УВАГА! ПІД ЧАС ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В ПІДРОЗДІЛАХ ДМС НЕ НАДАЮТЬСЯ!

Представники України взяли участь у засіданні Старших посадових осіб Празького процесу

Представники України взяли участь у засіданні Старших посадових осіб Празького процесу

Представники України взяли участь у засіданні Старших посадових осіб Празького процесу

22 листопада 2021 року начальник Управління міжнародних зв’язків ДМС України Денис Шпак брав участь в онлайн-засіданні Старших посадових осіб країн-учасниць Празького процесу.

Захід став першою підготовчою зустріччю до 4-ї Міністерської конференції Празького процесу, яка відбудеться у чеській столиці восени 2022 року під час головування Чеської Республіки в Європейському Союзі.

Учасники засідання ключову увагу приділили очікуваним результатам Міністерської конференції, а саме – Міністерської декларації та нового Плану дій.

Предметом уваги країн Празького процесу стало подолання глобальних та регіональних викликів, пов’язаних з міграцією з країн Центральної Азії і Близького Сходу та черговою хвилею пандемії COVID-19.

Представник ДМС зазначив, що пріоритетом для України залишається налагодження та розвиток співробітництва з міжнародними інституціями та організаціями, а також двосторонньої та багатосторонньої співпраці з країнами світу з питань врегулювання проблемних міграційних потоків. Укладання угод про реадмісію є тим правовим інструментом, що сприятиме регулюванню міграційних потоків між Україною та державами міграційного ризику.

У пріоритетних планах Державної міграційної служби на 2022 та наступні роки фігурують:

  • запобігання та боротьба із незаконною міграцією;
  • сприяння реадмісії, добровільному поверненню і стійкій інтеграції;
  • врегулювання законної міграції і мобільності з особливим акцентом на трудову міграцію;
  • сприяння інтеграції мігрантів, які законно проживають у приймаючих суспільствах;
  • зміцнення потенціалу в області притулку і міжнародного захисту.

Учасники засідання були спільні у висновку підтримати проекти Міністерської декларації та проєкт Плану дій на 2023-2027 роки.