УВАГА! ПІД ЧАС ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В ПІДРОЗДІЛАХ ДМС НЕ НАДАЮТЬСЯ!

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання адміністрування та підтримки функціонування Єдиного державного демографічного реєстру»

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання адміністрування та підтримки функціонування Єдиного державного демографічного реєстру»

Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України Деякі питання адміністрування та підтримки функціонування Єдиного державного демографічного реєстру»

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Деякі питання адміністрування та підтримки функціонування Єдиного державного демографічного реєстру» (далі – проект) розроблено на виконання заходу до абзацу сімнадцятого підпункту 5 пункту 3 розділу І положення акта законодавства Плану з організації виконання Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України», схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 23 серпня 2016 року (протокол № 33, вих. № 28925/1/1-16 від 23.08.2015).

Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (частина третя ст. 6) визначено, що Кабінет Міністрів України визначає державне підприємство, що належить до сфери управління розпорядника Єдиного державного демографічного реєстру (далі – Реєстр), адміністратором Реєстру.

До сфери управління Державної міграційної служби України (ДМС), яка є розпорядником Реєстру належить одне підприємство – Державне підприємство “Документ». Це підприємство має понад десятирічний досвід роботи у сферах міграції (імміграції та еміграції), громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, є розробником ряду програмних продуктів у цих сферах, має практику надання послуг з інформаційного забезпечення, має розгалужену інфраструктуру, підрозділи якої забезпечують діяльність територіальних органів та територіальних підрозділів ДМС.

Визначення Державного підприємства “Документ» адміністратором Реєстру дозволить мінімізувати витрати на створення інфраструктури для виконання функцій адміністратора Реєстру, забезпечити створення мережі сервісного обслуговування засобів Реєстру як на центральному так і на місцевому рівнях.

Зауваження та пропозиції до проекту від заінтересованих центральних органів виконавчої влади, інших юридичних і фізичних осіб приймаються упродовж тридцяти днів з дати його оприлюднення на поштову адресу - 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 9, Державна міграційна служба України та електронну адресу: it@dmsu.gov.ua.

Документи:

01.09.2016