УВАГА! ПІД ЧАС ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В ПІДРОЗДІЛАХ ДМС НЕ НАДАЮТЬСЯ!

Сучасні напрямки розвитку HR менеджменту презентували в Управлінні ДМС України в Чернігівській…

Сучасні напрямки розвитку HR менеджменту презентували в Управлінні ДМС України в Чернігівській області

Сучасні напрямки розвитку HR менеджменту презентували в Управлінні ДМС України в Чернігівській області

Невід’ємною складовою стратегічних перетворень, започаткованих в Державній міграційній службі України є наближення до європейських стандартів, а також принципів “належного врядування”. Адже стратегія управління персоналом є найважливішою передумовою формування успішного менеджменту в умовах викликів сьогодення та ґрунтується на забезпеченні розвитку установи за рахунок ефективного використання людського капіталу. Безумовно, стратегія виробляється з урахуванням як інтересів керівництва, так і інтересів її працівників. У формуванні стратегії управління персоналом головним завданням є визначення й облік майбутніх змін і тенденцій, обґрунтування змін, що сприяють стійкому розвитку.

У рамках реалізації Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року та з метою підвищення ефективності виконання повноважень, покладених на Управління Державної міграційної служби України в Чернігівській області, сьогодні в актовій залі Управління відбулася презентація стратегії розвитку персоналу, до підготовки якої підійшли дуже відповідально. Було презентовано 2 варіанти  стратегії, одну з яких підготували спеціалісти відділу управління персоналом, а іншу спеціалісти сектору стандартів роботи та контролю якості. По закінченню презентацій було створено робочу групу по розробці та затвердженню кінцевого варіанту стратегії, а також запровадження її на практиці. 

Що ж до напрямків реалізації, то основними визначено:

  • забезпечення рівного доступу громадян до служби в УДМС України в Чернігівській області шляхом проведення виключно відкритого конкурсу на зайняття вакантних посад;
  • формування ефективної системи управління персоналом, що базуватиметься на врахуванні знань, умінь, навичок, а також особистісних якостей державних службовців;
  • підвищення ефективності професійного навчання державних службовців та планування кар’єри;
  • забезпечення прозорості та відкритості з питань реалізації Управлінням державної політики у міграційній сфері.

За словами Ксенії Вікторівни, реалізація Стратегії дасть змогу забезпечити запровадження сучасних технологій управління людськими ресурсами, основними критеріями досягнення результатів буде:

  • зменшення плинності кадрів;
  • оволодіння керівниками сучасними технологіями та практичними інструментами управління людськими ресурсами;
  • забезпечення дієвості системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, підвищення рівня їх професійної компетентності;
  • підвищення іміджу Управління та Державної міграційної служби в цілому.

Начальник Управління Державної міграційної служби України в Чернігівській області Ксенія Лук’янець зазначила: «Розроблена нами стратегія визначає проблеми, які потребують розв’язання, мету, шляхи реалізації, спрямовані на забезпечення розвитку персоналу. Головною метою її є створення у середньостроковій перспективі належних умов для ефективного впровадження реформ, започаткованих Державною міграційною службою, в Управлінні».

Є безліч зображень на психологічну тематику, які дозволяють впевнитися в тому, що в одній ситуації кожна людина бачить різне. Одне з таких зображень наприкінці зустрічі продемонструвала Ксенія Вікторівна, а саме зображення автора G.H. Fisсher «Скільки тут облич? Одне? Два? А можливо три?».    

Старт покладено. Крокуємо далі.

Управління ДМС у Чернігівській області