УВАГА! ПІД ЧАС ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В ПІДРОЗДІЛАХ ДМС НЕ НАДАЮТЬСЯ!

Проєкт наказу МВС «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок утримання іноземців та осіб без громадянства в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні»

Проєкт наказу МВС «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок утримання іноземців та осіб без громадянства в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні»

Державною міграційною службою розроблено проєкт наказу з метою   поліпшення роботи пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні (далі – ПТПІ), приведення положень Інструкції про порядок утримання іноземців та осіб без громадянства в ПТПІ, затвердженої наказом МВС від 29.02.2016 № 141 у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 р. № 1334 «Про внесення змін до Типового положення про пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні» та з урахуванням пропозицій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо забезпечення додержання прав і свобод людини і громадянина в Україні, викладених у зверненні до Кабінету Міністрів України від 06.07.2020 № 5099.2/20/23.2 та доручення Кабінету Міністрів України від 15.07.2020 № 28512/1/1-20 щодо їх розгляду, та у разі необхідності внесення відповідних проєктів актів.

Проєктом передбачено норми, які врегульовують окремі процедурні питання, зокрема щодо переведення іноземців та осіб без громадянства до інших ПТПІ для подальшого утримання та передачі представникам правоохоронних органів для проведення процесуальних дій, проведення ранкових перевірок ПТПІ за участі працівників національної поліції, розміщення в ПТПІ іноземців та осіб без громадянства, яких не було видворено або не передано в порядку реадмісії та ін.

Передбачено також удосконалення діяльності із забезпечення права утримуваних у ПТПІ осіб на звернення за захистом в Україні, покращення роботи заінтересованих органів щодо передачі заяв іноземців та осіб без громадянства про надання статусу біженця або додаткового захисту на розгляд територіальними органами ДМС, внесення змін до облікової документації (журналів обліку заяв і скарг утримуваних у ПТПІ осіб, про проведення прогулянок та надання побачень іноземцям та особам без громадянства та ін.)

Проєктом пропонується внесення змін до пунктів 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 23, 31 розділу II Інструкції; пунктів 3, 6, 14 розділу III; пунктів 1, 2, 3, 4, 6, 8, 29, 33, 37, 60 розділу IV; пунктів 10, 14 розділу V; пункту 7 розділу VI; пунктів 4, 7, 15 розділу VII; пункту 12 розділу VIII; пунктів 2, 3 розділу IX; пунктів 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 та виключення пунктів 11,12, а також доповнення пунктом 62 у розділі X; виключення додатків 19, 20 та доповнення додатками 8, 9, 17, 22, 23, а також  викладення в новій редакції додатку 11 та 24. 

Зауваження та пропозиції до проєкту наказу юридичних і фізичних осіб приймаються упродовж п’ятнадцяти днів з дати його оприлюднення на поштову адресу - 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 9, Державна міграційна  служба України та на електронну адресу: rybalko@dmsu.gov.ua.

 

Додатково:

25.02.2021