УВАГА! ПІД ЧАС ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В ПІДРОЗДІЛАХ ДМС НЕ НАДАЮТЬСЯ!

Іноземцям та особам без громадянства необхідно своєчасно дбати про врегулювання правового статусу…

Іноземцям та особам без громадянства необхідно своєчасно дбати про врегулювання правового статусу на території України

Іноземцям та особам без громадянства необхідно своєчасно дбати про врегулювання правового статусу на території України

Міграційні правила є майже однаковими у всіх демократичних країнах світу, в тому числі і в Україні. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають у нашій країні, повинні поважати та дотримуватися міграційного законодавства України, завчасно звертатись до органів державної влади та подавати документи або для продовження строку перебування, або для оформлення документів на проживання.

Передусім, щоб вільно перебувати на території України, іноземцям та особам без громадянства необхідно мати визначені законодавством підстави.   В Україні вичерпний перелік таких підстав наведено у статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства». Більш детально вони описані на офіційному веб-сайті ДМС України у розділі «Документування іноземців та осіб без громадянства»:

https://dmsu.gov.ua/poslugi/dokumentuvannya-inozemcziv.html.

Важливо розуміти, що іноземці та ОБГ, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими ж правами і свободами, а також несуть такі ж обов'язки, як і громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України. Тому ці особи зобов'язані неухильно дотримуватися і Конституції та законів України, та інших нормативно-правових актів, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей, інтереси суспільства та держави.

У даному контексті, особливо під час введеного воєнного стану в Україні, важливо окремо зупинитися на певних категоріях іноземців та ОБГ, зокрема:

Іноземці-військовослужбовці

Відповідно до ч. 18 статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», іноземці та особи без громадянства, які в установленому порядку уклали контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, вважаються такими, які на законних підставах тимчасово проживають на території України на період дії контракту про проходження військової служби у Збройних Силах України. Тимчасове проживання на території України таких іноземців та осіб без громадянства підтверджується військовим квитком рядового, сержантського і старшинського складу. Звертатися до міграційної служби для оформлення будь-яких додаткових документів на тимчасове проживання в Україні у цьому випадку не потрібно.

 Іноземці-волонтери

Відповідно до ч. 10 статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою участі в міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи участі в діяльності організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів відповідно до Закону України «Про волонтерську діяльність», інформація про які розміщена на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності, отримали посвідку на тимчасове проживання та здійснюють волонтерську діяльність на базі зазначених організацій та установ, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України на період провадження такої діяльності.

Відтак, для цієї категорії іноземців обов’язковим є оформлення посвідки на тимчасове проживання та реєстрація місця проживання в Україні.

Загалом, зазначимо, що жодна країна світу не зацікавлена у поширенні неврегульованої міграції, тобто ситуації, коли іноземець перебуває на території держави без правових підстав та документів, які дають право на таке перебування. Законодавство України не містить жодних виключень стосовно притягнення порушників міграційного законодавства до адміністративної відповідальності.

Нагадуємо, що для того, щоб правильно розрахувати дозволений строк перебування в Україні, для іноземців та осіб без громадянства у розділі «Електронні сервіси» на офіційному веб-сайті ДМС працює онлайн-сервіс «Міграційний калькулятор»: https://dmsu.gov.ua/services/migcalculator.html. Він, зокрема, дозволяє за датами в'їзду/виїзду обчислити 90-денний термін перебування іноземця в Україні протягом 180-денного періоду.

English version