УВАГА! ПІД ЧАС ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В ПІДРОЗДІЛАХ ДМС НЕ НАДАЮТЬСЯ!

Спеціальне програмне забезпечення допомагає ДМС ефективніше працювати з іноземцями та особами без…

Спеціальне програмне забезпечення допомагає ДМС ефективніше працювати з іноземцями та особами без громадянства

Спеціальне програмне забезпечення допомагає ДМС ефективніше працювати з іноземцями та особами без громадянства

У Міграційній службі використовується спеціальне програмне забезпечення, призначене полегшити взаємодію між працівниками ДМС та іноземцями і особами без громадянства. Йдеться про Єдину інформаційно-аналітичну систему управління міграційними процесами (ЄІАС УМП) та систему «Облік запитів про реадмісію та транзитне перевезення».

Ці системи реалізуються Міграційною службою в рамках проекту «Підтримка управління міграцією та притулком в Україні» (IMMIS), який фінансується ЄС та імлементується Міжнародною організацією з міграції. Проект має на меті приведення процесів управління міграційними процесами та роботи з шукачами притулку в Україні у відповідність до європейських та міжнародних стандартів і кращих практик, зокрема – шляхом посилення інституційної та технічної спроможності органів, задіяних в управлінні міграційними процесами.

Серед іншого, впровадження вказаних систем поступово дозволить повністю відмовитись від паперового ведення справ та призведе до скорочення термінів оформлення документів для іноземців та ОБГ.

Єдина інформаційно-аналітична система управління міграційними процесами (ЄІАС УМП) є більш розгалуженою та включає в себе підсистеми «Адміністративні правопорушення» і «Облік іноземців та біженців».

Засобами підсистеми «Адміністративні правопорушення» оформляються усі справи про адмінправопорушення, розгляд яких віднесено до компетенції ДМС, у тому числі – за протоколами, складеними працівниками Державної прикордонної служби України та інших органів. У червні 2020 року спільно з розробниками було проведено модернізацію підсистеми, наразі ж триває процес вдосконалення окремих її напрямів.

У свою чергу, з допомогою інформаційної підсистеми ЄІАС УМП «Облік іноземців та біженців» здійснюється ефективний контроль за видачею документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус – для запобігання їх підробленню або незаконному використанню. Також у підсистемі, з метою оперативної перевірки поданих іноземцями та особами без громадянства документів, було налагоджено інформаційну взаємодію з МЗС щодо перевірки виданих віз.

Разом з тим, підсистема «Облік іноземців та біженців» містить декілька важливих функціоналів.

Завдяки функціоналу «Легальний мігрант» забезпечується документування іноземців та осіб без громадянства посвідками на постійне та тимчасове проживання. Так, протягом 2020 року оформлено 58 765 посвідок на тимчасове проживання та 19 251 посвідку на постійне проживання.

Функціонал «Захист в Україні» використовується міжрегіональними підрозділами у справах біженців територіальних органів ДМС. За його допомогою здійснюється розгляд заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення цього статусу, скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, та інших процедурних дій, передбаченими Законом України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» (до прикладу, рішення про прийом заяви, рішення про оформлення документів, співбесіди, дактилоскопіювання та ін.).

Водночас, у окремих функціоналах підсистеми запроваджено декілька пілотних проектів:

  • в рамках функціоналу «Незаконні мігранти» територіальними органами/підрозділами ДМС забезпечується підготовка, розгляд, погодження та затвердження матеріалів щодо добровільного повернення, примусового повернення, примусового видворення та заборони в’їзду в Україну стосовно іноземців та осіб без громадянства, які порушили законодавство про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, або в’їзд яких в Україну є небажаним;
  • в рамках функціоналу «Пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства» здійснюється автоматизований облік іноземців та осіб без громадянства, які розміщуються територіальними органами/підрозділами ДМС в пунктах тимчасового перебування іноземців, у тому числі – щодо яких здійснюються заходи з метою їх примусового видворення та реадмісії;
  • в рамках функціоналу «Пункт тимчасового розміщення біженців» здійснюється автоматизований облік шукачів захисту в Україні, які розміщуються в пунктах тимчасового розміщення біженців міжрегіональними підрозділами у справах біженців територіальних органів ДМС.

Щодо системи «Облік запитів про реадмісію та транзитне перевезення» – Державною міграційною службою України успішно завершено тестування вказаного програмного забезпечення з компетентним органом Республіки Польща, також започатковано робочий процес щодо залучення до впровадження вказаного програмного забезпечення компетентних органів Королівства Бельгія та Республіки Австрія.

Загалом, функціонування вказаного програмного забезпечення сприяє зміцненню технічного потенціалу Міграційної служби та підвищує її ефективність як органу, що формує та реалізує державну політику у міграційній сфері.