УВАГА! ПІД ЧАС ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В ПІДРОЗДІЛАХ ДМС НЕ НАДАЮТЬСЯ!

Про оприлюднення Антикорупційної програми Державної міграційної служби України на 2017 рік

Про оприлюднення Антикорупційної програми Державної міграційної служби України на 2017 рік

Антикорупційну програму Державної міграційної служби України на 2017 рік (далі Антикорупційна програма) розроблено Відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», на виконання пункту 14 розділу ІІ Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265, та затверджено наказом ДМС від 27.02.2017 № 53 «Про затвердження Антикорупційної програми Державної міграційної служби України на 2017 рік».

Антикорупційна програма визначає засади і вимоги, скеровані на запобігання корупції та дотримання норм антикорупційного законодавства і поширюється на всіх посадових та службових осіб Державної міграційної служби України.

Антикорупційна програма ДМС розроблена з метою підтримки законодавчих ініціатив щодо побудови стратегічно нової політики держави в напрямі здійснення антикорупційної діяльності.

Впровадженням Антикорупційної програми насамперед переслідує такі основні цілі:

 • формування належної правосвідомості та поведінки посадових осіб ДМС при здійсненні службової діяльності;
 • впровадження механізмів прозорості, доброчесності та підвищення рівня довіри громадян до професійної діяльності посадових осіб ДМС.
 • надання працівникам ДМС методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;
 • проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;
 • підвищення рівня знань та формування усвідомлення і розуміння посадовими особами ДМС їхніх дій в напрямі дотримання принципів і вимог антикорупційної програми та основних положень антикорупційного законодавства;
 • зниження корупційних ризиків під час здійснення службової діяльності працівниками ДМС тощо.

Виконання Антикорупційної програми організовано шляхом забезпечення реалізації заходів:

 • із виконання ДМС Державної антикорупційної програми;
 • щодо запобігання і протидії корупції в апараті ДМС, її територіальних органах та підприємствах і установах, які належать до сфери управління ДМС;
 • щодо усунення виявлених корупційних ризиків у діяльності ДМС.

Антикорупційною програмою також визначено шляхи та способи розв’язання проблемних питань в напрямку запобігання та виявлення корупції.

Очікуваними результатами виконання Антикорупційної програми визначено:

 • забезпечення дотримання прав і свобод людини і громадянина, неупередженості, відкритості та доброчесності в діяльності ДМС;
 • забезпечення здійснення ефективних заходів в напрямку запобігання і протидії корупції в апараті ДМС, її територіальних органах та територіальних підрозділах, підприємствах і установах, які належать до сфери управління ДМС;
 • запровадження передових інформаційних технологій у діяльності ДМС, надання високоякісних послуг для громадян України, іноземців та осіб без громадянства, а також приведення стандартів діяльності ДМС у відповідність з європейськими вимогами;
 • зниження кількості корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень з боку посадових осіб ДМС під час здійснення останніми службової діяльності;
 • запровадження на належному рівні фахової підготовки працівників ДМС, спрямованої на забезпечення розвитку нових спроможностей та зниження корупційних ризиків;
 • прозорість, доступність та підконтрольність рішень і дій посадових осіб ДМС громадянському суспільству;
 • належне матеріальне забезпечення працівників ДМС та підвищення престижу роботи в ДМС;
 • підвищення рівня довіри суспільства до діяльності ДМС;
 • ліквідація або мінімізація умов та причин, що сприяють дії ідентифікованих та появі нових корупційних ризиків у сфері діяльності ДМС.

Виконання Антикорупційної програми не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

Зауваження та пропозиції до програми від заінтересованих центральних органів виконавчої влади, інших юридичних і фізичних осіб приймаються упродовж 15 днів з дати його оприлюднення на поштову адресу - м. Київ, пров. Музейний, 12, Державна міграційна служба України та електронну адресу: antikorupcija@dmsu.gov.ua.


Документи:

10.03.2017