УВАГА! ПІД ЧАС ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В ПІДРОЗДІЛАХ ДМС НЕ НАДАЮТЬСЯ!

Проект наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про внесення змін до Порядку використання безконтактного електронного носія, який імплантовано в паспорт громадянина України»

Проект наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про внесення змін до Порядку використання безконтактного електронного носія, який імплантовано в паспорт громадянина України»

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про внесення змін до Порядку використання безконтактного електронного носія, який імплантовано в паспорт громадянина України»

Проект наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про внесення змін до Порядку використання безконтактного електронного носія, який імплантовано в паспорт громадянина України» (далі – наказ) розроблено відповідно до абзацу п’ятого пункту 7 розділу ІІ “Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 14 липня 2016 року № 1474-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України».

Статтю 7 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» доповнено пунктом 14 такого змісту: «14) додаткова змінна інформація про місце проживання, про народження дітей, про шлюб і розірвання шлюбу, про зміну імені, у разі наявності - інформація про податковий номер (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків) або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган)».

Також були внесені зміни до пункту 1 частини першої статті 3 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» відповідно до яких безконтактний електронний носій - імплантована у бланк документа безконтактна інтегральна схема для внесення персональних даних, параметрів, у тому числі біометричних, що дає змогу здійснювати комплекс заходів, пов’язаних з верифікацією особи, та може використовуватися як засіб електронного цифрового підпису у випадках, передбачених законом.

Метою наказу є приведення Порядку використання безконтактного електронного носія, який імплантовано в паспорт громадянина України у відповідність до Закону України від 14 липня 2016 року № 1474-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України»

Видання наказу «Про внесення змін до Порядку використання безконтактного електронного носія, який імплантовано в паспорт громадянина України» приведе Порядок використання безконтактного електронного носія, який імплантовано в паспорт громадянина України у відповідність з Законом.

Зауваження та пропозиції до наказу від заінтересованих центральних органів виконавчої влади, інших юридичних і фізичних осіб приймаються упродовж тридцяти днів з дати його оприлюднення на поштову адресу - 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 9, Державна міграційна служба України та електронну адресу: it@dmsu.gov.ua.

Документи:

01.09.2016