 р. № 1016 і від 13 липня 2004 р. № 896»

Проєкт постанови КМУ «Про визнання такими, що втратили чинність, постанов Кабінету Міністрів України від 6 липня 1998 р. № 1016 і від 13 липня 2004 р. № 896»

Повідомлення про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про визнання такими, що втратили чинність, постанов Кабінету Міністрів України від 6 липня 1998 р. № 1016 і від 13 липня 2004 р. № 896»

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про визнання такими, що втратили чинність, постанов Кабінету Міністрів України від 6 липня 1998 р. № 1016 і від 13 липня 2004 р. № 896» розроблено Державною міграційною службою України за власною ініціативою у зв'язку з втратою чинності норм, на виконання яких Кабінетом Міністрів України було затверджено відповідні нормативно-правові акти.

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 липня 1998 р. № 1016 була розроблена на виконання положень Закону України «Про біженців», який втратив чинність у 2001 році у зв'язку з прийняттям нової редакції Закону України «Про біженців». З серпня 2011 року набрав чинності Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту». За доволі тривалий час відбулися значні зміни у системі державних органів, які здійснюють прийом та розгляд заяв про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, зазнало змін і законодавство щодо отримання грошової допомоги, пенсій та інших видів соціального забезпечення. Проте положення постанови Кабінету Міністрів України від 6 липня 1998 р. № 1016 суттєво не оновлювалися. Відтак, Порядок надання біженцям грошової допомоги та пенсії, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 6 липня 1998 р. № 1016 зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 р. № 896, залишався актом, який хоч формально і діяв, але фактично втратив значення та не застосовувався в силу зміни норм законодавства та суспільних відносин, котрі ним регулювалися.

Проєктом акта, що виноситься на громадське обговорення, пропонується визнати постанову Кабінету Міністрів України від 6 липня 1998 р. № 1016 «Про затвердження Порядку надання біженцям грошової допомоги та пенсії» та постанову Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 р. № 896 «Про внесення змін до Порядку надання біженцям грошової допомоги та пенсії» такими, що втратили чинність, у зв'язку з їхньою невідповідністю нормативно-правовим актам вищої юридичної сили та стану суспільних відносин у відповідній сфері.

Зауваження та пропозиції до проєкту акта від заінтересованих центральних органів виконавчої влади, інших юридичних і фізичних осіб приймаються упродовж тридцяти днів з дати його оприлюднення на поштову адресу - 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 9, Державна міграційна служба України та електронну адресу: shpyniak@dmsu.gov.ua.

Додатково:

21.04.2020