УВАГА! ПІД ЧАС ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В ПІДРОЗДІЛАХ ДМС НЕ НАДАЮТЬСЯ!

Проект постанови КМУ «Про затвердження Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року»

Проект постанови КМУ «Про затвердження Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року»

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року»

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року» (далі - проект) розроблено Державною міграційною службою України за дорученням Уряду у співпраці з фахівцями таких міжнародних та національних організацій як Представництво Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні та Національний інститут стратегічних досліджень.

На даний час основним документом, який визначає державну стратегію в міграційній сфері, є Концепція державної міграційної політики України, схвалена Указом Президента України від 30 травня 2011 року № 622 (далі – Концепція), яка окреслює напрями, стратегічні завдання державної міграційної політики України, принципи і пріоритети діяльності державних органів влади у сфері міграції, напрями вдосконалення її законодавчого та інституціонального забезпечення, а також механізми реалізації Концепції.

З моменту прийняття Концепції в Україні та Світі відбувся ряд знакових подій, які істотно вплинули на міграційні процеси в Україні. Трудова міграція, еміграція та вимушене внутрішнє переселення населення України із тимчасово окупованих територій та зони проведення антитерористичної операції вимагають докорінного перегляду підходів до державного управління міграційними процесами та розробки ефективних інструментів його реалізації.

Метою проекту є спрямування зусиль держави та суспільства на формування та реалізацію державної міграційної політики, яка б позитивно впливала на консолідацію Української нації та безпеку держави, прискорювала соціально-економічний розвиток країни, сприяла стабілізації кількісного та якісного складу населення, забезпеченню потреб економіки в робочій силі, відповідала міжнародним стандартам і міжнародним зобов’язанням України.

Механізмом реалізації проекту визначено застосування системного підходу до виконання сукупності завдань і заходів з зазначених цілей у сфері міграції відповідно до законодавства України та з урахуванням загальноприйнятих міжнародних стандартів.

Основні положення проекту дадуть змогу реалізації державної міграційної політики на таких принципах: верховенство права; захист прав людини та основних свобод; прозорість діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування; попередження і боротьба з усіма формами та проявами расизму, ксенофобії та пов'язаної з ними нетерпимості; неприпустимість будь-яких форм дискримінації; заохочення культурного розмаїття; сумісність і доповнюваність міграційної політики з іншими сферами діяльності держави; координація та співробітництво на державному, регіональному та місцевому рівнях як по вертикалі, так і по горизонталі; активне залучення громадських партнерів, наукових кіл, міжнародних організацій; наукова обґрунтованість рішень, що приймаються; гнучкість, що передбачає періодичне коригування тактичних завдань та заходів з метою досягнення стратегічних цілей.

Прийняття проекту акта не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

Проект акта потребує погодження з Міністерством закордонних справ, Міністерством фінансів, Міністерством юстиції, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством соціальної політики, Міністерством охорони здоров’я, Міністерством освіти і науки, Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Адміністрацією Державної прикордонної служби, Службою безпеки України, Державною фіскальною службою.

Зауваження та пропозиції до проекту постанови від заінтересованих центральних органів виконавчої влади, інших юридичних і фізичних осіб приймаються упродовж тридцяти днів з дати його оприлюднення. Поштова адреса - 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 9, Державна міграційна служба.

Електронна адреса – ohromeev@dmsu.gov.ua.

Документи:

29.05.2015