УВАГА! ПІД ЧАС ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В ПІДРОЗДІЛАХ ДМС НЕ НАДАЮТЬСЯ!

Проект Закону України «Про надання захисту іноземцям та особам без громадянства»

Проект Закону України «Про надання захисту іноземцям та особам без громадянства»

Проект Закону розроблено Державною міграційною службою України на виконання підпункту б пункту 1 статті 2 Указу Президента України від 13.08.2019 № 594 «Питання спрощення набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали (беруть) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, та громадянами Російської Федерації, які зазнали переслідувань через політичні переконання», а також в рамках реалізації пункту 45 «Плану заходів на 2018-2021 роки щодо реалізації Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.08.2018 № 602-р.

Проектом Закону пропонується:

 • систематизувати форми національного та міжнародного захисту;
 • удосконалити та розширити понятійно-категоріальний апарат законодавства у сфері надання захисту іноземцям та особам без громадянства.
 • встановити порядок прийому заяв про захист осіб, які утримуються в установах попереднього ув’язнення, пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства;
 • удосконалити порядок прий       ому заяв про захист на державному кордоні України; 
 • встановити форми процедури про надання захисту (загальна та прискорена);
 • встановити процедурні стандарти, пов’язані з проведенням індивідуальних співбесід із шукачами захисту, доказуванням та оцінкою заяв про захист, конфіденційністю під час проведення процедури надання захисту;
 • урегулювати питання звільнення шукачів захисту від кримінальної та адміністративної відповідальності;  
 • усунути законодавчі прогалини, що стосуються звернення іноземців та осіб без громадянства із повторною заявою про захист, перереєстрацією осіб, яким надано захисту, переведенням особових справ шукачів захисту;
 • регламентувати поняття переслідування та серйозної шкоди, що є одним із основоположних питань під час проведення процедури надання захисту іноземцям та особам без громадянства;
 • визначити порядок інтеграції осіб, яким надано захист;
 • визначити  порядок та підстави надання притулку в Україні, порядок його припинення та статус осіб, яким надано притулок.
 • удосконалити правовий статус довідки про зверненням за захистом в Україні, що дозволить шукачам захисту ефективно реалізовувати права та обов’язки, визначені законодавством;

покращити соціальні гарантії шукачів захисту, їх права на охорону здоров’я тощо. 

Зауваження та пропозиції до проекту Концепції від юридичних і фізичних осіб приймаються упродовж п'ятнадцяти днів з дати його оприлюднення на поштову адресу - 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 9, Державна міграційна служба України та на електронну адресу: itani@dmsu.gov.ua.

 

Додатково:

21.10.2019