УВАГА! ПІД ЧАС ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В ПІДРОЗДІЛАХ ДМС НЕ НАДАЮТЬСЯ!

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про імміграцію»

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про імміграцію»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту Закону України  «Про внесення змін до Закону України «Про імміграцію»

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про імміграцію» розроблено ДМС спільно з Міністерством цифрової трансформації України на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 1 жовтня 2020 року № 37192/1/1-20 до абзацу другого пункту 2 статті 1 Указу Президента України № 371/2020 «Про заходи щодо створення сприятливих умов для розвитку ІТ-індустрії в Україні», та на виконання абзацу четвертого цілі 4 Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 482-р (далі – Стратегія), передбачено отримання дозволу на імміграцію на основі законного та безперервного проживання на території України протягом певного періоду часу, а саме для осіб, зазначених в частинах четвертій-дванадцятій статті 4 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, за умови безперервного проживання на території України на підставі посвідки на тимчасове проживання протягом останніх п’яти років.

На виконання абзацу дев’ятого цілі 4 Стратегії передбачено замінити принцип щорічного квотування категорії іммігрантів на принцип, за яким з метою державного регулювання процесу імміграції, у разі масового прибуття в Україну іммігрантів, за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів Кабінетом Міністрів України встановлюється квота імміграції у визначеному ним порядку.

Крім у проекті враховано необхідність приведення положення Закону України „Про імміграцію” від 2001 року  у відповідність до положень Законів України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, „Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”, до  Сімейного Кодексу України, законодавства Європейського Союзу. 

Зауваження та пропозиції до проекту юридичних і фізичних осіб приймаються упродовж п'ятнадцяти днів з дати його оприлюднення на поштову адресу - 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 9, Державна міграційна служба України та на електронну адресу: chornous@dmsu.gov.ua.

 

Додатково: проект Закону України

 

 

 

22.03.2021