УВАГА! ПІД ЧАС ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В ПІДРОЗДІЛАХ ДМС НЕ НАДАЮТЬСЯ!

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»

Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України» «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України» «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (далі - проект) розроблено Державною міграційною службою з власної ініціативи для створення процедури визначення статусу особи без громадянства, оскільки 11.01.2013 Україна приєдналася до Конвенції про статус апатридів, учиненої 28 вересня 1954 року в м. Нью-Йорку та Конвенції 1961 року про скорочення без громадянства (ратифікована Законами України від 11.01.2013 №№ 22- VІІ, 23-VІІ) і взяла на себе міжнародні зобов'язання щодо урегулювання та поліпшення статусу осіб без громадянства, які перебувають на території нашої держави. На сьогодні визначення статусу особи без громадянства законодавством України не визначено.

Метою проекту є створення процедури визначення статусу особи без громадянства, що в подальшому надасть змогу для таких осіб законно перебувати на території України, отримати по свідку на тимчасове проживання, а за умови проживання на території У країни у зазначеному статусі понад 3 роки - отримати дозвіл на імміграцію.

Проект направлено на погодження до Міністерства внутрішніх справ, Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства закордонних справ, Міністерства соціальної політики України, Служби безпеки України та проведення правової експертизи Міністерством юстиції.

Зауваження та пропозиції до проекту постанови від заінтересованих центральних органів виконавчої влади, інших юридичних і фізичних осіб приймаються упродовж тридцяти днів з дати його оприлюднення.

Поштова адреса - 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 9, Державна міграційна служба.

Електронна адреса - chornous@dmsu.gov.ua.

Документи:

22.12.2015