УВАГА! ПІД ЧАС ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В ПІДРОЗДІЛАХ ДМС НЕ НАДАЮТЬСЯ!

Невійськові ініціативи НАТО в Україні

Невійськові ініціативи НАТО в Україні

Невійськові ініціативи НАТО в Україні

Не всі громадяни України знають про невійськові напрямки діяльності Північноатлантичного альянсу, зокрема: політичну співпрацю; розвиток цінностей демократії, індивідуальної свободи, верховенства права та внутрішніх реформ; протидію надзвичайним ситуаціям; науково-технічне співробітництво; розвиток цивільного персоналу сектору безпеки; протидію кібер-загрозам; енергетичну безпеку.

Відносини між Україною та НАТО мають два основних виміри: політичний діалог і практичне співробітництво. Для України стратегічне партнерство з НАТО є невід’ємною складовою євроінтеграційного курсу, оскільки доповнює процес внутрішньодержавних перетворень.           

Невоєнні напрямки діяльності НАТО були ініційовані майже шістдесят років тому у 1956 році так званим Комітетом Трьох, який рекомендував розвивати їх з метою посилення внутрішньої солідарності, узгодженості та єдності Альянсу, а також для кращого розуміння у країнах, які не є членами НАТО, діяльності цього воєнно-політичного блоку.

НАТО разом з непрямою військовою допомогою у вигляді підготовки українських військовослужбовців інструкторами НАТО, проведення спільних навчань та постачання обладнання й екіпіровки, є надзвичайно важливим для розвитку нашої держави, а тим більше у сьогоднішні дні.

Чотири з п’яти Цільових фондів НАТО з допомоги Україні, а саме щодо кіберзахисту, логістики, переходу від військової кар’єри і медичної реабілітації, стосуються невійськової співпраці. Розвиваючи їх, Україна отримує потужну міжнародну підтримку, допомогу у медичному забезпеченні, проведенні внутрішніх реформ, подоланні наслідків природних лих, забезпеченні енергетичної та інформаційної безпеки.

Важливим напрямком допомоги НАТО Україні стали лікування і медична реабілітація поранених бійців, а також забезпечення обладнанням медично-лікувальних закладів України та підготовка спеціалізованого персоналу.

Кабінетом Міністрів України та Агенцією НАТО підписано Угоду про співробітництво з підтримки Україні, що дало можливість отримувати допомогу з фізичної реабілітації військовослужбовців, поранених у під час бойових дій на Сході. Українські військові пройшли або продовжують проходити лікування та реабілітацію в медичних закладах країн-членів НАТО, зокрема, США, Німеччини, Польщі, Литви.

Північноатлантичний альянс бере безпосередню участь у вирішенні одного із найголовніших для українського суспільства завдань - реформуванні України, зокрема активна співпраця між Україною і НАТО в сфері протидії надзвичайним ситуаціям дозволяє спільно нейтралізувати виникаючі природні лиха в Україні та сусідніх країнах-членах Альянсу в рамках роботи Україна - НАТО.

Як результат прагнень більшості громадян України, Верховною Радою ухвалено законопроект про закріплення в Конституції стратегічного курсу України на членство в Європейському союзі та НАТО. 

Відповідно до схвалених змін, до повноважень ВР додано "реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС та в Організації Північноатлантичного договору", а Уряд "забезпечує реалізацію" цього курсу. 

В перспективі поглиблена невійськова співпраця з НАТО дозволить Україні наблизитися до стандартів Альянсу, здійснити внутрішні демократичні перетворення та підвищити ефективність цивільних секторів безпеки нашої країни. Крім того, ця сторона співробітництва надасть можливість великій частині українського населення безпосередньо відчути її результати та краще зрозуміти сутність Організації Північноатлантичного Договору.

Управління ДМС у Вінницькій області