УВАГА! ПІД ЧАС ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В ПІДРОЗДІЛАХ ДМС НЕ НАДАЮТЬСЯ!

Проєкт Антикорупційної програми Державної міграційної служби України на 2020-2022 роки

Проєкт Антикорупційної програми Державної міграційної служби України на 2020-2022 роки

Розробник – Державна міграційна служба України.

Стислий виклад змісту проекту.

Проєкт антикорупційної програми Державної міграційної служби України на 2020-2022 роки (далі Антикорупційна програма) розроблено відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції».

Антикорупційна програма визначає засади і вимоги, скеровані на запобігання корупції та дотримання норм антикорупційного законодавства і поширюється на всіх посадових та службових осіб Державної міграційної служби України.

Антикорупційна програма ДМС розроблена з метою підтримки законодавчих ініціатив щодо побудови стратегічно нової політики держави в напрямі здійснення антикорупційної діяльності.

Впровадженням Антикорупційної програми насамперед переслідує такі основні цілі:

 • формування належної правосвідомості та поведінки посадових осіб ДМС при здійсненні службової діяльності;
 • впровадження механізмів прозорості, доброчесності та підвищення рівня довіри громадян до професійної діяльності посадових осіб ДМС;
 • надання працівникам ДМС методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;
 • проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання і виявлення корупції;
 • підвищення рівня знань і формування усвідомлення та розуміння посадовими особами ДМС їхніх дій в напрямі дотримання принципів і вимог
  антикорупційної програми та основних положень антикорупційного законодавства;
 • зниження корупційних ризиків під час здійснення службової діяльності працівниками ДМС тощо.

Антикорупційною програмою також визначено шляхи та способи розв’язання проблемних питань в напрямку запобігання та виявлення корупції.

Можливі наслідки впровадження в життя кожного альтернативного рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін.

Виконання Антикорупційної програми надасть можливість:

 • забезпечення дотримання прав і свобод фізичних осіб, неупередженості, відкритості та доброчесності в діяльності ДМС;
 • забезпечення здійснення ефективних заходів у напрямку запобігання і протидії корупції в апараті ДМС, її територіальних органах та територіальних підрозділах, підприємствах і установах, які належать до сфери управління ДМС;
 • запровадження передових інформаційних технологій у діяльності ДМС, надання високоякісних послуг для громадян України, іноземців та осіб без громадянства, а також приведення стандартів діяльності ДМС у відповідність з європейськими вимогами;
 • зниження кількості корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень з боку посадових осіб ДМС під час здійснення останніми службової діяльності;
 • запровадження на належному рівні фахової підготовки працівників ДМС, спрямованої на забезпечення розвитку нових спроможностей та зниження корупційних ризиків;
 • забезпечити прозорість, доступність та підконтрольність рішень і дій посадових осіб ДМС громадянському суспільству;
 • сформувати належне матеріальне забезпечення працівників ДМС та підвищення престижу роботи в ДМС;
 • підвищити рівень довіри суспільства до діяльності ДМС;
 • ліквідувати або мінімізувати умови та причини, що сприяють дії ідентифікованих та появі нових корупційних ризиків у сфері діяльності ДМС.

Виконання Антикорупційної програми не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

Інформація про спосіб оприлюднення акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Текст проекту Антикорупційної програми Державної міграційної служби України на 2020-2022 роки розміщено на офіційному веб-сайті ДМС
України (dmsu.gov.ua) у розділі «Діяльність/консультації з громадськістю/громадське обговорення проєктів нормативно-правових актів».

Електронна адреса для надсилання пропозицій та зауважень і номер телефону, за яким надаються консультації з громадськістю.

Зауваження та пропозиції приймаються у період із 18.01.2020 по 07.02.2020 на електронну адресу: antikorupcija@dmsu.gov.ua, тел.: (044) 289-50-57.

Засідання щодо розгляду та обговорення пропозицій та зауважень до Антикорупційної програми Державної міграційної служби України на 2020-2022 роки заплановано на 12.01.2020 о 9.00 за адресою: вул. Саксаганського, 4, каб. 104

Додатково:

 

17.01.2020