Комунікаційний стандарт

Комунікаційний стандарт

Працівник ДМС повинен:

 1. Ввічливо привітатися з суб’єктом звернення, використовуючи звертання «Ви», уважно вислухати, зрозуміти сенс питання, спробувати дати вичерпну відповідь, роз'яснити, як потрібно вчинити, при цьому виявляючи повагу.
 2. Якщо відповідь виявиться незрозумілою, не дратуватися і, не підвищуючи голосу, роз’яснити зміст сказаного.
 3. Під час спілкування стежити за культурою мови, використовувати слова ввічливості: «Прошу Вас», «Будь ласка», «Якщо можна» тощо.
 4. У разі неможливості надати відповідь на запитання суб’єкта звернення пояснити, куди можна звернутися для отримання вичерпної відповіді.
 5. Неухильно керуватись законодавством України, ставитись до суб’єкта звернення доброзичливо, уважно, з почуттям поваги до людської гідності, не допускати при цьому проявів дискримінації на ґрунті статі, раси, віку, національності, релігії, громадянства, соціального походження, політичних та інших переконань.
 6. Бути зразком чемності, тактовності, зовнішньої охайності і внутрішньої дисциплінованості, культури спілкування, зокрема мовної.
 7. Поведінка працівника під час спілкування повинна будуватися на певних моральних принципах, серед яких головними є наступні:
  • в основі ділового контакту лежать інтереси справи, а не особисті інтереси чи амбіції;
  • повага до гідності співрозмовника, що реалізується через такі моральні якості як: ввічливість, делікатність, турботливість;
  • коректність, тобто стриманість у словах та манерах;
  • висока самоорганізація, ефективне планування роботи та виконання її у відведені терміни і строки.

У поводженні з громадянами неприпустимі зверхній тон, грубість, зарозумілість; іронічне або неввічливе викладання зауважень; вирази або репліки, які ображають людську гідність; погрози, повчання та несправедливі докори; пред'явлення незаслужених обвинувачень; погрозливі чи образливі жести або знаки.

Одяг працівника ДМС повинен бути офіційно-ділового стилю і не суперечити загальноприйнятим вимогам пристойності.